Views
6 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Olandese

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Olandese

[RGB (16-235)]:

[RGB (16-235)]: selecteer dit als u een apparaat aansluit met een DVI-aansluiting die compatibel is met HDCP. [RGB (0-255)]: selecteer dit als u een RGB (0- 255)-apparaat aansluit. x [x.v.kleurenuitvoer] Hiermee stelt u in of er xvYCC-informatie naar de aangesloten tv moet worden gestuurd. Als u xvYCC-compatibele video gebruikt in combinatie met een tv die de weergave x.v. Colour ondersteunt, dan wordt het mogelijk om kleuren natuurgetrouwer weer te geven. [Automatisch]: kies normaal deze instelling. [Uit]: selecteer dit als het beeld onstabiel is of de kleuren onnatuurlijk lijken. x [Pauzestand] (alleen BD/DVD VIDEO/ DVD-R/DVD-RW) U kunt het beeld in de pauzestand selecteren. [Automatisch]: het beeld, inclusief bewegende elementen, wordt zonder trillingen weergegeven. Kies normaal deze instelling. [Frame]: het beeld, inclusief statische elementen, wordt met hoge resolutie weergegeven. 84 NL [Audio-instellingen] U kunt audio-instellingen invoeren. x [BD audio-instelling] U kunt selecteren of u al dan niet interactieve audio (knopgeluid, effectgeluid enz.) en secundaire audio (commentaar) met het primaire geluid wilt vermengen als u een BD afspeelt die dat soort audio bevat. [Mengen]: hiermee voert u de audio uit die u bekomt door de interactieve en secundaire audio met de primaire audio te mengen. [Rechtstreeks]: hiermee voert u enkel de primaire audio uit. x [Audio DRC] (alleen BD/DVD VIDEO) U kunt het dynamische bereik van het geluid comprimeren. [Audio DRC] is handig om 's nachts films te bekijken met laag volume. [Automatisch]: het afspelen gebeurt met het dynamische bereik dat door de disc is opgegeven (alleen BD-ROM). [Uit]: geen compressie van het dynamische bereik. [Aan]: het toestel geeft de soundtrack weer met het oorspronkelijke dynamische bereik, zoals het door de opnametechnicus bedoeld werd. x [Dempen - TV] Als u luistert naar een component die aangesloten is op de TV-aansluitingen (AUDIO IN L/R) kan er storing optreden. Om storing te vermijden kunt u het invoerniveau van het toestel verlagen. Dit is geen defect en is afhankelijk van de aangesloten component. [Aan]: het invoerniveau wordt gedempt. Het uitvoerniveau wordt gewijzigd. [Uit]: normaal invoerniveau.

x [Dempen - AUDIO] Als u luistert naar een component die aangesloten is op de AUDIO-aansluitingen (AUDIO IN L/R) kan er storing optreden. Om storing te vermijden kunt u het invoerniveau van het toestel verlagen. Dit is geen defect en is afhankelijk van de aangesloten component. [Aan]: het invoerniveau wordt gedempt. Het uitvoerniveau wordt gewijzigd. [Uit]: normaal invoerniveau. x [Geluidseffect] U kunt de geluidseffecten van het toestel (SOUND MODE, DYNAMIC BASS, NIGHT, "TONE" en "DEC. MODE") in- of uitschakelen. [Aan]: alle geluidseffecten zijn ingeschakeld. De bovengrens van de bemonsteringsfrequentie is ingesteld op 48kHz. [Uit]: de geluidseffecten zijn uitgeschakeld. Selecteer deze optie als u geen bovengrens wilt inschakelen voor de bemonsteringsfrequentie. x [BD/DVD-audio-uitvoer] Het toestel kan niet tegelijk multikanaalsgeluid uitvoeren via de HDMI OUT-aansluiting en de luidsprekers van het toestel. U kunt de uitvoermethode selecteren. x [Luidsprekerinstellingen] Stel de luidsprekers in om het best mogelijke surroundgeluid te bekomen. Zie "De luidsprekers instellen" (pagina 72) voor meer informatie. [Alleen luidspreker]: multikanaalsgeluid wordt enkel uitgevoerd via de luidsprekers van het toestel. [Luidsprekerprioriteit]: multikanaalsgeluid wordt uitgevoerd via de luidsprekers van het toestel en 2-kanaals lineaire PCM-signalen via de HDMI OUT-aansluiting. [HDMI-prioriteit]: 2-kanaals-stereogeluid wordt uitgevoerd via de luidsprekers van het toestel en geluid kan worden uitgevoerd via de HDMI OUT-aansluiting. Het geluidsformaat van de HDMI OUT-aansluiting hangt af van de aangesloten component. x [Autokalibratie] U kunt de juiste instellingen automatisch kalibreren. Zie "De juiste instellingen automatisch kalibreren" (pagina 71) voor meer informatie. Instellingen en afstellingen Opmerking • Wanneer u [BD/DVD-audio-uitvoer] instelt op [HDMI-prioriteit], wordt een bevestigingsbericht weergegeven op het scherm van de tv. Druk op C/c om [OK] te selecteren om de instelling te voltooien. • Wanneer u [BD/DVD-audio-uitvoer] instelt op [HDMI-prioriteit], worden de functies SOUND MODE, DYNAMIC BASS, NIGHT, "TONE" en "DEC. MODE" uitgeschakeld. • Als de functie Geluidscontrole van het systeem (pagina 70) geactiveerd is, is het mogelijk dat deze instelling automatisch wordt gewijzigd. 85 NL