Views
7 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Olandese

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Olandese

Het geluid beluisteren

Het geluid beluisteren met een laag volume U kunt genieten van geluidseffecten of een dialoog, net zoals u dat in de bioscoop zou doen, zelfs bij een laag volume. Dat is handig om 's nachts films te bekijken. Druk op NIGHT. "NIGHT ON" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel en het geluidseffect wordt geactiveerd. Wanneer de nachtmodus is ingeschakeld, licht "NIGHT" op in het uitleesvenster op het voorpaneel. Opmerking • Wanneer geluid wordt uitgevoerd via de middenluidspreker, is dit effect meer uitgesproken, want gesprekken (filmdialoog, enz.) zijn eenvoudig te horen. Wanneer geluid niet via de middenluidspreker wordt uitgevoerd of u een hoofdtelefoon gebruikt, past het toestel optimaal het volume aan. Geluidseffecten uitschakelen Druk op NIGHT zodat "NIGHT" verdwijnt uit het uitleesvenster op het voorpaneel. 54 NL De toonbalans wijzigen U kunt het geluid aanpassen door de toonbalans van het geluid te wijzigen. 1 Druk op SYSTEM MENU. 2 Druk herhaaldelijk op X/x tot "AUDIO MENU" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel en druk vervolgens op of c. 3 Druk herhaaldelijk op X/x tot "TONE" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel en druk vervolgens op of c. 4 Druk op X/x om de gewenste instelling te selecteren en druk vervolgens op . • "BASS": de frequenties van de lage tonen aanpassen. • "TREBLE": de frequenties van de hoge tonen aanpassen. 5 Druk op X/x om het geluid aan te passen. De aangepaste waarde verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel. U kunt de waarde instellen tussen –6 en +6. 6 Druk op . De instelling wordt aangepast. 7 Druk op SYSTEM MENU. Het systeemmenu wordt uitgeschakeld.

2 Selecteer een radiozender. Tuner Luisteren naar de radio U kunt de radio beluisteren via de luidsprekers van het toestel. CLEAR D.TUNING C/X/x/c, HOME FUNCTION TUNING +/– 2 +/– Huidige band en vooraf ingesteld nummer FM 7 1 4 7 2 5 8 0 Tip • U kunt de tunerfunctie bedienen via het tunermenu in het uitleesvenster op het voorpaneel. Zie "De tunerfunctie bedienen via het systeemmenu" (pagina 57). 1 Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot "TUNER FM" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel. 3 6 9 88.00 MHz SONY RADIO Zendernaam "/1 Cijfertoetsen SYSTEM MENU OPTIONS PRESET +/– x DISPLAY Huidige zender Automatisch afstemmen Houd TUNING +/– ingedrukt tot het scannen begint. [Automatisch afstemmen] wordt weergegeven op het tv-scherm. Het scannen stopt wanneer op een zender wordt afgestemd. Om het automatisch afstemmen handmatig te stoppen, drukt u op TUNING +/– of x. "TUNED" en "ST" (voor stereo programma's) verschijnen in het uitleesvenster op het voorpaneel. Handmatig afstemmen Druk herhaaldelijk op TUNING +/–. 3 Regel het volume door op 2 +/– te drukken. De radio uitschakelen Druk op "/1. Beschikbare OPTIONS 1 Druk op OPTIONS. Het optiemenu wordt weergegeven. 2 Druk op X/x om een item te selecteren en druk op . Items De beschikbare items verschillen afhankelijk van de situatie. Details [Preselectiegeheugen] U kunt 20 FM-radiozenders vooraf instellen. [Handm. afstemmen] [FM-modus] De zenderfrequentie rechtstreeks invoeren. Mono- of stereo-ontvangst selecteren voor FMprogramma's. Tuner 55 NL