Views
7 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

[Parental Control Region

[Parental Control Region Code] (Регионален код за Родителски контрол) Възпроизвеждането на някои BD-ROM или DVD VIDEO дискове може да бъде ограничено в зависимост от географския регион. Някои сцени могат да бъдат блокирани или заменени с различни сцени. 1 Въведете вашата четирицифрена парола с помощта на бутоните с цифри. 2 Натиснете , за да изберете [OK], след това натиснете . 3 Натиснете , за да изберете регионално ограничение, след това натиснете . Когато изберете [Select Region Code], се извежда дисплеят за въвеждане на регионалния код. Въведете кода за регионално ограничение, след като го видите в “Списък с кодове за Родителски контрол/Регионални кодове” (стр. 105). • Ако забравите паролата, нулирайте системата (стр. 89) и задайте нова парола (вижте [Password] (стр. 84)). • Когато възпроизвеждате дискове, които нямат функция Родителски контрол (Parental Control), не можете да ограничите възпроизвеждането на тези дискове на тази система. • В зависимост от диска е възможно да бъдете подканени да смените нивото на Родителски контрол (Parental Control), докато възпроизвеждате диска. В този случай въведете паролата си и сменете нивото. За да промените паролата 1 След стъпка 1, въведете вашата четирицифрена парола с помощта на бутоните с цифри. 2 Натиснете , за да изберете [OK], след това натиснете . 3 Въведете нова парола с помощта на бутоните с цифри. 4 Натиснете , за да изберете [OK], след това натиснете . [Hybrid Disc Playback Layer] (Слой за възпроизвеждане на хибриден диск) Можете да задавате приоритет на слоя, когато възпроизвеждате хибриден диск. За да промените настройката, изключете системата и я включете отново. [BD]: Възпроизвежда BD слоя. [DVD/CD]: Възпроизвежда DVD или CD слоя. [BD Internet Connection] (BD Интернет връзка) Можете да изберете дали да разрешите или да забраните Интернет връзка от съдържанието на възпроизвеждания BD диск (в режим BDMV). Когато използвате тази функция, ще е необходимо да бъдат извършени Интернет връзки и настройки (стр. 87). [Allow]: Обикновено избирайте това. [Do not allow]: Забранява Интернет връзката. • Можете да смените паролата. Вижте [Password] (стр. 84). [Password] (Парола) Можете да зададете или промените паролата за функцията Родителски контрол (Parental Control). Паролата ви позволява да задавате ограничения за възпроизвеждането на BD-ROM или DVD VIDEO дискове. Ако е необходимо, можете да диференцирате нивата на ограничение за BD-ROM и DVD VIDEO дисковете. 1 Въведете вашата четирицифрена парола с помощта на бутоните с цифри. 2 Натиснете , за да изберете [OK], след това натиснете . 84 BG

[Photo Settings] (Настройки за файлове със снимки) Можете да извършите настройки за файлове със снимки. [Slideshow Speed] (Скорост при изреждане на снимки) Можете да промените скоростта при изреждането на снимки. [Fast]: Снимките се сменят бързо. [Normal]: Снимките се сменят с нормална скорост. [Slow]: Снимките се сменят бавно. [HDMI Settings] (HDMI настройки) Можете да извършите HDMI настройки. [Control for HDMI] (Управление на HDMI) Можете да включите или изключите функцията [Control for HDMI]. За подробности вижте раздела “Използване на функцията Управление на HDMI (Control for HDMI) за синхронизация с “BRAVIA” (стр. 66). [On]: Функцията е включена. Можете да осъществите взаимно управление между компоненти, свързани посредством HDMI кабел. [Off]: Функцията е изключена. [Volume Limit] (Ограничаване на силата на звука) Ако промените метода за извеждане на звука от телевизора, така че той да минава през говорителите на системата, с помощта на телевизионното меню или като натиснете бутона THEATRE, се активира функцията Аудио контрол на системата (System Audio Control) (стр. 68) и е възможно да се изведе силен звук, в зависимост от това на какво положение е оставено нивото на звука на системата. Можете да избегнете това, като ограничите максималното ниво на звука. [Level3]: Максималното ниво се задава на 10. [Level2]: Максималното ниво се задава на 15. [Level1]: Максималното ниво се задава на 20. [Off]: Функцията е изключена. Настройки и регулации • Тази функция е достъпна само когато свържете системата и телевизора посредством HDMI кабел и зададете [Control for HDMI] в положение [On]. 85 BG