Views
8 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Olandese

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Olandese

Type Disc-logo Kenmerken

Type Disc-logo Kenmerken Pictogram Afspeelbare discs Blu-ray Disc DVD VIDEO DVD/DATA DVD AVCHD CD 102 NL * JPEG-formaat dat voldoet aan UDF (Universal Disk Format). ** Sommige discs in AVCHD-formaat kunnen niet worden afgespeeld afhankelijk van de opnameomstandigheden. Een disc in AVCHD-formaat die niet correct is gefinaliseerd, kan niet worden afgespeeld. Opmerkingen over BD-ROM-compatibiliteit Aangezien de specificaties van Blu-ray Discs nieuw en in volle ontwikkeling zijn, is het mogelijk dat bepaalde discs niet kunnen worden afgespeeld afhankelijk van het type disc en de versie. De audio-uitvoer verschilt afhankelijk van de bron, de aangesloten uitgang en de geselecteerde audioinstellingen. Discs die niet kunnen worden afgespeeld • BD's met een cartridge •DVD-RAM's • HD-DVD's • DVD-audiodiscs • PHOTO CD's • Dataonderdelen van CD-Extra's • VCD's/Super VCD's • HD-lagen op Super Audio CD's • BD-ROM's/DVD VIDEO's met een andere regiocode (pagina 103). BD-ROM's en BD-RE's/BD-R's in de modi BDMV en BDAV, inclusief 8 cm-discs (single layer) en DLdiscs Discs die bijvoorbeeld een film bevatten en die kunnen gekocht of gehuurd worden DVD+RW's/DVD+R's in de +VRmodus of DVD-RW's/DVD-R's in de video- en VR-modus, inclusief 8 cm-discs (single layer) en DVD+R DL/DVD-R DL-discs DVD+RW's/DVD+R's/DVD-RW's/ DVD-R's die JPEG*- beeldbestanden bevatten Discs opgenomen in AVCHDformaat** Muziek-cd's of CD-R's/CD-RW's met muziek-cd-indeling DATA CD – CD-R's/CD-RW's die JPEGbeeldbestanden bevatten TM

Opmerking over de afspeelfuncties van een BD/DVD Bepaalde afspeelfuncties van een BD/DVD kunnen opzettelijk door softwareproducenten zijn vastgelegd. Dit toestel speelt een BD/DVD af volgens de inhoud van de disc, zodat bepaalde weergavefuncties niet beschikbaar kunnen zijn. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de BD/DVD. Regiocode (alleen BD-ROM/DVD VIDEO) Er staat een regiocode vermeld op de achterkant van het toestel. Het toestel kan alleen een commerciële BD-ROM/DVD VIDEO (alleen weergave) afspelen met dezelfde regiocode. Dit systeem is bedoeld ter bescherming van de auteursrechten. DVD VIDEO's met het label ALL kunnen ook met dit toestel worden afgespeeld. Als u een andere DVD VIDEO probeert af te spelen, verschijnt het bericht [Weergave verboden door regiocode.] op het tv-scherm. Het is mogelijk dat sommige BD-ROM'S/DVD VIDEO's waarop geen regiocode staat vermeld, toch niet kunnen worden afgespeeld. Opmerkingen over BD-RE's/BD-R's, DVD+RW's/DVD+R's, DVD-RW's/DVD- R's of CD-R's/CD-RW's Bepaalde BD-RE's/BD-R's, DVD+RW's/DVD+R's, DVD-RW's/DVD-R's of CD-R's/CD-RW's kunnen niet op dit toestel worden afgespeeld wegens de opnamekwaliteit, de staat van de disc of de kenmerken van de opnameapparatuur en de gebruikte opnamesoftware. BD-R's die werden opgenomen op een pc kunnen niet worden afgespeeld als postscripts opneembaar zijn. Een cd- of dvd-disc die niet correct is gefinaliseerd, kan niet worden afgespeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de opnameapparatuur voor meer informatie. Merk op dat bepaalde afspeelfuncties niet werken bij sommige DVD+RW's/DVD+R's, zelfs wanneer deze op correcte wijze werden gefinaliseerd. Bekijk de disc in dat geval met normale weergave. Opmerkingen over discs Dit product is ontworpen om discs af te spelen die voldoen aan de CD-norm (Compact Disc). DualDiscs en sommige muziekdiscs die zijn gecodeerd met copyrightbeveiligingstechnologieën voldoen niet aan de CD-norm (Compact Disc) en zijn daarom mogelijk niet compatibel met dit product. Opmerking over Dual layer DVD's De weergegeven beelden en het geproduceerde geluid kunnen kort worden onderbroken tijdens de overschakeling tussen de lagen. Aanvullende informatie Opmerking over 8 cm-BD-RE's/8 cm-BD-R's Sommige 8 cm-BD-RE's/8 cm-BD-R's kunnen met dit toestel niet worden afgespeeld. Opmerking over BD-RE's/BD-R's Dit toestel ondersteunt ver. 2.1 BD-RE en ver. 1.1 en 1.2 BD-R inclusief BD-R's met organisch pigment (LTH-type). 103 NL