Views
6 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Слушане на

Слушане на звука от телевизора през говорителите на системата (System Audio Control) (Аудио контрол на системата) Можете да слушате звука от телевизора през тази система посредством лесна за извършване операция. За да използвате тази функция, свържете системата и телевизора посредством аудио кабел и HDMI кабел (стр. 22). Промяна на езика за дисплея на екрана на телевизора (Language Follow) (Следващ език) Когато промените езика за дисплея на екрана на телевизора, езикът за екранния дисплей на системата също ще се промени, след като я изключите и включите отново. Можете да използвате функцията Аудио Контрол на Системата (System Audio Control) по следния начин: • Можете да слушате звука от телевизора през говорителите на системата с извършването на проста операция. За подробности вижте инструкциите за експлоатация на телевизора. • Когато системата е включена, звукът от телевизора ще се изведе през говорителите на системата. • Когато звукът от телевизора се извежда през говорителите на системата, можете да регулирате силата на звука и да изключите звука на системата с устройството за дистанционно управление на телевизора. • Докато телевизорът е в режим PAP (картина и картина), функцията Аудио Контрол на Системата (System Audio Control) няма да действа. Когато телевизорът излезе от режим PAP, методът за извеждане на сигнала от телевизора ще се върне към същия, който е бил зададен преди PAP режима. Задаване на максимално ниво на звука за системата (Volume Limit) (Ограничени на звука) Ако промените метода за извеждане на сигнала от телевизора към говорителите на системата в менюто на телевизора или като натиснете бутона THEATRE, е възможно да се изведе много силен звук, в зависимост от нивото на звука на системата. Можете да предотвратите това, като ограничите максималното ниво на звука. За подробности вижте [Volume Limit] (стр. 85). 68 BG

Автоматично калибриране на подходящите настройки [Auto Calibration] D. C. A. C. (Digital Cinema Auto Calibration – Автоматично калибриране за цифрово кино) може автоматично да зададе подходящия съраунд звук. SAT/CABLE DIGITAL IN TV DIGITAL IN COAXIAL OPTICAL EZW-T100 EXT TV DC5V 500mA MAX AUDIO L L R R AUDIO IN AUDIO IN FM ANTENNA COAXIAL 75 A. CAL MIC ECM-AC2 • Системата извежда силен тест сигнал при стартирането на [Auto Calibration]. Не можете да намалите силата на звука. Съобразете се с малките деца и съседите. 1 Натиснете бутона HOME. Основното меню се извежда на телевизионния екран. 2 Натиснете , за да изберете [Setup]. 3 Натиснете , за да изберете [Audio Settings], след това натиснете . 4 Натиснете , за да изберете [Auto Calibration], след това натиснете . Извежда се дисплеят за потвърждение на [Auto Calibration]. 5 Свържете микрофона за калибриране към A.CAL MIC жака на задния панел. Нагласете микрофона за калибриране на нивото на ушите си с помощта на статив и др. (не е приложен в комплекта). Предната страна на всеки говорител трябва да е обърната към микрофона за калибриране и не трябва да има препятствия между него и говорителите. Микрофон Calibration за mic калибриране 6 Натиснете , за да изберете [Start]. За да отмените операцията, изберете [Cancel]. 7 Натиснете . [Auto Calibration] стартира. Системата автоматично регулира настройките на говорителите. Пазете тишина по време на измерването. • Преди да стартирате [Auto Calibration] се уверете, че сте включили усилвателя за съраунд звук и сте го монтирали на подходящо място. Ако монтирате усилвателя за съраунд звук на неподходящо място, например в друга стая, няма да получите точен резултат от измерването. • Когато използвате безжичния комплект говорители за съраунд звук (WAHT-SBP1, продава се отделно), вместо задните говорители за съраунд звук (стр. 16) инсталирайте говорителите на подходящо място и включете усилвателя за съраунд звук. • Системата извежда силен тест сигнал при стартирането на [Auto Calibration]. Не можете да намалите силата на звука. Съобразете се с малките деца и съседите.1 Други операции 69 BG