Views
8 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Настройка на

Настройка на картината на видео изображения 1 Натиснете бутона OPTIONS по време на възпроизвеждане. Извежда се менюто с опциите. 2 Натиснете , за да изберете [Video Settings], след това натиснете . Извежда се екранът [Video Settings]. 3 Натиснете , за да изберете опция, след това натиснете . [Picture Quality Mode] Оптимизира настройките на картината при различно осветление на стаята. • [Standard] (стандартно) • [Brighter Room] (светла стая) • [Theatre Room] (затъмнена като в киносалон стая) [FNR] Подтиска произволните смущения, появяващи се в картината. • [Off] (изключено) • [Auto] (автоматично) [BNR] Подтиска смущенията във вид на мозаични блокчета, появяващи се в картината. • [Off] (изключено) • [Auto] (автоматично) [MNR] Подтиска дребните смущения около контурите на картината (смущения тип “комар”). • [Off] (изключено) • [Auto] (автоматично) • Задайте настройките за картината на вашия телевизор в положение [Standard] преди да промените [Picture Quality Mode]. • [Video Settings] не са достъпни, когато свързаният телевизор е зададен в режим Theatre (стр. 67). • В зависимост от диска или възпроизвежданата сцена е възможно ефектите [FNR], [BNR] или [MNR] да бъдат трудно различими. 4 Натиснете , за да изберете или регулирате настройките, след това натиснете . За да регулирате други опции, повторете стъпки 3 и 4. 44 BG

Регулиране на разминаването между картина и звук (A/V SYNC) Когато звукът не съвпада с картината на телевизионния екран, можете да регулирате разминаването между картината и звука. 1 Натиснете бутона SYSTEM MENU. 2 Неколкократно натиснете , докато на дисплея на предния панел се изведе “AUDIO MENU”, след това натиснете или . 3 Натиснете неколкократно , докато на дисплея на предния панел се изведе “A/V SYNC”, след това натиснете или . 4 Натиснете , за да регулирате разминаването между картината и звука. Можете да регулирате от 0 ms до 300 ms на стъпки от по 25 ms. 5 Натиснете . Настройката е запаметена. 6 Натиснете бутона SYSTEM MENU. Системното меню се изключва. • В зависимост от входния сигнал е възможно функцията A/V SYNC да се окаже неефективна. Гледане на BonusView/BD-Live Някои BD-ROM дискове с “Лого BD-LIVE*” имат бонус съдържание и други данни, които можете да свалите на външната памет (местно съхранение) и да ги гледате. * 1 Ако има поставен диск, извадете диска от устройството. 2 Изключете системата. 3 Пъхнете външната памет (не е приложена в комплекта) в гнездото EXT, разположено отзад на устройството. Външната памет се използва като устройство за местно съхранение. Уверете се, че външната памет е поставена правилно в устройството (стр. 28). 4 Свържете системата с Интернет (стр. 29). 5 Включете системата. 6 Задайте [BD Internet Connection] в положение [Allow] в меню [BD/ DVD Viewing Settings] (стр. 84). 7 Поставете BD-ROM диск с BONUSVIEW/BD-LIVE. Действията се различават в зависимост от диска. Обърнете се към ръководството с инструкции, приложено към диска. Възпроизвеждане 45 BG