Views
6 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Olandese

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Olandese

Aan de slag • Wanneer

Aan de slag • Wanneer u tegelijk de HDMI OUT-aansluiting en andere video-uitgangen aansluit, selecteer dan [Componentvideo]. • Raadpleeg "Video-uitvoerresolutie" (pagina 105) voor meer informatie over de video-uitvoerresolutie. 8 Druk op of c. Het instelscherm voor de videouitvoerresolutie wordt weergegeven. Zie [Uitgevoerd videoformaat] (pagina 82) voor meer informatie. Wanneer u [HDMI] selecteert in stap 7 Opmerking • Als het beeld vervormd is of er geen beeld verschijnt, dient u ongeveer 30 seconden te wachten zonder op een knop te drukken. [Is deze resolutie OK?] wordt weergegeven. Selecteer [Annuleren]. Het scherm keert terug naar de vorige resolutie-instelling. • Als de geselecteerde video-uitvoerresolutie niet correct is, wordt geen beeld weergegeven op het scherm. Houd in dat geval de knoppen N en Z op het toestel langer dan 5 seconden ingedrukt om de video-uitvoerresolutie te herstellen naar de laagste resolutie. U kunt de videouitvoerresolutie wijzigen door [Uitgevoerd videoformaat] te kiezen in [Video-instellingen] (pagina 82). 9 Druk op of c. Het instelscherm voor de breedte-/ hoogteverhouding van de aangesloten tv verschijnt. Maak uw keuze uit [Auto], [480i/576i], [480p/576p], [720p], [1080i] of [1080p]. Wanneer u tegelijk de HDMI OUTaansluiting en andere video-uitgangen aansluit, worden videosignalen mogelijk enkel uitgevoerd via de HDMI OUTaansluiting wanneer [Auto] of [1080p] is geselecteerd. Wanneer u [Componentvideo] selecteert in stap 7 Maak uw keuze uit [480i/576i], [480p/ 576p], [720p] of [1080i]. Wanneer u de videouitvoerresolutie wijzigt U krijgt gedurende ongeveer 30 seconden een beeld te zien met de geselecteerde resolutie, daarna wordt u om bevestiging gevraagd. Volg de instructies op het scherm en ga naar de volgende stap. 10 Druk op X/x om de instelling te selecteren die overeenkomt met de tv. • [16:9]: voor een breedbeeld-tv of standaard 4:3-tv met breedbeeldstand. (pagina 82) • [4:3]: voor een standaard 4:3-tv. (pagina 82) 11 Druk op of c. Wanneer u het toestel en de tv verbindt via een HDMI-kabel Het instelscherm voor de functie [Controle voor HDMI] wordt weergegeven. Ga naar stap 12. Wanneer u het toestel en de tv niet verbindt via een HDMI-kabel Het instelscherm voor [BDinternetverbinding] verschijnt. Ga naar stap 14. 32 NL

12 Druk op X/x om de instelling te selecteren voor de functie Controle voor HDMI. Selecteer [Aan] om de functie [Controle voor HDMI] te gebruiken (pagina 68) bij het aansluiten van Sony-componenten die compatibel zijn met de functie Controle voor HDMI. Als u de functie [Controle voor HDMI] niet gebruikt, selecteert u [Uit]. 13 Druk op of c. Het instelscherm voor [BDinternetverbinding] verschijnt. 14 Druk op X/x om de instelling te kiezen voor de BD-internetverbindingen. 16 Druk op X/x om de stand-bystand te selecteren. U kunt het toestel snel bedienen na deze functie te hebben ingeschakeld. Selecteer [Snel starten] om de opstarttijd uit de stand-bystand te verkorten. De standaardinstelling is [Normaal]. Opmerking • Als de stand Snel starten geactiveerd is, verbruikt het toestel meer elektriciteit in de stand-bystand. 17 Druk op of c. Het instelscherm voor [Autokalibratie] verschijnt. 18 Sluit de kalibratiemicrofoon aan op de A.CAL MIC-aansluiting op het achterpaneel. Plaats de kalibratiemicrofoon op oorhoogte met behulp van een statief (niet bijgeleverd). De voorzijde van elke luidspreker moet naar de kalibratiemicrofoon gericht zijn en er mogen zich geen hindernissen bevinden tussen de luidsprekers en de kalibratiemicrofoon. Aan de slag ANTENNA COAXIAL 75 EZW-T100 FM Selecteer [Toestaan] om internetverbindingen toe te staan. Selecteer [Niet toestaan] als u geen verbindingen wilt toestaan. 15 Druk op of c. Het instelscherm voor [Standby-stand] verschijnt. SAT/CABLE DIGITAL IN TV DIGITAL IN COAXIAL OPTICAL EXT TV DC5V 500mA MAX AUDIO L L R R AUDIO IN AUDIO IN A. CAL MIC ECM-AC2 Kalibratiemicrofoon 33 NL