Views
6 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Olandese

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Olandese

De zendernaam of

De zendernaam of frequentie bekijken in het uitleesvenster op het voorpaneel Als het toestel is ingesteld op "TUNER FM", kunt u de frequentie controleren in het uitleesvenster op het voorpaneel. Druk op DISPLAY. Telkens wanneer u op DISPLAY drukt op de afstandsbediening, verandert de weergave als volgt: 1 Zendernaam* 2 Frequentie** * Dit wordt weergegeven als u een naam hebt ingevoerd voor een vooraf ingestelde zender. ** Keert na enkele seconden terug naar het originele uitleesvenster. Radiozenders vooraf instellen U kunt 20 FM-zenders vooraf instellen. Zet het volume helemaal dicht alvorens af te stemmen. 1 Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot "TUNER FM" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel. 2 Houd TUNING +/– ingedrukt tot het scannen begint. [Automatisch afstemmen] wordt weergegeven op het tv-scherm. Het scannen stopt wanneer op een zender wordt afgestemd. "TUNED" en "ST" (voor stereo programma's) verschijnen in het uitleesvenster op het voorpaneel. 3 Druk op OPTIONS. Het optiemenu wordt weergegeven. 4 Druk op X/x om [Preselectiegeheugen] te selecteren en druk vervolgens op . 5 Druk op X/x om het gewenste vooraf ingestelde nummer te selecteren. 6 Druk op . De instelling wordt aangepast. 56 NL Een vooraf ingesteld nummer wijzigen Selecteer het gewenste vooraf ingestelde nummer door op PRESET +/– te drukken en voer vervolgens stap 3 uit. De vooraf ingestelde radiozender selecteren 1 Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot "TUNER FM" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel. Er wordt afgestemd op de zender die het laatst werd ontvangen. 2 Druk herhaaldelijk op PRESET +/– om de vooraf ingestelde zender te selecteren. Het vooraf ingestelde nummer en de frequentie verschijnen op het tv-scherm en in het uitleesvenster op het voorpaneel. Telkens als u op de toets drukt, stemt het toestel af op een vooraf ingestelde zender. Tip • U kunt de vooraf ingestelde zender selecteren met behulp van de cijfertoetsen. Een radiozender selecteren door de frequentie rechtstreeks in te voeren Wanneer u de frequentie kent, kunt u radiozenders selecteren door rechtstreeks de frequentie in te voeren. 1 Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot "TUNER FM" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel. 2 Druk op OPTIONS. Het optiemenu wordt weergegeven. 3 Druk op X/x om [Handm. afstemmen] te selecteren en druk op . 4 Gebruik de cijfertoetsen om de frequenties te selecteren. 5 Druk op . De instelling wordt aangepast.

D.TUNING gebruiken 1 Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot "TUNER FM" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel. 2 Druk op D.TUNING. De tunerfunctie bedienen via het systeemmenu U kunt de tunerfunctie bedienen via het systeemmenu in het uitleesvenster op het voorpaneel. 3 Gebruik de cijfertoetsen om de frequenties te selecteren. 4 Druk op . Als een FM-programma wordt verstoord Als een FM-programma wordt verstoord, kunt u kiezen voor mono-ontvangst. Het stereo-effect valt weg maar de ontvangst is beter. 1 Druk op OPTIONS. Het optiemenu wordt weergegeven. 2 Druk op X/x om [FM-modus] te selecteren en druk op . 3 Druk op X/x om [Mono] te selecteren. • [Stereo]: stereo-ontvangst. • [Mono]: mono-ontvangst. 4 Druk op . De instelling wordt aangepast. Radiozenders vooraf instellen 1 Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot "TUNER FM" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel. 2 Houd TUNING +/– ingedrukt tot het scannen begint. Het scannen stopt wanneer op een zender wordt afgestemd. "TUNED" en "ST" (voor stereo programma's) verschijnen in het uitleesvenster op het voorpaneel. 3 Druk op SYSTEM MENU. 4 Druk herhaaldelijk op X/x tot "TUNER MENU" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel en druk vervolgens op of c. 5 Druk herhaaldelijk op X/x tot "MEMORY" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel en druk vervolgens op of c. Een vooraf ingesteld nummer verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel. TUNED ST Tuner 6 Druk op X/x om het gewenste vooraf ingestelde nummer te selecteren. TUNED ST Tip • U kunt het gewenste preselectienummer selecteren met behulp van de cijfertoetsen. 7 Druk op . "COMPLETE" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel en de zender wordt opgeslagen. 8 Herhaal stap 2 tot 7 om andere zenders op te slaan. 57 NL