Views
3 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Olandese

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Olandese

[Netwerkinstellingen] U

[Netwerkinstellingen] U kunt specifieke instellingen invoeren voor internet en netwerken. x [Internetinstellingen] Deze items zijn noodzakelijk om een verbinding te maken met het internet via een netwerkkabel. Voer de respectieve (alfanumerieke) waarden in voor uw breedbandrouter of draadloze LANrouter. De in te stellen items kunnen verschillen afhankelijk van de internetprovider of de router. Meer informatie vindt u in de bijgeleverde gebruikershandleiding van uw internetprovider of van uw router. 1 Druk op X/x om [IP-adres verkrijgen] te selecteren en druk vervolgens op . 2 Druk op X/x om een item te selecteren en druk op . [Gebruik DHCP]: selecteer deze optie wanneer DHCP-instellingen (Dynamic Host Configuration Protocol) beschikbaar zijn bij uw internetprovider. De netwerkinstellingen die nodig zijn voor het toestel worden automatisch toegewezen. Als u [DNS-server autom.verkrijgen] instelt op [Uit], stel dan de volgende items in: – [DNS-server (Primair)] – [DNS-server (Secundair)] [Gebr.statisch IP-adres]: stel het IP-adres handmatig in volgens uw netwerkomgeving. Stel de volgende items in: – [IP-adres] – [Subnetmasker] – [Standaardgateway] – [DNS-server (Primair)] – [DNS-server (Secundair)] Opmerking • Wanneer u de adressen voor [DNS-server (Primair)]/[DNS-server (Secundair)] handmatig instelt, voert u het adres [DNS-server (Primair)] in. Doet u dit niet, dan zullen de [Internetinstellingen] niet correct zijn. 90 NL 3 Als uw internetprovider een specifieke instelling heeft voor de proxyserver, drukt u op X/x om [Proxy-instellingen] te selecteren, en drukt u daarna op . Het scherm [Proxy-instellingen] verschijnt. Als de proxyserver geen specifieke instelling heeft, gaat u verder met stap 8. 4 Druk op X/x om [Gebruik van proxyserver] te selecteren en druk vervolgens op . 5 Druk op X/x om [Aan] te selecteren en druk vervolgens op . 6 Selecteer [Proxyserver] en [Poort] en voer de instellingen in. Zie "Tekens invoeren" (pagina 90) om de proxyserver in te voeren. 7 Druk op RETURN. 8 Druk op X/x om [Netwerkdiagnose] te selecteren en druk vervolgens op . 9 Druk op C/c om [Starten] te selecteren en druk vervolgens op . 10 Ga na of het bericht [De netwerkaansluitingen zijn correct.] wordt weergegeven. De instelling is voltooid. Als het bericht niet wordt weergegeven, volg dan de instructies op het scherm. Tekens invoeren Het scherm voor het invoeren van tekens wordt weergegeven wanneer u [Proxyserver] selecteert in [Proxy-instellingen]. 1 Druk herhaaldelijk op een cijfertoets om een teken te selecteren. Voorbeeld: Druk eenmaal op cijfertoets 3 om [D] in te voeren. Druk drie keer op 3 om [F] in te voeren.

2 Druk op c en voer het volgende teken in. 3 Druk op de blauwe knop ([Afronden]) om af te ronden. U kunt de volgende knoppen gebruiken om tekens in te voeren. Knoppen Rode knop [Lettertype] Groene knop [A/a] Gele knop [Symbool] Blauwe knop [Afronden] CLEAR [Wissen]/[Alle wissen] RETURN [Annuleren] C/X/x/c, Details Schakelt het toetsenbord tussen letters en cijfers. Schakelt het toetsenbord tussen hoofdletters en kleine letters. Geeft het symbolentoetsenbord weer. De invoer wordt bevestigd en het toestel keert terug naar de vorige weergave. Wist het teken rechts van de cursor. Om alle weergegeven tekens te wissen, drukt u gedurende 2 seconden of langer op CLEAR. Keert terug naar de vorige weergave en annuleert de invoer. • Selecteer een invoerfunctie met C/X/x/c en druk op . • Voer tekens als volgt in: 1Selecteer een tekenpaneel met C/X/x/c en druk op . 2Selecteer een teken met C/c en druk op . [Snelinstelling] U kunt de snelinstelling opnieuw oproepen om de basisinstellingen in te voeren. 1 Druk op C/c om [Starten] te selecteren en druk vervolgens op . 2 Volg de instructies voor "Stap 3: De snelinstelling uitvoeren" (pagina 31) vanaf stap 4. Instellingen en afstellingen 91 NL