Views
3 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Настройка на

Настройка на звука Избор на ефект, подходящ за съответния източник Можете да изберете подходящ звуков режим за филми или музика. 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 • Когато свържете слушалки към усилвателя за съраунд звук, звуковият режим не функционира. • В зависимост от диска или източника, когато изберете “AUTO”, е възможно началото на звука да бъде отрязано, защото системата избира автоматично най-подходящия режим. За да избегнете отрязването на звука, изберете опция, различна от “AUTO.” • В зависимост от входния сигнал, е възможно звуковият режим да не окаже ефект. • Когато променяте звуковия режим, докато използвате S-AIR приемника, е възможно извежданият от него звук да прескача. SOUND MODE Неколкократно натиснете бутона SOUND MODE по време на възпроизвеждане, докато на дисплея на предния панел се изведе желаният режим. • “AUTO”: Системата избира автоматично “MOVIE” или “MUSIC”, за да възпроизведе звуковия ефект в зависимост от диска или звуковия сигнал. • “MOVIE”: Системата извежда звук, подходящ за филми. • “MOVIE-D.C.S.-”*: Системата възпроизвежда звуковите характеристики на филмовото студио на Sony Pictures Entertainment “Cary Grant Theater”. • “MUSIC”: Системата извежда звук, подходящ за музика. • “SPORTS”: Системата добавя ехтене за спортна програма. • “NEWS”: Системата извежда звук, подходящ за програма с говор, например новинарска емисия. • “OMNI-DIR”: Един и същи звук се чува навсякъде из стаята. * Използва се DCS технология. 50 BG

Избор на аудио формат, многоезични записи или канал Когато системата възпроизвежда BD/DVD VIDEO диск, записан в няколко аудио формата (PCM, Dolby Digital, MPEG аудио или DTS), можете да промените аудио формата. Ако на BD/DVD VIDEO диска има записани многоезични записи, можете да промените и езика. При CD диск можете да изберете звука от десния или левия канал и да слушате звука на избрания канал през десните и левите говорители. DVD-VR диск Извеждат се видовете записи, запаметени на диска. Пример: • [ Stereo] (стерео) • [ Stereo (Audio1)] • [ Stereo (Audio2)] • [ Main] (основен) • [ Sub] (допълнителен) • [ Main/Sub] (основен/допълнителен) • [ Stereo (Audio1)] и [ Stereo (Audio2)] не се извеждат, когато на диска е записан само един аудио сигнал. • CD диск • [ Stereo]: Стандартният стерео звук. • [ 1/L]: Звукът от левия канал (моно). • [ 2/R]: Звукът от десния канал (моно). Настройка на звука 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 Неколкократно натиснете бутона по време на възпроизвеждане, за да изберете желания аудио сигнал. Аудио информацията се извежда на телевизионния екран. BD/DVD VIDEO диск Изборът на език се различава в зависимост от BD/ DVD VIDEO диска. Когато са изведени 4 цифри, те указват код на езика. Вижте “Списък с езикови кодове” (стр. 105), за да проверите на кой език отговаря съответният код. Ако един и същ език е изведен два или повече пъти, това значи, че BD/DVD VIDEO дискът е записан в няколко аудио формата. 51 BG