Views
4 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Olandese

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Olandese

Aan de slag 19 Druk op

Aan de slag 19 Druk op X/x om [Starten] te selecteren Selecteer [Annuleren] als u wilt annuleren. 20 Druk op . [Autokalibratie] wordt gestart. Het toestel past automatisch de luidsprekerinstelling aan. Maak geen geluid terwijl de meting bezig is. 2 Druk op C/c om [Instellen] te selecteren. 3 Druk op X/x om [Snelinstelling] te selecteren en druk vervolgens op . 4 Druk op C/c om [Starten] te selecteren en druk vervolgens op . Het scherm voor de snelinstelling verschijnt. Opmerking • Er wordt een luid testgeluid weergegeven bij het opstarten van [Autokalibratie]. U kunt het geluid niet stiller zetten. Houd rekening met kinderen en buren. • Plaats voor het doorvoeren van [Autokalibratie] de surroundversterker op de geschikte plaats. Als u de surroundversterker installeert op een ongeschikte plaats, zoals in een andere kamer, wordt er geen correcte meting verkregen. • Wanneer u de draadloze surroundluidsprekerkit (WAHT-SBP1, optioneel) gebruikt voor de surroundachterluidsprekers (pagina 17), plaatst u de luidsprekers op een goede locatie en schakelt u de surroundversterker in. 21 Bevestig de resultaten van [Autokalibratie]. De resultaten worden weergegeven op het tv-scherm. Druk op C/c om van pagina te veranderen. De eerste pagina geeft de afstand tot de luidsprekers weer. De tweede pagina geeft het niveau van de luidsprekers weer. Als de resultaten goed zijn, ontkoppelt u de kalibratiemicrofoon en drukt u op X/x om [OK] te selecteren. Opmerking • De opbouw van de ruimte waarin het toestel is geïnstalleerd, kan de metingen beïnvloeden. 22 Druk op . De snelinstelling is voltooid. Alle aansluitingen en instellingen zijn gemaakt. De snelinstelling verlaten Druk in om het even welke stap op HOME. Het scherm voor de snelinstelling oproepen 1 Druk op HOME. Het startmenu verschijnt op het tv-scherm. 34 NL

Stap 4: De bron selecteren U kunt de weergavebron selecteren. Functie "AUDIO" Bron Component die is aangesloten op de AUDIO-aansluitingen (AUDIO IN L/R) op het achterpaneel (pagina 26) Aan de slag 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 FUNCTION Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot de gewenste functie verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel. Telkens als u op FUNCTION drukt, verandert de functie als volgt. "BD/DVD" t "TUNER FM" t "TV" t "SAT/CABLE" t "DMPORT" t "AUDIO" t … Functie Bron "BD/DVD" Disc die wordt afgespeeld met het toestel "TUNER FM" FM-radio (pagina 55) "TV" TV (component die is aangesloten op de TV-aansluitingen (AUDIO IN L/R) of TV-aansluiting (DIGITAL IN OPTICAL) op het achterpaneel (pagina 25)) "SAT/CABLE" Component die is aangesloten op de SAT/CABLE-aansluiting (DIGITAL IN COAXIAL) op het achterpaneel (pagina 26) "DMPORT" DIGITAL MEDIA PORT-adapter (pagina 60) 35 NL