Views
7 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Olandese

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Olandese

Items [Beeld bekijken]

Items [Beeld bekijken] 2) [Diavoorstelling] 2) Details Het geselecteerde beeld weergeven. Een diavoorstelling starten. 1) Wordt weergegeven wanneer u op OPTIONS drukt tijdens het weergeven van fotobestanden. 2) Wordt weergegeven wanneer u op OPTIONS drukt wanneer de lijst met bestanden of mappen wordt weergegeven. Opmerking • Wanneer u de volgende fotobestanden probeert weer te geven, verschijnt het teken op het scherm, wat betekent dat de foto niet kan worden weergegeven. – Fotobestanden met een breedte of hoogte groter dan 8.192 pixels – Fotobestanden met een breedte of hoogte kleiner dan 15 pixels – Fotobestanden groter dan 32 MB – Fotobestanden met extreme breedte-/ hoogteverhoudingen (meer dan 50:1 of 1:50) – Fotobestanden in het formaat Progressive JPEG – Fotobestanden met de extensie ".jpeg" of ".jpg" maar die geen JPEG-indeling hebben – Fotobestanden met een extreem lange naam • De volgende fotobestanden kunnen niet worden weergegeven. – Fotobestanden opgenomen op BD-R's in een ander formaat dan UDF (Universal Disk Format) 2.6 – Fotobestanden opgenomen op BD-RE's in een ander formaat dan UDF (Universal Disk Format) 2.5 • De volgende fotobestanden of -mappen kunnen niet worden weergegeven in de lijst met bestanden of mappen. – Fotobestanden met een andere extensie dan ".jpeg" of ".jpg" – Fotobestanden met een extreem lange naam – Fotobestanden uit de vijfde rij en fotobestanden/- mappen uit de zesde rij in een boomstructuur of lager – Mappen hoger dan de 500e map wanneer het totale aantal mappen en bestanden binnen een boomstructuur meer dan 500 bedraagt • Fotobestanden die bewerkt werden op een pc worden mogelijk niet weergegeven. • Miniaturen van bepaalde fotobestanden worden mogelijk niet weergegeven. • Het kan even duren voor grote fotobestanden worden weergegeven of om een diavoorstelling te starten. 50 NL Beelden bekijken met een hoge beeldkwaliteit Als u een Sony-tv hebt die compatibel is met "PhotoTV HD", kunt u beelden bekijken met een hoge beeldkwaliteit door de volgende verbinding en instelling door te voeren. 1 Sluit het toestel aan op de tv met een HDMI-kabel. 2 Zet de video-instelling van de tv op de modus [VIDEO-A]. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van uw tv voor meer informatie over [VIDEO-A].

Geluidsregeling Het effect selecteren dat bij de bron past U kunt een geschikte geluidsmodus selecteren voor film of muziek. 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 Opmerking • Wanneer u een hoofdtelefoon aansluit op de surroundversterker, werkt de geluidsmodus niet. • Als u "AUTO" selecteert kan, afhankelijk van de disc of bron, het begin van het geluid worden onderbroken omdat het toestel de optimale modus automatisch selecteert. Selecteer een andere optie dan "AUTO" om te vermijden dat het geluid wordt onderbroken. • De geluidsmodus werkt mogelijk niet, afhankelijk van het ingangssignaal. • Als de geluidsmodus wordt gewijzigd terwijl u de S-AIR-ontvanger gebruikt, kan het geluid van de S-AIR-ontvanger onderbroken worden. Geluidsregeling SOUND MODE Druk tijdens de weergave herhaaldelijk op SOUND MODE tot de gewenste modus verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel. • "AUTO": het toestel selecteert automatisch "MOVIE" of "MUSIC" om het juiste geluidseffect weer te geven afhankelijk van de disc of het type geluid. • "MOVIE": het toestel zorgt voor het juiste geluid bij film. • "MOVIE-D.C.S.-"*: het toestel reproduceert de geluidskarakteristieken van de Sony Pictures Entertainment "Cary Grant Theater" filmproductiestudio. • "MUSIC": het toestel zorgt voor het juiste geluid bij muziek. • "SPORTS": het toestel voegt het nagalmeffect toe voor sportprogramma's. • "NEWS": het toestel zorgt voor het juiste geluid voor een stemprogramma, zoals het nieuws. • "OMNI-DIR": hetzelfde geluid weerklinkt overal in de kamer. * DCS-technologie wordt gebruikt. 51 NL