Views
8 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Olandese

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Olandese

• Wanneer u de functie

• Wanneer u de functie [Controle voor HDMI] instelt op [Aan], kan de tv die is aangesloten op het toestel via een HDMI-kabel tegelijk met het toestel worden bediend. Zie "De functie Controle voor HDMI gebruiken voor "BRAVIA" Sync" (pagina 68) voor meer informatie. Tip • U kunt de snelheid wijzigen waarmee het volume wordt verhoogd en verlaagd. Om het volume snel te verhogen/verlagen, houdt u 2 +/– op de afstandsbediening of VOLUME +/– op het toestel ingedrukt. Om het volume nauwkeurig te verhogen/verlagen, drukt u kort op 2 +/– op de afstandsbediening of VOLUME +/– op het toestel. Andere handelingen Opmerking Handeling Stoppen Pauzeren 40 NL Afspelen hervatten na pauzeren Naar het volgende hoofdstuk gaan Naar het vorige hoofdstuk terugkeren Geluid tijdelijk uitschakelen De disc verwijderen Druk op x X X of N > Druk twee keer in een seconde op .. Wanneer u één keer op . drukt, kunt u naar het begin gaan van het huidige hoofdstuk. Als u de geluidsonderdrukking wilt annuleren, drukt u er nogmaals op of regelt u het volume met 2 +. Z op het toestel. Handeling Snel een bepaald punt zoeken door een disc snel vooruit of achteruit af te spelen (Scan) 1) Traag afspelen, beeldper-beeld-weergave (alleen in de afspeelrichting) De vorige scène opnieuw afspelen 2) De huidige scène kort snel vooruitspoelen 3) Druk op Druk op M of m tijdens het afspelen van een disc. Bij elke druk op M of m tijdens het scannen, verandert de weergavesnelheid als volgt: Afspeelrichting M1 (×10) t M2 (×30) t M3 (×120) Omgekeerde richting n (×1) t m1 (×10) t m2 (×30) t m3 (×120) Wanneer u de knop ingedrukt houdt, blijft het toestel snel vooruitspoelen/snel achteruitspoelen aan de geselecteerde snelheid, tot u de knop loslaat. Druk op N om terug te keren naar de normale snelheid. De werkelijke snelheid kan verschillen afhankelijk van de disc. Houd M langer dan een seconde ingedrukt in de pauzestand. Wanneer u kort op M drukt in de pauzestand, kunt u een frame per keer afspelen. Afhankelijk van de disc werkt deze functie mogelijk niet. Druk op N om terug te keren naar de normale afspeelstand. (direct opnieuw afspelen) tijdens het afspelen. (direct doorspoelen) tijdens het afspelen. 1) De scansnelheid kan verschillen afhankelijk van de disc. 2) Alleen BD/DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R. 3) Alleen BD/DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R/ DVD+RW/DVD+R.

Een beperkte BD of DVD afspelen (kinderbeveiliging) Wanneer u een beperkte BD afspeelt Wijzig [Kinderbeveiliging voor BD] in [BD/ DVD-instellingen] (pagina 86). Wanneer u een beperkte DVD afspeelt Wijzig [Kinderbeveiliging voor DVD] in [BD/ DVD-instellingen] (pagina 86). Wanneer u een beperkte BD of DVD afspeelt, verschijnt het kader voor het invoeren van uw wachtwoord op het scherm. Voer het wachtwoord (vier cijfers) in met de cijfertoetsen en druk op . Het afspelen start. Raadpleeg [Wachtwoord] (pagina 87) om het wachtwoord te registreren of te wijzigen. Een beperkte BD-RE of BD-R afspelen (discvergrendeling) Wanneer u een BD-RE of BD-R afspeelt die beperkt is via de functie discvergrendeling, verschijnt het kader voor het invoeren van uw wachtwoord op het scherm. 1 Voer met de cijfertoetsen het wachtwoord (vier cijfers) in dat u hebt geregistreerd bij het aanmaken van de disc en druk op . 2 Selecteer een titel en druk op N of . Het afspelen start. Afspelen met één druk op de knop (alleen bij HDMI-verbinding) Druk op ONE-TOUCH PLAY. Het toestel en de aangesloten tv worden ingeschakeld en de ingangskiezer op de tv schakelt automatisch over naar het toestel, waarna u de inhoud van de disc kunt bekijken. Beschikbare OPTIONS 1 Druk op OPTIONS. Het optiemenu wordt weergegeven. 2 Druk op X/x om een item te selecteren en druk op . De beschikbare items verschillen naargelang het soort disc of toestel. Items [Video-instellingen] [Titellijst] [Weergeven] [Weerg. v/a begin] [Hoofdmenu] [Menu/Pop-upmenu] [Stoppen] [Titel zoeken] [Hoofdstuk zoeken] Details De instellingen voor het beeld aanpassen (pagina 45). De titellijst weergeven. De titel afspelen vanaf het punt waar u op x hebt gedrukt. De titel afspelen vanaf het begin. Het hoofdmenu van de disc weergeven (pagina 43). Het pop-upmenu van de BD-ROM of het menu van de DVD weergeven (pagina 43). Het afspelen stoppen. Zoeken naar een titel en het afspelen starten vanaf het begin (pagina 44). Zoeken naar een hoofdstuk en het afspelen starten vanaf het begin (pagina 44). Afspelen Opmerking • Wanneer u gebruik maakt van de HDMI-verbinding, kan het een tijdje duren voor de beelden op het scherm verschijnen, en het begin van de inhoud wordt mogelijk niet weergegeven. • Om deze functie te kunnen gebruiken, dient u [Controle voor HDMI] in te stellen op [Aan] in [HDMI-instellingen] (pagina 88). 41 NL