Views
2 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

• Тест

• Тест сигналите не се извеждат през жака HDMI OUT. • За да регулирате едновременно силата на звука от всички говорители, натиснете +/–. Управление на телевизора с приложеното устройство за дистанционно управление Чрез регулиране на дистанционния сигнал можете да управлявате вашия телевизор с приложеното устройство за дистанционно управление. • Когато сменяте батериите на устройството за дистанционно управление, номерът на кода може да се върне към фабричната (SONY) настройка. Задайте отново подходящия номер на кода. Подготовка на дистанционното за управление на телевизора Натиснете и задръжте бутона ТV , докато въвеждате кода на производителя на вашия телевизор (вижте таблицата) с помощта на бутоните с цифри. След това освободете бутона ТV . Ако сте задали успешно кода на производителя, бутонът TV ще примигне бавно два пъти. Ако настройката е неуспешна, бутонът TV ще примигне бързо пет пъти. Номера на кодове на управляеми телевизори Ако е отбелязан повече от един номер на код, въведете кодовете последователно един по един, докато откриете кода, който действа с вашия телевизор. Производител Номер на код SONY 501 (default), 502 DAEWOO 506 EMERSON 567 FUNAI 548 GE 509 GOLDSTAR/LG 503, 517, 544, 568 GRUNDIG 533 HITACHI 514 ITT 521, 522 JVC 516 LOEWE 518 MITSUBISHI/MGA 527 NEC 503 NOKIA 521, 522, 573, 575 PANASONIC 553, 572 PHILIPS 515, 518, 557, 570 PIONEER 526 72 BG

Производител Номер на код RADIO SHACK 565 RCA/PROSCAN 510 SABA 530, 537, 558 SAMSUNG 515, 517, 544, 566, 569, 571, 574 SANYO 508, 545 SHARP 535, 565 TELEFUNKEN 547, 558 THOMSON 547, 549 TOSHIBA 541, 551 ZENITH 543 Управление на телевизора с устройството за дистанционно управление Можете да управлявате телевизора с помощта на следните бутони. За да използвате тези бутони (различни от бутоните THEATRE, TV , ), задайте устройството за дистанционно управление в режим ТV, като натиснете бутона TV, така че индикацията TV светва за една секунда. За да излезете от режим ТV, натиснете бутона ТV, така че индикацията ТV да примигне четири пъти. • Докато устройството е в режим TV, ако натиснете някой от следните бутони, индикацията TV ще светне. (В зависимост от настройката на производителя е възможно някои бутони да не функционират и индикацията TV да не светне.) • Когато натиснете други бутони освен следните, докато устройството за дистанционно управление е в режим TV, индикацията TV ще примигне четири пъти и устройството за дистанционно управление автоматично ще излезе от режим ТV, а системата ще работи съгласно функцията на бутона, който е натиснат. • В зависимост от телевизора е възможно да не успеете да използвате някои или всички бутони. Като натиснете ТV THEATRE Можете Да включите или изключите телевизора. Да се насладите на оптималното изображение за филми. Да превключите входния източник на телевизора между телевизор и други входни източници. След като натиснете , можете да задържите текущата текстова страница. +/– Да регулирате силата на звука на телевизора. Като натиснете Можете PROG +/–, Да изберете телевизионен канал. След като натиснете , можете да изберете следващата ( ) или предишната ( ) текстова страница. Да изключите временно звука на телевизора. Бутони с цифри, --/-- Да изберете телевизионен канал. След като натиснете , можете да изберете текстова страница, като въведете трицифрения номер на страницата. HOME Да изведете менюто на телевизора. ANALOG Да превключите на аналогов режим. DIGITAL Да превключите на цифров режим. Да изведете информацията. Да четете текст. Да изведете Цифровия електронен програмен справочник (EPG). TOOLS Да изведете менюто с операциите за текущия дисплей. RETURN Да се върнете към предишния канал или ниво на телевизионното меню. Да промените пропорцията на екрана на свързания телевизор. , Да изберете елемент от менюто. Цветни бутони Да изберете опции от менюто. (червен/зелен/жълт/ син) • Функциите на тези бутони са същите като на бутоните от дистанционното на телевизора SONY. За подробности вижте инструкциите за експлоатация на телевизора. 73 BG Други операции