Views
8 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Olandese

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Olandese

Het netsnoer aansluiten

Het netsnoer aansluiten Aan de slag Sluit alle luidsprekers aan op het toestel voordat u het netsnoer van het toestel aansluit op een stopcontact. Stopcontact: de vorm van het stopcontact verschilt naargelang de regio. De demonstratiemodus uitschakelen Nadat het netsnoer is aangesloten, verschijnt de demonstratie in het uitleesvenster op het voorpaneel. U kunt de demonstratie eenvoudig uitschakelen door te drukken op "/1 op de afstandsbediening. Zie "Over de demonstratie" (pagina 77) voor meer informatie. Het toestel in- of uitschakelen (stand-bystand) "/1 1 4 7 2 5 8 3 6 9 Druk op "/1. 30 NL

Stap 3: De snelinstelling uitvoeren Voer de onderstaande stappen uit voor een basisinstelling van het toestel. De weergegeven items verschillen afhankelijk van het landmodel. 5 Druk op of c. Het instelbericht wordt weergegeven. Aan de slag C/X/x/c, 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 "/1 HOME Deze boodschap wordt alleen weergegeven wanneer u [Snelinstelling] voor het eerst uitvoert. De boodschap wordt niet weergegeven wanneer u [Snelinstelling] uitvoert via [Instellen]. 6 Druk op of c. Het instelscherm voor de videokabelselectie wordt weergegeven. 1 Schakel de tv in. 2 Druk op [/1 op het toestel. 3 Stel de ingangskiezer van de tv zo in dat het signaal van het toestel op het tv-scherm verschijnt. Het scherm voor de snelinstelling van de schermtaalkeuze wordt weergegeven. Als het scherm voor de snelinstelling niet wordt weergegeven Roep het scherm voor de snelinstelling op. Zie "Het scherm voor de snelinstelling oproepen" (pagina 34). 4 Druk op X/x om een schermtaal te selecteren. 7 Druk op X/x om de kabel te selecteren die wordt gebruikt om het toestel en de tv met elkaar te verbinden. Controleer de verbinding tussen het toestel en de tv (pagina 23). • Wanneer u het toestel en de tv verbindt via een HDMI-kabel, selecteert u [HDMI], gaat u verder naar stap 8 en stelt u de video-uitvoerresolutie in die overeenkomt met uw tv. • Wanneer u het toestel en de tv verbindt via een componentvideokabel, selecteert u [Componentvideo], gaat u verder naar stap 8 en stelt u de video-uitvoerresolutie in die overeenkomt met uw tv. • Wanneer u het toestel en de tv verbindt met de videokabel, selecteert u [Video] en gaat u verder naar stap 9. Opmerking • Wanneer u het toestel en de tv niet verbindt via een HDMI-kabel, kunt u [HDMI] niet selecteren. 31 NL