Views
8 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Olandese

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Olandese

• De scènezoekfunctie

• De scènezoekfunctie is beschikbaar voor titels langer dan 100 seconden en korter dan 100 uur. • Afhankelijk van de disc werkt deze functie mogelijk niet. U kunt zoeken naar een hoofdstuk als de titel hoofdstukmarkeringen bevat. 1 Druk op OPTIONS tijdens het afspelen of in de pauzestand. Het optiemenu wordt weergegeven. 2 Druk op X/x om een zoekmethode te selecteren en druk vervolgens op . • [Titel zoeken] (voor een BD-ROM/DVD VIDEO): zoekt de gewenste titel. • [Hoofdstuk zoeken]: zoekt het gewenste hoofdstuk. Het cijferinvoerscherm verschijnt. Voorbeeld: hoofdstuk zoeken 3 Druk op de cijfertoetsen om het cijfer van de titel of het hoofdstuk in te voeren. Als u zich vergist hebt, drukt u op CLEAR en voert u een ander cijfer in. 4 Druk op . Het toestel start even later de weergave vanaf het gekozen cijfer. [Titel zoeken]/[Hoofdstuk zoeken] annuleren Druk op RETURN. 44 NL Opmerking Een titel/hoofdstuk zoeken De speelduur en de afspeelinformatie weergeven U kunt de titelinformatie controleren, waaronder de snelheid van de beeldoverdracht, enz. Druk op DISPLAY tijdens het afspelen. De weergegeven informatie verschilt naargelang het soort disc of toestel. Voorbeeld: afspelen van een BD-ROM A De huidige geselecteerde hoek B Titelnummer of -naam C De huidige geselecteerde instelling voor audio D Beschikbare functies ( hoek/ audio/ ondertitels) E Afspeelinformatie Geeft soort disc/weergavemodus/videocodec/ bitsnelheid/afspeelstatusbalk/speelduur (resterende speelduur*) weer F Uitvoerresolutie/beeldfrequentie * Wordt weergegeven wanneer u herhaaldelijk op TIME drukt. Tip • U kunt ook de afspeelinformatie controleren op het uitleesvenster op het voorpaneel. • Druk op , of om deze instellingen te wijzigen.

De speelduur en resterende speelduur controleren via het uitleesvenster op het voorpaneel Druk herhaaldelijk op TIME. Telkens als u op TIME drukt tijdens het afspelen van de disc, verandert de schermweergave: 1 y 2 1 Speelduur van de huidige titel 2 Resterende speelduur van de huidige titel [FNR] Vermindert de kans op willekeurige ruis in het beeld. • [Uit] •[Autom.] [BNR] Vermindert blokruis (lijkt op mozaïek) in het beeld. • [Uit] •[Autom.] Afspelen Bepaalde weergegeven items kunnen verdwijnen na enkele seconden. Beelden aanpassen voor video's 1 Druk op OPTIONS tijdens het afspelen. Het optiemenu wordt weergegeven. 2 Druk op X/x om [Video-instellingen] te selecteren en druk op . Het scherm [Video-instellingen] wordt weergegeven. [MNR] Vermindert lichte ruis aan de randen van het beeld (mosquito-ruis). • [Uit] •[Autom.] 4 Druk op C/X/x/c om de instellingen te selecteren of aan te passen, en druk daarna op . Herhaal stap 3 en 4 om andere items aan te passen. Opmerking • Zet de beeldinstelling van uw tv op [Standard] voor u [Beeldkwaliteitsfunctie] wijzigt. • [Video-instellingen] is uitgeschakeld wanneer de aangesloten tv is ingesteld op Theatermodus (pagina 69). • Afhankelijk van de disc of de scène die wordt weergegeven, kan het moeilijk zijn om de effecten van [FNR], [BNR] of [MNR] waar te nemen. 3 Druk op X/x om een item te selecteren en druk op . [Beeldkwaliteitsfunctie] Optimaliseert de beeldinstellingen voor verschillende lichtomstandigheden. • [Standaard] • [Helder kamer] • [Theaterzaal] 45 NL