Views
8 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Olandese

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Olandese

De systeeminstellingen

De systeeminstellingen (behalve de wachtwoordinstellingen) terugstellen U kunt de systeeminstellingen terugstellen op de fabrieksinstellingen. De instellingen kunnen worden teruggesteld per functiegroep. Alle instellingen binnen die groep worden teruggesteld. 1 Druk op om [Terugstellen op de fabrieksinstellingen] te selecteren en druk op . 2 Druk op X/x om de instellingen te selecteren die u wilt terugstellen en druk op . U kunt de volgende instellingen terugstellen: [Terugstellen] – [Video-instellingen] – [Audio-instellingen] – [Foto-instellingen] – [HDMI-instellingen] – [Systeeminstellingen] – [Netwerkinstellingen] 92 NL – [BD/DVD-instellingen] (behalve de instellingen [Kinderbeveiliging voor BD], [Kinderbeveiliging voor DVD], [Regiocode van kinderbeveiliging], [Wachtwoord]) – [Alle instellingen] (behalve de instellingen [Kinderbeveiliging voor BD], [Kinderbeveiliging voor DVD], [Regiocode van kinderbeveiliging], [Wachtwoord]) Het scherm vraagt bevestiging. Opmerking • Wanneer [Alle instellingen] is geselecteerd, worden alle instellingen van het toestel, behalve de wachtwoordinstellingen, teruggesteld en wordt het toestel uitgeschakeld. • De instellingen voor "Beelden aanpassen voor video's" (pagina 45) worden niet teruggesteld. 3 Druk op C/c om [Starten] te selecteren en druk vervolgens op . Selecteer [Annuleren] als u wilt annuleren. Alle systeeminstellingen terugstellen op de standaardwaarden U kunt alle systeeminstellingen terugstellen op de standaardinstellingen. 1 Druk op om [Terugstellen op de fabrieksinstellingen] te selecteren en druk op . 2 Druk op X/x om [Alle instellingen] te selecteren en druk op . Het scherm vraagt bevestiging. 3 Druk langer dan 5 seconden tegelijk op x en VOLUME – op het toestel. Alle systeeminstellingen worden teruggesteld op de standaardinstellingen en het toestel wordt uitgeschakeld. Opmerking • De instellingen voor "Beelden aanpassen voor video's" (pagina 45) worden niet teruggesteld.

Aanvullende informatie Voorzorgsmaatregelen Veiligheid • Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals een vaas, op het toestel om elektrische schokken of brand te voorkomen. Plaats het toestel evenmin in de buurt van water, zoals bij een bad of douche. In het geval dat er een voorwerp of vloeistof in de behuizing terechtkomt, moet u de stekker uit het stopcontact trekken en het toestel eerst door een deskundige laten nakijken, alvorens het weer in gebruik te nemen. • Raak het netsnoer niet met natte handen aan. Dit kan een elektrische schok veroorzaken. Spanningsbronnen • Trek de stekker uit het stopcontact als u denkt het toestel geruime tijd niet te gebruiken. Om de aansluiting op het stopcontact te verbreken, moet u alleen de stekker vastnemen. Trek nooit aan het snoer zelf. Plaatsing • Installeer het toestel op een goed geventileerde plaats om te voorkomen dat het oververhit raakt. • De behuizing kan bij langdurige weergave met hoog volume warm aanvoelen. Dit duidt niet op een storing. Vermijd echter de behuizing aan te raken. Plaats het toestel niet in een te kleine en slecht geventileerde ruimte om oververhitting te vermijden. • Blokkeer de ventilatiegaten niet door iets op het toestel te plaatsen. Het toestel is uitgerust met een krachtige versterker. Als de ventilatiegaten zijn geblokkeerd, kan het toestel oververhit en defect raken. • Zet het toestel niet op een zacht of wollig oppervlak (een tapijt of deken) of tegen gordijnen, waardoor de ventilatie-openingen geblokkeerd kunnen worden. • Plaats het toestel niet in een krappe ruimte zoals op een boekenrek of iets gelijkaardig. • Installeer het toestel niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren of heteluchtblazers of op een plaats waar het is blootgesteld aan directe zonnestraling, overmatig stof, mechanische trillingen of schokken. • Zet het toestel niet schuin. Het toestel is ontworpen voor gebruik in horizontale stand. • Houd zowel het toestel als discs uit de buurt van componenten waarin een krachtige magneet wordt gebruikt, zoals een grote luidspreker of microgolfoven. • Plaats geen zware voorwerpen op het toestel. Werking • Indien het toestel direct van een koude in een warme of een zeer vochtige ruimte wordt gebracht, kan er condensvorming optreden op de lenzen in het toestel. In dat geval kan de werking van het toestel worden verstoord. Verwijder in dat geval de disc en laat het toestel ongeveer een half uur aan staan tot alle vocht is verdampt. • Haal de disc uit het toestel wanneer u dit verplaatst. Als u dat niet doet, kan de disc worden beschadigd. • In het geval er vloeistof of een voorwerp in de behuizing terechtkomt, moet u de stekker uit het stopcontact trekken en het toestel eerst door een deskundige laten nakijken, alvorens het weer in gebruik te nemen. Volumeregeling • Zet het volume niet hoger bij het beluisteren van een zeer stille passage of een onbespeeld gedeelte. Als u dat toch doet, kunnen de luidsprekers worden beschadigd wanneer er plots een piekwaarde wordt bereikt. Reiniging • Reinig de behuizing, het voorpaneel en de bedieningselementen met een zachte doek die lichtjes is bevochtigd met een mild zeepsopje. Gebruik geen schuursponsje, schuurpoeder of oplosmiddelen, zoals alcohol of benzine. Met alle vragen of eventuele problemen met uw toestel kunt u steeds terecht bij uw dichtstbijzijnde Sony-dealer. Discs reinigen, disc-/ lensreinigers • Gebruik geen in de handel verkrijgbare reinigingsdisc of disc-/lensreiniger (vloeistof of spray). Deze kunnen defecten veroorzaken. Vervanging van onderdelen • Als dit toestel zou worden hersteld, worden herstelde onderdelen verzameld voor hergebruik of recyclering. Aanvullende informatie 93 NL