Views
7 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Olandese

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Olandese

[Foto-instellingen] U

[Foto-instellingen] U kunt de instellingen voor foto's invoeren. x [Snelh.diavoorst.] U kunt de snelheid van een diavoorstelling wijzigen. [Snel]: de foto's veranderen snel. [Normaal]: de foto's veranderen aan een normale snelheid. [Langzaam]: de foto's veranderen langzaam. 88 NL [HDMI-instellingen] U kunt de HDMI-instellingen invoeren. x [Controle voor HDMI] U kunt de functie [Controle voor HDMI] in- of uitschakelen. Zie "De functie Controle voor HDMI gebruiken voor "BRAVIA" Sync" (pagina 68) voor meer informatie. [Aan]: aan. Het is mogelijk afwisselend te werken met de componenten die via een HDMIkabel zijn verbonden. [Uit]: uit. x [Volumelimiet] Als u via het tv-menu of door te drukken op THEATRE de uitvoermethode van de tv wijzigt naar de systeemluidspreker, wordt geluidscontrole van het systeem (pagina 70) geactiveerd en kan luid geluid worden uitgevoerd afhankelijk van het volumeniveau van het toestel. U kunt dit voorkomen door het maximale volumeniveau te beperken. [Niveau 3]: maximaal volumeniveau wordt ingesteld op 10. [Niveau 2]: maximaal volumeniveau wordt ingesteld op 15. [Niveau 1]: maximaal volumeniveau wordt ingesteld op 20. [Uit]: uit. Opmerking • Deze functie is alleen beschikbaar wanneer u het toestel en de tv aansluit met een HDMI-kabel en u [Controle voor HDMI] instelt op [Aan].

[Systeeminstellingen] U kunt verschillende instellingen voor het toestel invoeren. x [Weergaveschermtekst] U kunt de schermtaal kiezen voor het toestel. x [Standby-stand] U kunt de opstarttijd verkorten bij het inschakelen van het toestel. [Snel starten]: verkort de opstarttijd uit de standbystand. U kunt het toestel snel bedienen na het te hebben ingeschakeld. [Normaal]: de standaardinstelling. x [Bericht over software-update] U kunt informatie ontvangen over nieuwere softwareversies. De informatie wordt weergegeven op het tv-scherm wanneer u het toestel inschakelt. Netwerkverbindingen en - instellingen zijn vereist wanneer u deze functie gebruikt (pagina 90). [Aan]: het toestel informeert u wanneer er een nieuwere softwareversie beschikbaar is (pagina 80). [Uit]: uit. x [Systeeminformatie] U kunt informatie over de softwareversie van het toestel en het MAC-adres weergeven. Opmerking • Wanneer [Standby-stand] ingesteld is op [Snel starten] zal het vermogensverbruik hoger liggen dan wanneer [Standby-stand] ingesteld is op [Normaal]. x [Automatische weergave] U kunt informatie weergeven bij het wijzigen van de audiostand of tijdens het afspelen. [Aan]: informatie wordt automatisch op het scherm weergegeven wanneer u de titel, beeldmodus, het audiosignaal, enz. wijzigt. [Uit]: informatie wordt alleen weergegeven wanneer u op DISPLAY drukt. Instellingen en afstellingen x [Schermbeveiliging] Het schermbeveiligingsbeeld wordt weergegeven wanneer u het toestel langer dan 15 minuten niet gebruikt terwijl een instelscherm, zoals het startmenu, op het tvscherm wordt weergegeven. De schermbeveiliging voorkomt dat het scherm beschadigd raakt (spookbeelden). [Aan]: de schermbeveiliging aanzetten. [Uit]: uit. 89 NL