Views
9 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Olandese

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Olandese

Een muziekstuk

Een muziekstuk selecteren 1 Druk op HOME. 2 Druk op C/c om [Muziek] te selecteren. Het toestel speelt het gekozen nummer af. Andere handelingen Handeling Druk op Stoppen x Pauzeren X Afspelen hervatten na X of N pauzeren Het afspelen starten N vanaf het punt waar u op x hebt gedrukt. Naar het volgende > muziekstuk gaan Naar het vorige Druk twee keer in een muziekstuk terugkeren seconde op .. Wanneer u één keer op . drukt, kunt u naar het begin gaan van het huidige muziekstuk. Geluid tijdelijk uitschakelen Als u de geluidsonderdrukking wilt annuleren, drukt u er nogmaals op of regelt u het volume met 2 +. De disc verwijderen Z op het toestel. Snel achteruitspoelen/ Druk op m of M tijdens snel vooruitspoelen het afspelen. 48 NL 3 Druk op . De muzieklijst wordt weergegeven. 4 Druk op X/x om een muziekstuk te selecteren en druk vervolgens op N of . Beschikbare OPTIONS 1 Druk op OPTIONS. Het optiemenu wordt weergegeven. 2 Druk op X/x om een item te selecteren en druk op . De beschikbare items verschillen naargelang het soort disc of toestel. Items [Weergeven] [Weerg. v/a begin] (tijdens het afspelen) [Weerg. v/a begin] (in de stopstand) [Stoppen] Details Het geselecteerde muziekstuk afspelen. Het huidige muziekstuk afspelen vanaf het begin. Het geselecteerde muziekstuk afspelen vanaf het begin. Het afspelen stoppen. Opmerking • Het punt waar u het afspelen hebt gestopt (hervatpunt), wordt uit het geheugen gewist wanneer: – U de disclade opent. – U het toestel uitschakelt. De speelduur en resterende speelduur controleren via het uitleesvenster op het voorpaneel Druk herhaaldelijk op TIME. Telkens als u op TIME drukt tijdens het afspelen van de disc, verandert de weergave: 1 t 2 t 3 t 4 t 1 t ... 1 Speelduur van het huidige muziekstuk 2 Resterende speelduur van het huidige muziekstuk 3 Speelduur van de disc 4 Resterende speelduur van de disc

Fotobestanden weergeven 1) 2) 3) 1) BD-RE's/BD-R's die JPEG-beeldbestanden bevatten 2) DVD+RW's/DVD+R's/DVD-RW's/DVD-R's die JPEG-beeldbestanden bevatten 3) CD-RW's/CD-R's die JPEG-beeldbestanden bevatten 5 Druk op . De lijst met bestanden of mappen wordt weergegeven. 6 Druk op X/x om een bestand of map te selecteren en druk vervolgens op . Als u een map selecteert, drukt u op X/x om een bestand in de map te selecteren en vervolgens op . Het geselecteerde fotobestand wordt weergegeven. Andere handelingen Afspelen Handeling Druk op 1 4 2 5 3 6 Een diavoorstelling weergeven N 7 8 0 9 Een diavoorstelling stoppen x C/X/x/c, HOME FUNCTION N DISPLAY OPTIONS ./> Een diavoorstelling pauzeren Naar de volgende foto gaan Naar de vorige foto terugkeren X > . X x De bestandsinformatie weergeven DISPLAY 1 Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot "BD/DVD" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel. 2 Plaats een disc met fotobestanden. 3 Druk op HOME. 4 Druk op C/c om [Foto] te selecteren. Beschikbaar OPTIONS 1 Druk op OPTIONS. Het optiemenu wordt weergegeven. 2 Druk op X/x om een item te selecteren en druk op . De beschikbare items verschillen afhankelijk van de situatie. Items [Snelh.diavoorst.] 1)2) [Stoppen] 1) [Linksom draaien] 1) [Rechts draaien] 1) Details De snelheid van de diavoorstelling wijzigen. •[Snel] • [Normaal] • [Langzaam] Een diavoorstelling stoppen. De foto wordt 90 graden linksom gedraaid. De foto wordt 90 graden rechtsom gedraaid. 49 NL