Views
1 month ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

6

6 Неколкократно натиснете , докато на дисплея на предния панел се изведе индикация “START”, след това натиснете . Системата започва съчетаване и на дисплея на предния панел примигва “SEARCH”. За да отмените съчетаването, натиснете бутона SYSTEM MENU. 7 Започнете сдвояване на S-AIR подчиненото устройство. За усилвателя за съраунд звук Натиснете бутона POWER на усилвателя за съраунд звук, за да го включите, след това натиснете PAIRING на задния панел на усилвателя за съраунд звук. Когато съчетаването започне, индикаторът PAIRING на усилвателя за съраунд звук започва да мига в червено. Когато бъде осъществено звуково предаване, индикаторът PAIRING на усилвателя за съраунд звук светва в червено и на дисплея на предния панел се редуват индикациите “PAIRING” и “COMPLETE”. • За да натиснете PAIRING на задния панел на усилвателя за съраунд звук, може да използвате тънък инструмент – например кламер. За S-AIR приемника Обърнете се към инструкциите за експлоатация на S-AIR приемника. Когато бъде осъществено звуково предаване, на дисплея на предния панел се редуват съобщенията “PAIRING” и “COMPLETE”. • Извършете съчетаването в рамките на няколко минути след стъпка 5. Ако не го направите, на дисплея на предния панел се редуват съобщенията “PAIRING” и “INCOMPLETE”. За да продължите сдвояването, натиснете -- и започнете отново от стъпка 5. За да отмените сдвояването, натиснете бутона SYSTEM MENU. 8 Натиснете бутона SYSTEM MENU. Системното меню се изключва. • Когато извършите сдвояването, съобщението “(PAIRING)” ще се изведе до ID на дисплея за избор на идентификация. За да отмените сдвояването Променете идентификацията на системата, като използвате превключвателя S-AIR ID на системата. Ако изберете нова идентификация, сдвояването се отменя. 64 BG Проверка на S-AIR състоянието на системата Можете да проверите S-AIR състоянието на системата като например S-AIR идентификацията или информация за сдвояването. 1 Натиснете бутона SYSTEM MENU. 2 Неколкократно натиснете , докато на дисплея на предния панел се изведе “S-AIR MENU”, след това натиснете или . 3 Неколкократно натиснете , докато на дисплея на предния панел се изведе “S-AIR INFO”, след това натиснете или . S-AIR идентификацията на системата се извежда на дисплея на предния панел. Когато системата се сдвои, до ID се извежда съобщението “(PAIRING)”. 4 Натиснете бутона SYSTEM MENU. Системното меню се изключва. Ако звуковото предаване е нестабилно За усилвателя за съраунд звук За S-AIR приемника Ако използвате няколко безжични системи, които делят 2.4 GHz обхвата, например безжична LAN или Bluetooth връзка, възможно е предаването от S-AIR продукти или други безжични системи да бъде нестабилно. В този случай, можете да подобрите предаването, като промените следната “RF CHANGE” настройка. 1 Натиснете бутона SYSTEM MENU. 2 Неколкократно натиснете , докато на дисплея на предния панел се изведе “S-AIR MENU”, след това натиснете или . 3 Неколкократно натиснете , докато на дисплея на предния панел се изведе “RF CHANGE”, след това натиснете или . • Когато безжичният предавател не е зареден в устройството, не можете да изберете “RF CHANGE”.

4 Натиснете , за да изберете желаната настройка. • “AUTO”: Обикновено избирайте тази настройка. Системата автоматично променя “RF CHANGE” в положение “ON” или “OFF”. • “ON”: Системата предава звук, като търси по- добър канал за предаване. • “OFF”: Системата предава звук, като фиксира канала за предаване. 5 Натиснете . Настройката е запаметена. 6 Натиснете бутона SYSTEM MENU. Системното меню се изключва. 7 Когато зададете “RF CHANGE” в положение “OFF”, изберете идентификацията така, че звуковото предаване да е найстабилно (стр. 60). • В повечето случаи няма да ви се налага да променяте тази настройка. – Ако “RF CHANGE” е зададен в положение “OFF”, предаването между системата и S-AIR подчиненото устройство може да се извърши по един от следните канали. – S-AIR ID A: еквивалентен канал на IEEE802.11b/g канал 1 – S-AIR ID B: еквивалентен канал на IEEE802.11b/g канал 6 – S-AIR ID C: еквивалентен канал на IEEE802.11b/g канал 11 • Предаването може да бъде подобрено, като промените канала за предаване (честотата) на другата безжична система. За подробности се обърнете към инструкциите за експлоатация на другата безжична система. Външно аудио устройство 65 BG