Views
7 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Olandese

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Olandese

Hoeken wijzigen Bij

Hoeken wijzigen Bij discs waarbij een scène vanuit verschillende hoeken is opgenomen, kunt u de kijkhoek wijzigen. Druk op tijdens de weergave om de gewenste hoek te selecteren. Ondertitels weergeven Bij discs waarop ondertitels zijn opgenomen, kunt u die ondertitels tijdens het afspelen in- of uitschakelen. Bij discs waarop meertalige ondertitels zijn opgenomen, kunt u de taal van de ondertitels tijdens het afspelen veranderen of de ondertitels naar wens in- of uitschakelen. Druk op tijdens de weergave om de gewenste taal van de ondertitels te selecteren. 42 NL Het afspelen hervatten vanaf het punt waar u de disc hebt gestopt (Afspelen hervatten) Wanneer u het afspelen stopt, onthoudt het toestel het punt waarop u op x hebt gedrukt. Afspelen hervatten blijft beschikbaar zolang de disc niet wordt verwijderd, zelfs al wordt het toestel in de stand-bystand gezet door op "/1 te drukken. 1 Druk tijdens het afspelen van een disc op x om het afspelen te stoppen. 2 Druk op X/x om te selecteren en druk vervolgens op N of . Het toestel start de weergave vanaf het punt waar u de disc in stap 1 hebt gestopt. Opmerking • Afhankelijk van de plaats waar u de disc stopt, is het mogelijk dat het toestel niet op exact hetzelfde punt herneemt. • Het punt waar u het afspelen hebt gestopt, wordt mogelijk gewist wanneer: – u de disclade opent. – u een andere titel afspeelt. – u de instellingen van het toestel wijzigt. – u het netsnoer loskoppelt. – u het externe geheugen verwijdert (voor BD- ROM's). • Deze functie werkt mogelijk niet goed met sommige discs. De titel afspelen vanaf het begin Druk op OPTIONS om [Weerg. v/a begin] te selecteren en druk vervolgens op . Het afspelen begint vanaf het begin van de titel.

Het BD- of DVD-menu gebruiken Snel een scène zoeken (Scènezoekmodus) Het hoofdmenu weergeven Een BD/DVD is onderverdeeld in diverse beeldof muzieksecties. Deze secties worden "titels" genoemd. Bij het afspelen van een BD/DVD die verschillende titels bevat, kunt u titels selecteren via het hoofdmenu. U kunt via het hoofdmenu eveneens items selecteren zoals de taal voor de ondertitels en het geluid. 1 Druk op TOP MENU. Het discmenu verschijnt op het tv-scherm. De inhoud van het menu varieert afhankelijk van de disc. 2 Druk op C/X/x/c of de cijfertoetsen om het item te selecteren dat u wilt afspelen of wijzigen. 3 Druk op . U kunt snel door verschillende scènes bladeren van de titel die momenteel wordt afgespeeld. 1 Druk op SCENE SEARCH tijdens het afspelen of in de pauzestand. Het afspelen wordt gepauzeerd en een balk met een scène-aanduiding (vierkant, het huidige punt wordt getoond) wordt weergegeven aan de onderkant van het scherm. 2 Houd C/c of m/M ingedrukt om de scène-aanduiding te verplaatsen naar de scène die u zoekt. Scène-aanduiding Afspelen Pop-upmenu's weergeven Sommige BD-ROM's bevatten pop-upmenu's die worden weergegeven zonder het afspelen te onderbreken. 1 Druk op POP UP/MENU tijdens het afspelen. Het pop-upmenu verschijnt. 2 Druk op C/X/x/c, de kleurtoetsen of de cijfertoetsen om het item te selecteren, en volg de instructies op het scherm. Huidig punt De scène-aanduiding op de balk wordt weergegeven rond het afspeelpunt. 3 Laat de knop los als u het punt hebt bereikt waar u wilt kijken. De scène waar u de knop hebt losgelaten wordt weergegeven in de pauzestand. Om nogmaals naar een scène te zoeken, verplaatst u de scène-aanduiding met C/c of m/M. 4 Druk op SCENE SEARCH, , N of X. Het afspelen start. De scènezoekmodus annuleren Druk op SCENE SEARCH, , N of X. Het afspelen start vanaf het punt waar u op de knop hebt gedrukt. 43 NL