Views
7 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Слушане на

Слушане на звук от мултиплексно предаване Използване на звуков ефект (DUAL MONO) Можете да слушате звук от мултиплексно предаване, когато системата приема или възпроизвежда Dolby Digital мултиплексен сигнал. NIGHT 1 4 7 2 5 8 3 6 9 DYNAMIC BASS • За да приемате Dolby Digital сигнала, е необходимо да свържете телевизор или друг компонент към устройството посредством оптичен или коаксиален цифров кабел (стр. 24, 25) и да зададете изходния цифров режим на телевизора или другия компонент в положение Dolby Digital. C/X/x/c, 0 SYSTEM MENU 1 4 7 Неколкократно натиснете бутона , докато на дисплея на предния панел се изведе желаният сигнал. • “MAIN”: Ще се изведе звукът на основния език. • “SUB”: Ще се изведе звукът на допълнителния език. • “MAIN/SUB”: Едновременно ще се изведе смесеният звук на основния и допълнителния език. 2 5 8 0 3 6 9 Подсилване на ниските честоти Можете да подсилите ниските честоти на звука. Натиснете бутона DYNAMIC BASS. На дисплея на предния панел се извежда индикация “D. BASS ON” и ниските честоти значително се подсилват. Докато този режим е активиран, на дисплея на предния панел свети индикация “BASS”. За да изключите звуковия ефект Натиснете бутона DYNAMIC BASS, за да изчезне индикацията “BASS” от дисплея на предния панел. Слушане на намален звук Можете да се насладите на звукови ефекти или диалог като в киносалон, дори звукът да е намален. Тази функция е полезна за гледане на филми късно вечер. Натиснете бутона NIGHT. На дисплея на предния панел се извежда индикация “NIGHT ON” и звуковият ефект се активира. Докато нощният режим е активиран, на дисплея на предния панел свети индикация “NIGHT”. 52 BG

• Когато се извежда звук от централния говорител, този ефект е по-осезаем, защото речта (филмовият диалог и др.) се чува по-лесно. Когато звукът не се извежда от централния говорител или използвате слушалки, системата ще настрои оптималното ниво на звука. За да изключите звуковия ефект Натиснете бутона NIGHT, за да изчезне индикацията “NIGHT” от дисплея на предния панел. Промяна на тоналния баланс Можете да регулирате силата на звука, като промените тоналния баланс на звука. 1 Натиснете бутона SYSTEM MENU. 2 Неколкократно натиснете , докато на дисплея на предния панел се изведе “AUDIO MENU”, след това натиснете или . 3 Неколкократно натиснете , докато на дисплея на предния панел се изведе “TONE”, след това натиснете или . 4 Натиснете , за да изберете желаната настройка, след това натиснете . • “BASS”: Можете да регулирате ниските честоти. • “TREBLE”: Можете да регулирате високите честоти. 5 Натиснете , за да регулирате нивото на звука. Зададената стойност се извежда на дисплея на предния панел. Можете да зададете стойност от –6 до +6. 6 Натиснете . Настройката е запаметена. 7 Натиснете бутона SYSTEM MENU. Системното меню се изключва. Настройка на звука 53 BG