Views
2 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Olandese

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Olandese

Aan de slag Geluid via

Aan de slag Geluid via Surroundeffect Effect "2CH STEREO" "HP 2CH" 2) (HEADPHONE 2 CHANNEL STEREO) Het toestel voert het geluid uit via de voorluidsprekers en de subwoofer ongeacht het geluidsformaat of het aantal kanalen. Multikanaals-surroundgeluid wordt gereduceerd tot 2 kanalen (downmixen). Deze decoderingsmodus wordt alleen weergegeven wanneer u de hoofdtelefoon aansluit op de surroundversterker. Het toestel voert het geluid uit via de hoofdtelefoon ongeacht het geluidsformaat of het aantal kanalen. Multikanaalssurroundgeluid wordt gereduceerd tot 2 kanalen (downmixen). Geluidseffecten uitschakelen Selecteer "A.F.D. STD" bij "DEC. MODE". Opmerking • Als u "A.F.D. 7.1CH" selecteert kan, afhankelijk van de disc of bron, het begin van het geluid worden onderbroken omdat de optimale modus automatisch wordt geselecteerd. Selecteer "A.F.D. STD" om te vermijden dat het geluid wordt onderbroken. • Wanneer het ingangssignaal afkomstig is van een multikanaalsbron, worden "PRO LOGIC", "PLII MOVIE" en "PLII MUSIC" uitgeschakeld en wordt het signaal van de multikanaalsbron rechtstreeks uitgevoerd. • Als een tweetalige geluidsweergave wordt ingevoerd, werken "PRO LOGIC", "PLII MOVIE" en "PLII MUSIC" niet. • "A.F.D. 7.1CH", "PRO LOGIC", "PLII MOVIE", "PLII MUSIC", "PLIIx MOVIE" en "PLIIx MUSIC" worden geannuleerd wanneer u de geluidsmodus (pagina 51) instelt op een van de volgende instellingen. –"SPORTS" – "OMNI-DIR" –"MOVIE-D.C.S.-" • De decoderingsmodus werkt mogelijk niet, afhankelijk van het ingangssignaal. • Als de decodeermodus wordt gewijzigd terwijl u de S-AIR-ontvanger gebruikt, kan geluid van de S-AIR-ontvanger mogelijk overslaan. Tip • Het toestel onthoudt de laatste decoderingsmodus die voor elke functie werd geselecteerd. Wanneer u een functie als "BD/DVD" of "TUNER FM" selecteert, wordt de decoderingsmodus die het laatst voor de functie werd gekozen opnieuw gekozen als u de functie opnieuw selecteert. Als u bijvoorbeeld "BD/DVD" selecteert met "PRO LOGIC" als decoderingsmodus en u na het overschakelen naar een andere functie terugkeert naar "BD/DVD", wordt "PRO LOGIC" opnieuw gekozen. 38 NL

FUNCTION VOLUME Afspelen Een BD/DVD afspelen Afhankelijk van de disc kunnen sommige functies verschillen of niet beschikbaar zijn. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de disc. "/1 FUNCTION Nx Z 5 Druk op Z. 6 Plaats een disc. Leg een disc in de disclade en druk op Z. Wanneer u een in de handel verkrijgbare BD-ROM of DVD VIDEO plaatst, start het afspelen automatisch, afhankelijk van de disc. Ga in dat geval verder met stap 9. Afspelen Disclade ONE-TOUCH PLAY DISPLAY TOP MENU C/X/x/c, HOME FUNCTION / SCENE SEARCH 2 +/– 1 4 7 VOLUME +/– 1 Zet de tv aan. 2 Zet de ingangskiezer van de tv op dit toestel. 3 Druk op "/1. Het toestel wordt ingeschakeld. 4 Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot "BD/DVD" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel. 2 5 8 0 3 6 9 "/1 Cijfertoetsen TIME SYSTEM MENU POP UP/ MENU OPTIONS ./> N m/M x X Opmerking • Plaats een disc van 8 cm op de binnenste ring in de lade. Let op dat de disc niet over het midden van de lade schuurt. • Leg niet meer dan één disc in de lade. 7 Druk op C/c om [Video] te selecteren. 8 Druk op X/x om te selecteren en druk vervolgens op N of . Het afspelen start bij in de handel verkrijgbare BD-ROM's of DVD VIDEO's. Bij een BD of DVD die op een ander apparaat werd opgenomen, wordt de titellijst weergegeven. Druk op X/x om de gewenste titel te selecteren en druk vervolgens op N of . Het afspelen start. 9 Druk op 2 +/– om het volumeniveau te wijzigen. Het ingestelde volume verschijnt op het tvscherm en in het uitleesvenster op het voorpaneel. 39 NL