Views
7 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

[Attenuate - AUDIO]

[Attenuate - AUDIO] (Намаляване на входното ниво на звука на компонента, свързан към AUDIO жака) Когато слушате звук от компонент, свързан към AUDIO (AUDIO IN L/R) жаковете, може да се получи изкривяване на звука. За да предотвратите изкривяването, намалете входното ниво за звука на системата. Изкривяването не е неизправност и зависи от свързания компонент. [On]: Намалява входното ниво на звука. Изходното ниво се променя. [Off]: Нормално входно ниво. [BD/DVD Audio Output] (Извеждане на звука за BD/DVD дискове) Системата не може да извежда многоканален звук едновременно от жака HDMI OUT и от говорителите. Можете да избирате метода за извеждане на звука. [Speaker only]: Извежда многоканален звук само през говорителите на системата. [Speaker priority]: Извежда многоканален звук през говорителите на системата и двуканални линейни PCM сигнали от жака HDMI OUT. [HDMI priority]: Извежда двуканален стерео звук през говорителите на системата и разрешава извеждането на звука от жака HDMI OUT. Форматът на звука, който се извежда от жака HDMI OUT, зависи от свързания компонент. [Sound Effect] (Звуков ефект) Можете да включвате/изключвате звуковите ефекти на системата (SOUND MODE, DYNAMIC BASS, NIGHT, “TONE” и “DEC.MODE”) [On]: Активира всички звукови ефекти на системата. Горната граница на семплиращата честота е зададена на 48kHz. [Off]: Звуковите ефекти са дезактивирани. Изберете тази настройка, ако не искате да задавате горна граница за семплиращата честота. [Speaker Settings] (Настройки на говорителите) За да постигнете възможно най-добрия съраунд звук, настройте говорителите. За подробности вижте раздела “Настройка на говорителите” (стр. 70). [Auto Calibration] (Автоматично калибриране) Можете автоматично да калибрирате подходящите настройки. За подробности вижте раздела “Автоматично калибриране на подходящите настройки” (стр. 69). • Когато зададете [BD/DVD Audio Output] в положение [HDMI priority], на телевизионния екран се извежда съобщение за потвърждение. Натиснете , за да изберете [OK] и да завършите настройката. • Когато зададете [BD/DVD Audio Output] в положение [HDMI priority], функциите SOUND MODE, DYNAMIC BASS, NIGHT, “TONE” и “DEC.MODE” се дезактивират. • Когато активирате функцията Аудио контрол на системата (System Audio Control) (стр. 68), възможно е тази настройка автоматично да се смени. 82 BG

[BD/DVD Viewing Settings] (Настройки за гледане на BD/DVD дискове) Можете да извършите подробни настройки за възпроизвеждане на BD/DVD дискове. [BD/DVD Menu] (Меню на BD/DVD диска) Можете да изберете език за менюто по подразбиране за BD-ROM или DVD VIDEO дискове. Когато изберете [Select Language Code], се извежда дисплеят за въвеждане на езиков код. Въведете кода за вашия език, след като го видите в “Списък с езикови кодове” (стр. 105). [Audio] (Звук) Можете да изберете език по подразбиране за звука на BD-ROM или DVD VIDEO дискове. Когато изберете [Original], се избира езикът, на който е даден приоритет в диска. Когато изберете [Select Language Code], се извежда дисплеят за въвеждане на езиков код. Въведете кода за вашия език, след като го видите в “Списък с езикови кодове” (стр. 105). [Subtitle] (Субтитри) Можете да изберете език по подразбиране за субтитрите за BD-ROM или DVD VIDEO дискове. Когато изберете [Select Language Code], се извежда дисплеят за въвеждане на езиков код. Въведете кода за вашия език, след като го видите в “Списък с езикови кодове” (стр. 105). [BD Parental Control] (Родителски контрол за BD дискове) Възпроизвеждането на някои BD-ROM дискове може да бъде ограничено според възрастта на потребителите. Някои сцени могат да бъдат блокирани или заменени с различни сцени. 1 Въведете четирицифрената си парола с помощта на бутоните с цифри. 2 Натиснете , за да изберете [OK], след това натиснете . 3 Натиснете , за да изберете възрастовото ограничение, след това натиснете . Колкото по-ниска е стойността, толкова построго е ограничението. Ако изберете [Select Age Restriction], можете да въведете възрастта от [0] до [255] с помощта на и бутоните с цифри. За да отмените настройката Родителски контрол (Parental Control) Изберете [No Restrictions]. • Ако забравите паролата, нулирайте системата (стр. 89) и задайте нова парола (вижте [Password] (стр. 84)). • Когато възпроизвеждате дискове, които нямат функция Родителски контрол (Parental Control), не можете да ограничите възпроизвеждането на тези дискове на тази система. • В зависимост от диска е възможно да бъдете подканени да смените нивото на Родителски контрол (Parental Control), докато възпроизвеждате диска. В този случай въведете паролата си и сменете нивото. • Ако изберете [255] в [Select Age Restriction], настройката Родителски контрол (Parental Control) се отменя. • Можете да смените паролата. Вижте [Password] (стр. 84). [DVD Parental Control] (Родителски контрол за DVD дискове) Възпроизвеждането на някои DVD VIDEO дискове може да бъде ограничено според предварително определено ниво, като например възрастта на потребителите. Някои сцени могат да бъдат блокирани или заменени с различни сцени. 1 Въведете вашата четирицифрена парола с помощта на бутоните с цифри. 2 Натиснете , за да изберете [OK], след това натиснете . 3 Натиснете , за да изберете ниво на ограничението, след това натиснете . Колкото по-ниска е стойността, толкова построго е ограничението. За да отмените настройката Родителски контрол (Parental Control) Изберете [No Restrictions]. • Ако забравите паролата, нулирайте системата (стр. 89) и задайте нова парола (вижте [Password] (стр. 84)). • Когато възпроизвеждате дискове, които нямат функция Родителски контрол (Parental Control), не можете да ограничите възпроизвеждането на тези дискове на тази система. • В зависимост от диска е възможно да бъдете подканени да смените нивото на Родителски контрол (Parental Control), докато възпроизвеждате диска. В този случай, въведете паролата си и сменете нивото. • Можете да смените паролата. Вижте [Password] (стр. 84). 83 BG Настройки и регулации