Views
6 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Информация

Информация за тези Инструкции за експлоатация • Указанията в тези Инструкции за експлоатация описват бутоните на устройството за дистанционно управление. Можете да използвате и бутоните на самата система, ако имат същите или подобни имена като тези на устройството за дистанционно управление. • Иконки като , поместени над всяко от обясненията, указват какъв вид носител можете да използвате с обяснената отдолу функция. За подробности вижте раздела “Дискове, които могат да бъдат възпроизвеждани” (стр. 99). • В това ръководство “диск” се използва като общо понятие за BD, DVD или CD дискове, освен ако не е посочено друго в текста или илюстрациите. • Инструкциите в това ръководство се отнасят за модела BDV-E300, BDV-E301 и BDV-E801. Моделът, който е използван за илюстрации, е BDV- E300. Всяка разлика в операциите е ясно указана в текста, например “BDV-E300”. • Опциите в Контролното меню може да се различават в зависимост от региона. • Настройките по подразбиране са подчертани. Функция S-AIR Системата е съвместима с функцията S-AIR, която позволява безжично предаване на звук между S-AIR продукти. С тази система можете да използвате следните S-AIR продукти: • Усилвател за съраунд звук: Можете да се наслаждавате на съраунд звук от говорители, предаван по безжичен път. • Заден усилвател за съраунд звук: Можете да се наслаждавате на съраунд звук от задни говорители, предаван по безжичен път. • S-AIR приемник: Можете да се наслаждавате на звука от системата в друга стая. S-AIR продуктите могат да бъдат закупени отделно (серията S-AIR продукти се различава в зависимост от региона). Забележките или указанията за усилвателя за съраунд звук, задния усилвател за съраунд звук или S-AIR приемника в тези Инструкции за експлоатация се отнасят само до случаите, когато използвате задния усилвател за съраунд звук или S-AIR приемника. За подробности относно функцията S-AIR, вижте раздела “Използване на S-AIR продукт” (стр. 59). 4 BG

Съдържание Информация за тези Инструкции за експлоатация .................................................. 4 Функция S-AIR .............................................. 4 Разопаковане .................................................. 6 Указател за частите и бутоните .................. 10 Подготовка за включване Стъпка 1: Инсталиране на системата .................................15 Стъпка 2: Свързване на системата ................................21 Стъпка 3: Извършване на Лесна настройка (Easy Setup) ...............31 Стъпка 4: Избор на източник ...........34 Стъпка 5: Слушане на съраунд звук ...........................35 Възпроизвеждане Възпроизвеждане на BD/DVD диск .... 38 Гледане на BonusView/BD-Live ........... 45 Възпроизвеждане на CD диск ............. 46 Възпроизвеждане на файлове със снимки ....................................... 48 Настройка на звука Избор на ефект, подходящ за съответния източник .................. 50 Избор на аудио формат, многоезични записи или канал ............................ 51 Слушане на звук от мултиплексно предаване ......................................... 52 Използване на звуков ефект ................. 52 Тунер Слушане на радио ................................. 54 Използване на системата за радио данни (RDS)..................... 57 Външно аудио устройство Използване на DIGITAL MEDIA PORT адаптер ............................................. 58 Използване на S-AIR продукт ............. 59 Други операции Използване на функцията Управление на HDMI (Control for HDMI) за синхронизация с “BRAVIA” ......... 66 Автоматично калибриране на подходящите настройки ................ 69 Настройка на говорителите ................. 70 Управление на телевизора с приложеното устройство за дистанционно управление .............. 72 Използване на таймера за автоматично изключване ...................................... 74 Промяна на яркостта на дисплея на предния панел ............................ 74 Деактивиране на бутоните на системата .................................... 75 Демонстрация ........................................ 75 Пестене на енергия в режим на готовност .................................... 76 Настройки и регулации Използване на дисплея за настройка .................................... 77 [Network Update] (Обновяване чрез мрежата) .................................. 78 [Video Settings] (Видео настройки) ..... 79 [Audio Settings] (Аудио настройки) .... 81 [BD/DVD Viewing Settings] (Настройки за гледане на BD/DVD дискове) ........................................... 83 [Photo Settings] (Настройки за файлове със снимки) ..................................... 85 [HDMI Settings] (HDMI настройки).... 85 [System Settings] (Системни настройки) ................... 86 [Network Settings] (Мрежови настройки) .................... 87 [Easy Setup] (Лесна настройка) ........... 88 [Resetting] (Нулиране) .......................... 89 Допълнителна информация Предпазни мерки ................................... 90 Забележки за дисковете ........................ 91 Отстраняване на проблеми .................. 92 Функция за автодиагностика ............... 98 Дискове, които могат да бъдат възпроизвеждани ............................ 99 Поддържани аудио формати .............. 101 Изходна видео резолюция .................. 102 Технически характеристики .............. 103 Списък с езикови кодове .................... 105 Правила и условия за употреба и Лицензно споразумение с крайния потребител- ................. 108 Речник на термините .......................... 124 Азбучен указател ................................. 127 5 BG