Views
8 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Тунер

Тунер Слушане на радио Можете да слушате радио през говорителите на системата. CLEAR D.TUNING C/X/x/c, HOME FUNCTION TUNING +/– 2 +/– FM 7 1 4 7 2 5 8 0 SONY RADIO 3 6 9 88.00 MHz Име Station на станция name "/1 Бутони Number с цифри buttons SYSTEM MENU OPTIONS PRESET +/– x DISPLAY Текуща Current станция station Текущ обхват и номер на запаметена Current band станция and preset number • Можете да работите с функцията тунер, като използвате менюто на тунера, изведено на дисплея на предния панел. Вижте раздела “Работа с тунера чрез използване на системното меню” (стр. 56). 1 Неколкократно натиснете бутона FUNCTION, докато на дисплея на предния панел се изведе индикация “TUNER FM”. 2 Изберете радиостанция. Автоматична настройка Натиснете и задръжте бутона TUNING +/–, докато започне автоматичното сканиране. На телевизионния екран се извежда [Auto Tuning]. Сканирането спира, когато системата настрои станция. За да спрете автоматичното търсене ръчно, натиснете TUNING +/– или . На дисплея на предния панел светват индикации “TUNED” и “ST” (за стерео програми). Ръчна настройка Неколкократно натиснете бутона TUNING +/–. 3 Регулирайте силата на звука, като натиснете +/–. За да изключите радиото Натиснете . Достъпни опции 1 Натиснете бутона OPTIONS. Извежда се менюто с опциите. 2 Натиснете , за да изберете елемент, след това натиснете . Достъпните елементи се различават в зависимост от ситуацията. Опции [Preset Memory] [Direct Tuning] [FM Mode] Описание Запаметява 20 FM станции. Директно въвежда честотата на станцията. Избира моно или стерео приемане на FM програми. Преглед на името или честотата на станцията на дисплея на предния панел Когато системата е в положение “TUNER FM”, можете да видите честотата на станцията, като използвате дисплея на предния панел. Натиснете бутона DISPLAY. При всяко натискане на бутона DISPLAY на устройството за дистанционно управление, дисплеят се променя както е показано. Име на станцията* Честота** * Извежда се, ако сте въвели име за запаметената станция. ** Връща се към първоначалния дисплей, след като изминат няколко секунди. 54 BG

Запаметяване на радио станции Можете да запаметите 20 FM станции. Преди да започнете търсенето не забравяйте да намалите звука до минимум. 1 Неколкократно натиснете бутона FUNCTION, докато на дисплея на предния панел се изведе “TUNER FM”. 2 Натиснете и задръжте бутона TUNING +/–, докато започне автоматичното сканиране. На телевизионния екран се извежда [Auto Tuning]. Сканирането спира, когато системата настрои станция. На дисплея на предния панел светват индикации “TUNED” и “ST” (за стерео програма). 3 Натиснете бутона OPTIONS. Извежда се менюто с опциите. 4 Натиснете , за да изберете [Preset Memory], след това натиснете . 5 Натиснете , за да изберете номера, под който ще запаметите станцията. 6 Натиснете . Настройката е запаметена. За да смените запаметения номер Изберете желания номер, като натиснете PRESET +/–, след това повторете процедурата от стъпка 3. Избор на запаметена станция 1 Неколкократно натиснете бутона FUNCTION, докато на дисплея на предния панел се изведе “TUNER FM”. Настройва се последната приета станция. 2 Неколкократно натиснете бутона PRESET +/– , за да изберете запаметената станция. Запаметеният номер и честотата се извеждат на телевизионния екран и на дисплея на предния панел. При всяко натискане на бутона системата настройва по една запаметена станция. • Можете да изберете номера на запаметената станция директно, като натиснете бутоните с цифри. Избиране на радиостанция чрез директно въвеждане на честотата Когато знаете честотата, можете да изберете радиостанцията, като въведете директно нейната честота. 1 Неколкократно натиснете бутона FUNCTION, докато на дисплея на предния панел се изведе индикация “TUNER FM”. 2 Натиснете бутона OPTIONS. Извежда се менюто с опциите. 3 Натиснете , за да изберете [Direct Tuning], след това натиснете . 4 Натиснете бутоните с цифри, за да изберете честотата. 5 Натиснете . Настройката е запаметена. Използване на D.TUNING 1 Неколкократно натиснете бутона FUNCTION, докато на дисплея на предния панел се изведе индикация “TUNER FM”. 2 Натиснете бутона D.TUNING. 3 Натиснете бутоните с цифри, за да изберете честотата. 4 Натиснете . 55 BG Тунер