Views
7 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Изтриване на

Изтриване на данни от външната памет Можете да изтриете ненужните данни. 1 Ако има поставен диск, извадете диска от устройството. 2 Натиснете бутона HOME. 3 Натиснете , за да изберете [Video]. 4 Натиснете , за да изберете [BD Data], след това натиснете . 5 Изберете името на диска, след това натиснете OPTIONS. 6 Изберете [Erase], след това натиснете . 7 Изберете [OK], след това натиснете . Данните на избрания диск ще бъдат изтрити. • В зависимост от BD-ROM, е възможно името на диска да не се изведе. • За да изтриете наведнъж всички данни от външната памет, на стъпка 6 изберете [Erase All]. • Натиснете вместо OPTIONS на стъпка 5, за да прескочите стъпка 6. Възпроизвеждане на CD диск C/X/x/c, HOME FUNCTION N MUTING 2 +/– 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 TIME OPTIONS ./> m/M 1 Неколкократно натиснете бутона FUNCTION, докато на дисплея на предния панел се изведе индикация “BD/DVD”. 2 Поставете CD диск. Извежда се екранът Music Player (Музикален плейър). 3 Натиснете . Възпроизвеждането започва. x X Music CD Stereo Номер Current и track изминало number време and на elapsed текущия time запис 4 Регулирайте нивото на силата на звука с помощта на +/–. Индикацията за нивото на звука се извежда на телевизионния екран и на дисплея на предния панел. 46 BG

За да изберете запис 1 Натиснете бутона HOME. 2 Натиснете , за да изберете [Music]. Music Music CD 3 Натиснете . Извежда се списъкът с музикални записи. 4 Натиснете , за да изберете запис, след това натиснете или . Системата възпроизвежда избрания запис. Други операции За да Натиснете Спрете Въведете режим на пауза Възобновите или възпроизвеждането след пауза Започнете възпроизвеждане от точката, в която сте натиснали . Преминете към следващия запис Се върнете към два пъти за една секунда. предишния запис Когато натиснете веднъж, можете да се върнете в началото на текущия запис. Изключите временно звука За да отмените операцията, натиснете този бутон отново или натиснете +, за да регулирате силата на звука. Извадите диска на устройството. Достъпни опции 1 Натиснете бутона OPTIONS. Извежда се менюто с опциите. 2 Натиснете , за да изберете опция, след това натиснете . Достъпните опции се различават в зависимост от вида на диска или състоянието на системата. Опции Описание [Play] Възпроизвежда избрания запис. [Play from start] Възпроизвежда текущия запис (по време на отначало. възпроизвеждане) [Play from start] (в режим стоп) [Stop] Възпроизвежда избрания запис отначало. Спира възпроизвеждането. • Точката, в която сте спрели възпроизвеждането (точка на възобновяване), се изчиства от паметта, когато: – Отворите отделението за диска. – Изключите системата. За да прегледате възпроизведеното време и оставащото време на дисплея на предния панел Неколкократно натиснете бутона TIME. При всяко натискане на бутона TIME, докато възпроизвеждате диска, дисплеят се променя: Времетраене на текущия запис Оставащо време от текущия запис Времетраене на диска Оставащо време на диска Възпроизвеждане Превъртите бързо назад/напред или по време на възпроизвеждане. 47 BG