Views
8 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Можете да

Можете да изберете следните бутони, за да въвеждате символи. Бутони Червен бутон [Letter Type] Описание Превключва клавиатурата между азбука и цифри. Зелен бутон [A/a] Превключва клавиатурата между главни и малки букви. Жълт бутон [Symbol] Извежда клавиатурата за символи. Син бутон [Finish] Въведените символи се запаметяват и системата се връща към предишния дисплей. CLEAR [Clear]/ [Clear All] Изтрива символа вдясно от курсора. За да изтриете всички изведени символи, натиснете и задръжте бутона CLEAR за 2 или повече секунди. RETURN [Cancel] Връща към предходния дисплей, като отменя въведените символи. , • Изберете функция за въвеждане с помощта на и натиснете . • Въвежда символите както следва: Изберете панел за избор на символи с помощта на и натиснете . Изберете символ с помощта на и натиснете . [Easy Setup] (Лесна настройка) Можете да извикате отново Лесната настройка (Easy Setup), за да извършите основните настройки. 1 Натиснете , за да изберете [Start], след това натиснете . 2 Следвайте инструкциите в “Стъпка 3: Извършване на Лесна настройка (Easy Setup)” (стр. 31) от стъпка 4. 88 BG

[Resetting] (Нулиране) Нулиране на всички системни настройки, с изключение на настройките, свързани с парола Можете да върнете системните настройки към фабричните им стойности. Настройките могат да бъдат нулирани, като изберете дадена група настройки. Всички настройки в тази група ще бъдат нулирани. 1 Натиснете , за да изберете [Reset to Factory Default Settings], след това натиснете . 2 Натиснете , за да изберете настройките, които желаете да нулирате, след това натиснете . Можете да нулирате следните настройки: – [Video Settings] (Видео настройки) – [Audio Settings] (Аудио настройки) – [BD/DVD Viewing Settings] (Настройки за гледане на BD/DVD дискове) (С изключение на настройките [BD Parental Control], [DVD Parental Control], [Parental Control Region Code] и [Password]) – [Photo Settings] (Настройки за файлове със снимки) – [HDMI Settings] (HDMI настройки) – [System Settings] (Системни настройки) – [Network Settings] (Мрежови настройки) – [All Settings] Всички настройки (С изключение на настройките [BD Parental Control], [DVD Parental Control], [Parental Control Region Code] и [Password]) На дисплея се извежда запитване за потвърждение. Връщане на всички системни настройки към стойностите им по подразбиране Можете да върнете всички системни настройки към стойностите им по подразбиране. 1 Натиснете , за да изберете [Reset to Factory Default Settings], след това натиснете . 2 Натиснете , за да изберете [All Settings], след това натиснете . На дисплея се извежда запитване за потвърждение. 3 Натиснете едновременно бутона и бутона VOLUME – на системата за повече от 5 секунди. Всички системни настройки се връщат към стойностите си по подразбиране и системата се изключва. • Настройките за “Настройка на картината на видео изображения” (стр. 44) не се нулират. Настройки и регулации • Когато изберете [All Settings], всички системни настройки, с изключение на настройките, свързани с парола, се нулират и системата се изключва. • Настройките за “Настройка на картината на видео изображения” (стр. 44) не се нулират. 3 Натиснете , за да изберете [Start], след това натиснете . За да отмените, изберете [Cancel]. 89 BG