Views
4 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Olandese

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Olandese

4 Druk op X/x om de

4 Druk op X/x om de gewenste instelling te selecteren. •"PARTY": de S-AIR-ontvanger voert geluid uit afhankelijk van de ingestelde functies op het toestel. • "SEPARATE": u kunt de gewenste functie voor de S-AIR-ontvanger instellen zonder de functies van het toestel te veranderen. 5 Druk op . De instelling wordt aangepast. 6 Druk op SYSTEM MENU. Het systeemmenu wordt uitgeschakeld. 7 Selecteer de gewenste functie op de S-AIR-ontvanger. x Wanneer "PARTY" is ingesteld De functie van de S-AIR-ontvanger wijzigt sequentieel als u op FUNCTION drukt op het hoofdapparaat (pagina 35) of op S-AIR CH op de S-AIR-ontvanger. x Wanneer "SEPARATE" is ingesteld De functie van de S-AIR-ontvanger wijzigt als volgt als u op S-AIR CH drukt op de S-AIR-ontvanger. "MAIN UNIT" t "TUNER FM" t "DMPORT" t "AUDIO" t … Om dezelfde functie als het toestel te beluisteren, selecteert u "MAIN UNIT". 8 Pas het volume van de S-AIRontvanger aan. Opmerking • Wanneer het geluid anders is dan 2-kanaals-stereo, wordt het multikanaalsgeluid gereduceerd tot afspelen via 2 kanalen. • Het geluid van de S-AIR-ontvanger kan worden onderbroken door de werking van het toestel. 64 NL Het toestel via de S-AIRontvanger bedienen U kunt het toestel via de S-AIR-ontvanger bedienen door de volgende knoppen te gebruiken. Druk op N, X, x, ./> S-AIR CH Bediening Deze knoppen vervullen dezelfde functies op de afstandsbediening en het toestel. De functie van het toestel wijzigen. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van de S-AIR-ontvanger. De S-AIR-ontvanger gebruiken terwijl het toestel in de standbystand staat Voor de S-AIR-ontvanger U kunt de S-AIR-ontvanger gebruiken terwijl het toestel in de stand-bystand staat door "S-AIR STBY" in te stellen op "STBY ON". 1 Druk op SYSTEM MENU. 2 Druk herhaaldelijk op X/x tot "S-AIR MENU" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel en druk vervolgens op of c. 3 Druk herhaaldelijk op X/x tot "S-AIR STBY" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel en druk vervolgens op of c. Opmerking • Wanneer de draadloze zender niet in het toestel is geplaatst, kan "S-AIR STBY" niet worden geselecteerd. 4 Druk op X/x om de gewenste instelling te selecteren. • "STBY ON": u kunt de S-AIR-ontvanger gebruiken terwijl het toestel in de standbystand staat of is ingeschakeld. Er is een hoger stroomverbruik tijdens de standbystand.

•"STBY OFF": u kunt de S-AIR-ontvanger niet gebruiken terwijl het toestel in de stand-bystand staat. 5 Druk op . De instelling wordt aangepast. 6 Druk op SYSTEM MENU. Het systeemmenu wordt uitgeschakeld. Uw kamer Dit toestel ID A Buur Opmerking • Wanneer u het toestel uitschakelt terwijl "S-AIR STBY" is ingesteld op "STBY ON", knippert "S-AIR" (wanneer geluidstransmissie tussen het toestel en de S-AIR-ontvanger niet is ingesteld) of licht "S-AIR" op (wanneer geluidstransmissie tussen het toestel en de S-AIR-ontvanger is ingesteld) in het uitleesvenster op het voorpaneel. Het toestel identificeren bij een specifiek S-AIR-subapparaat (Koppelen) ID A S-AIR-sub-apparaat x Na het koppelen De geluidstransmissie wordt alleen ingesteld tussen het gekoppelde toestel en de S-AIR-subapparaten. Uw kamer Dit toestel ID A ID A S-AIR-sub-apparaat Buur Geen overdracht Extern geluidsapparaat Voor de surroundversterker Voor de S-AIR-ontvanger Het is eenvoudig om hetzelfde ID in te stellen voor het toestel en een S-AIR-sub-apparaat (zoals een surroundversterker of een S-AIRontvanger) om geluidstransmissie mogelijk te maken. Het is echter mogelijk dat uw buren het geluid van uw toestel ook ontvangen als de ID's dezelfde zijn, of mogelijk ontvangt u het geluid van bepaalde buren. Om dit te voorkomen, kunt u het toestel identificeren met een specifiek S-AIR-sub-apparaat door het te koppelen. x Vóór het koppelen De geluidstransmissie wordt ingesteld door het ID (voorbeeld). ID A S-AIR-subapparaat Koppelen ID A S-AIR-sub-apparaat Het koppelen uitvoeren 1 Plaats het S-AIR-sub-apparaat dat u wilt koppelen in de buurt van het toestel. Opmerking • Verwijder de hoofdtelefoon van de surroundversterker (indien aangesloten). 2 Zorg ervoor dat het ID van het toestel en het S-AIR-sub-apparaat overeenkomen. • Zie "ID van het toestel instellen" (pagina 62) voor het instellen van het ID van het toestel. • Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het S-AIR-sub-apparaat voor het instellen van het ID. 65 NL