Views
8 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

CENTER SPEAKER SUBWOOFER

CENTER SPEAKER SUBWOOFER CENTER SPEAKER SUBWOOFER FRONT R COMPONENT VIDEO OUT Y PB / CB PR / CR LAN(100) FRONT L FRONT R SPEAKER SUR R SUR L COMPONENT VIDEO OUT Y PB / CB PR / CR LAN(100) SPEAKER FRONT L SUR R SUR L VIDEO OUT HDMI OUT VIDEO OUT HDMI OUT DMPORT DC5V 700mA MAX DMPORT DC5V 700mA MAX SAT/CABLE DIGITAL IN COAXIAL TV DIGITAL IN OPTICAL SAT/CABLE TV DIGITAL IN DIGITAL IN COAXIAL OPTICAL DC5V EZW-T100 EXT 500mA MAX DC5V EZW-T100 EXT 500mA MAX L R TV AUDIO IN AUDIO AUDIO IN L R ANTENNA COAXIAL 75 FM A. CAL MIC ECM-AC2 ANTENNA COAXIAL 75 FM TV AUDIO L L A. CAL MIC ECM-AC2 R R AUDIO IN AUDIO IN 2 Заредете безжичния предавател 60 BG Задна част на устройството EZW-T100 • Заредете безжичния предавател с логото S-AIR нагоре. • Заредете безжичния предавател, така че маркировките да съвпаднат. • Не зареждайте устройства, различни от безжичния предавател, в гнездото EZW-T100. 3 Използвайте винтовете, които сте свалили от стъпка 1, за да затегнете безжичния предавател. Задна част на устройството EZW-T100 • Не използвайте различни винтове, за да стегнете безжичния предавател. За да заредите безжичния приемник в допълнителното S-AIR устройство За подробности относно инсталацията на безжичен приемник в съраунд усилвателя и S-AIR приемника се обърнете към ръководството за експлоатация, приложено към съраунд усилвателя и S-AIR приемника. • Когато промените S-AIR настройките, Sony ви препоръчва да извършите [Auto Calibration]. За подробности вижте “Автоматично калибриране на подходящите настройки” (стр. 69) Осъществяване на звуково предаване между системата и S-AIR подчинено устройство (ID настройка) За усилвателя за съраунд звук За S-AIR приемника Можете да осъществите звуково предаване просто като съчетаете идентификацията (ID) на системата и на S-AIR подчиненото устройство. За да зададете идентификацията на системата 1 Натиснете . Системата се включва. 2 Натиснете SYSTEM MENU. 3 Неколкократно натиснете , докато на дисплея на предния панел се изведе “S-AIR MENU”, след това натиснете или . 4 Неколкократно натиснете , докато на дисплея на предния панел се изведе “S-AIR ID” и след това натиснете или . • Когато безжичният предавател не е зареден в устройството, не можете да избирате “S-AIR ID”. 5 Неколкократно натиснете , за да изберете желания ID. Можете да избирате всеки ID (А, В или C). 6 Натиснете . Настройката се извършва. 7 Натиснете SYSTEM MENU. Системното меню се изключва. 8 Задайте S-AIR подчиненото устройство на същата идентификация като тази на системата. Предаването на звука се осъществява както следва (пример):

S-AIR главно S-AIR main устройство unit (Системата) (This unit) ID A Слушане на звука от системата в друга стая За S-AIR приемника Можете да слушате звука от системата, като използвате S-AIR приемника. S-AIR приемникът може да бъде поставен в друга стая, за да можете да слушате звука от системата там. ID A S-AIR подчинено sub unit устройство ID A S-AIR подчинено sub unit устройство За да зададете идентификацията на усилвателя за съраунд звук Обърнете се към инструкциите за експлоатация на усилвателя за съраунд звук. За да зададете идентификацията на S-AIR приемника Обърнете се към инструкциите за експлоатация на S-AIR приемника. Използване на няколко S-AIR главни устройства Можете да използвате няколко S-AIR главни устройства, като зададете различна идентификация за всеки компонент. S-AIR главно S-AIR устройство main unit (Това (This устройство) unit) ID A Друго S-AIR Other главно S-AIR main устройство unit ID B За подробности относно S-AIR приемника вижте приложените към него инструкции за експлоатация. 1 Натиснете бутона SYSTEM MENU. 2 Неколкократно натиснете , докато на дисплея на предния панел се изведе “S-AIR MENU”, след това натиснете или . 3 Неколкократно натиснете , докато на дисплея на предния панел се изведе “S-AIR MODE”, след това натиснете или . • Когато безжичният предавател не е зареден в устройството, не можете да изберете “S-AIR MODE”. 4 Натиснете , за да изберете желаната настройка. • “PARTY”: S-AIR приемникът извежда звук в съответствие със зададените на устройството функции. • “SEPARATE”: Можете да зададете желаната функция за S-AIR приемника, докато в същото време функциите на устройството не се променят. Външно аудио устройство ID A ID A S-AIR подчинено sub unit S-AIR устройство подчинено sub unit устройство ID B S-AIR S-AIR sub unit подчинено устройство 5 Натиснете . Настройката е запаметена. 6 Натиснете бутона SYSTEM MENU. Системното меню се изключва. 61 BG