Views
7 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Използване

Използване на таймера за автоматично изключване Можете да настроите системата да се изключи след определено време, за да заспите, докато слушате музика. Можете да задавате времето през 10-минутни интервали. Натиснете бутона SLEEP. При всяко натискане на бутона SLEEP, дисплеят за минутите (оставащото време до изключването) се променя с 10 минути. Когато настроите таймера за автоматично изключване, на дисплея на предния панел започва да мига индикация “SLEEP”. За да проверите оставащото до изключването време Натиснете бутона SLEEP веднъж. За да промените оставащото до изключването време Неколкократно натиснете бутона SLEEP, за да изберете желаното време. Настройка на таймера за автоматично изключване с помощта на системното меню 1 Натиснете бутона SYSTEM MENU. 2 Неколкократно натиснете , докато на дисплея на предния панел се изведе “SLEEP MENU”, след това натиснете или . 3 Натиснете , за да изберете настройка. Дисплеят за минутите (оставащото време до изключването) се променя с 10 минути. Промяна на яркостта на дисплея на предния панел Яркостта на дисплея на предния панел може да бъде настройвана на едно от две възможни нива. 1 Натиснете бутона SYSTEM MENU. 2 Неколкократно натиснете , докато на дисплея на предния панел се изведе “DISP MENU”, след това натиснете или . 3 Неколкократно натиснете , докато на дисплея на предния панел се изведе “DIMMER”, след това натиснете или . 4 Натиснете , за да изберете яркостта на дисплея на предния панел. • “DIMMER OFF” : Ярко. • “DIMMER ON”: Затъмнено. 5 Натиснете . Настройката е запаметена. 6 Натиснете бутона SYSTEM MENU. Системното меню се изключва. • Можете да избирате оставащото време, като натиснете бутоните с цифри. В този случай можете да настройвате времето през едноминутни интервали. 4 Натиснете . Настройката е запаметена и на дисплея на предния панел започва да мига индикация “SLEEP”. 5 Натиснете бутона SYSTEM MENU. Системното меню се изключва. 74 BG

Деактивиране на бутоните на системата (Child Lock) (Заключване от деца) Можете да дезактивирате бутоните на системата (с изключение на бутона ), за да предотвратите неправилно боравене с нея от страна на малки деца (функция child lock). Натиснете на системата за повече от 5 секунди. На дисплея на предния панел се извеждат индикации “CHILD LOCK” и “ON”. Функцията child lock се активира и бутоните на устройството се заключват. (Можете да управлявате системата чрез устройството за дистанционно управление.) За да отмените заключването, натиснете за повече от 5 секунди, докато индикациите “CHILD LOCK” и “OFF” се изведат на дисплея на предния панел. • Когато боравите с бутоните на системата, докато функцията child lock е активирана, на дисплея на предния панел се извежда индикация “CHILD LOCK”. Демонстрация Можете да включите/изключите демонстрацията на дисплея на предния панел, докато системата е в режим на готовност. 1 Натиснете бутона SYSTEM MENU. 2 Неколкократно натиснете , докато на дисплея на предния панел се изведе “DISP MENU”, след това натиснете или . 3 Неколкократно натиснете , докато на дисплея на предния панел се изведе “DEMO”, след това натиснете или . 4 Натиснете , за да изберете настройка. • “DEMO ON”: Функцията е включена. • “DEMO OFF”: Функцията е изключена. Настройката по подразбиране е различна в зависимост от региона. 5 Натиснете . Настройката е запаметена. 6 Натиснете бутона SYSTEM MENU. Системното меню се изключва. • Ако наскоро сте закупили системата или тя работи с фабрично зададените й настройки (стр. 89), можете да изключите демонстрацията, просто като натиснете бутона на устройството за дистанционно управление. Други операции 75 BG