Views
3 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Olandese

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Olandese

De Sleep Timer gebruiken

De Sleep Timer gebruiken Druk op SLEEP. Druk een keer op SLEEP. 76 NL U kunt het toestel op een vooraf ingesteld tijdstip laten uitschakelen, zodat u in slaap kunt vallen met muziek. De tijd kan worden ingesteld in stappen van 10 minuten. Telkens als u op SLEEP drukt, veranderen de minuten (resterende tijd) in stappen van 10 minuten. Wanneer u de Sleep Timer instelt, knippert "SLEEP" in het uitleesvenster op het voorpaneel. De resterende tijd controleren De resterende tijd wijzigen Druk herhaaldelijk op SLEEP om de gewenste tijd te selecteren. De Sleep Timer instellen met het systeemmenu 1 Druk op SYSTEM MENU. 2 Druk herhaaldelijk op X/x tot "SLEEP MENU" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel en druk vervolgens op of c. 3 Druk op X/x om een instelling te selecteren. De minuten op het scherm (de resterende tijd) veranderen in stappen van 10 minuten. Tip • U kunt de resterende tijd instellen door op de cijfertoetsen te drukken. In dit geval kan de tijd worden ingesteld in stappen van 1 minuut. 4 Druk op . De instelling wordt doorgevoerd en "SLEEP" knippert in het uitleesvenster op het voorpaneel. 5 Druk op SYSTEM MENU. Het systeemmenu wordt uitgeschakeld. De helderheid van het uitleesvenster op het voorpaneel regelen De helderheid van het uitleesvenster op het voorpaneel kan op 2 niveaus worden ingesteld. 1 Druk op SYSTEM MENU. 2 Druk herhaaldelijk op X/x tot "DISP MENU" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel en druk vervolgens op of c. 3 Druk herhaaldelijk op X/x tot "DIMMER" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel en druk vervolgens op of c. 4 Druk op X/x om de helderheid van het uitleesvenster op het voorpaneel te selecteren. • "DIMMER OFF": helder. • "DIMMER ON": donker. 5 Druk op . De instelling wordt aangepast. 6 Druk op SYSTEM MENU. Het systeemmenu wordt uitgeschakeld.

De knoppen op het toestel uitschakelen (Kindervergrendeling) U kunt de knoppen op het toestel uitschakelen (behalve "/1) om ongeoorloofd gebruik te voorkomen, zoals door kattenkwaad van een kind (functie kindervergrendeling). Druk langer dan 5 seconden op x op het toestel. "CHILD LOCK" en "ON" verschijnen in het uitleesvenster op het voorpaneel. De functie kindervergrendeling wordt geactiveerd en de knoppen op het toestel zijn vergrendeld (u kunt het toestel nog bedienen via de afstandsbediening). Om te annuleren drukt u langer dan 5 seconden op x zodat "CHILD LOCK" en "OFF" worden weergegeven in het uitleesvenster op het voorpaneel. Opmerking • Als u op de toetsen drukt op het toestel wanneer de functie kindervergrendeling is ingeschakeld, wordt "CHILD LOCK" weergegeven in het uitleesvenster op het voorpaneel. Over de demonstratie U kunt de demonstratie in het uitleesvenster op het voorpaneel in- of uitschakelen terwijl het toestel in de stand-bystand staat. 1 Druk op SYSTEM MENU. 2 Druk herhaaldelijk op X/x tot "DISP MENU" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel en druk vervolgens op of c. 3 Druk herhaaldelijk op X/x tot "DEMO" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel en druk vervolgens op of c. 4 Druk op X/x om een instelling te selecteren. • "DEMO ON": aan. • "DEMO OFF": uit. De standaardinstelling verschilt afhankelijk van de regio. 5 Druk op . De instelling wordt aangepast. 6 Druk op SYSTEM MENU. Het systeemmenu wordt uitgeschakeld. Andere handelingen Tip • Wanneer u het toestel nieuw aankoopt of wanneer de fabrieksinstellingen actief zijn (pagina 92), kunt u de demonstratie uitschakelen door gewoon op [/1 te drukken op de afstandsbediening. 77 NL