Views
6 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Olandese

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Olandese

Symptoom Het donkere

Symptoom Het donkere deel van het beeld is te donker/het heldere deel is te helder of onnatuurlijk. Het beeld wordt niet correct weergegeven. Het beeld vertoont ruis. Het beeld vult niet het volledige tv-scherm, ook al is de breedte/ hoogte-verhouding onder [Type televisie] bij [Videoinstellingen] ingesteld. Er treedt een kleurafwijking op het tv-scherm op. Symptoom Geen geluid. Er wordt geen geluid uitgevoerd via de HDMI OUT-aansluiting. Het geluid uit de linker en rechter luidsprekers is niet in balans of is omgewisseld. Er komt geen geluid uit de subwoofer. 96 NL Geluid Oplossing • Zet [Beeldkwaliteitsfunctie] op [Standaard] (standaard) (pagina 45). • Controleer de instellingen in [Uitgevoerd videoformaat] (pagina 82). • De disc is vuil of vervormd. • Als de beelduitvoer van het toestel via de videorecorder naar uw tv gaat, kan het schrijfbeschermingssignaal gebruikt voor bepaalde BD/DVD-programma's de beeldkwaliteit beïnvloeden. Als u nog steeds problemen ervaart wanneer u het toestel rechtstreeks op uw tv aansluit, probeer het toestel dan aan te sluiten op een andere ingang. • De breedte-/hoogteverhouding op de disc ligt vast. • Als de luidsprekers worden gebruikt met een CRT-tv of -projector, installeer ze dan op minstens 0,3 meter van de tv. • Als de kleurafwijking blijft, schakel dan de tv uit en schakel deze vervolgens na 15 tot 30 minuten weer in. • Als er "gehuil" optreedt, zet de luidsprekers dan opnieuw verder weg van de tv. • Zorg ervoor dat er geen magnetisch voorwerp (magnetische sluiting op een tvstandaard, medische apparatuur, speelgoed, enz.) dichtbij de luidsprekers wordt gezet. Oplossing • De luidsprekerkabel is niet goed aangesloten. • Druk op op de afstandsbediening wanneer "MUTING ON" wordt weergegeven in het uitleesvenster op het voorpaneel. • Het toestel staat in pauzestand. Druk op N om terug te keren naar de normale weergavemodus. • Snel vooruit of snel achteruit wordt uitgevoerd. Druk op N om terug te keren naar de normale weergavemodus. • Controleer de luidsprekerinstellingen (pagina 72). • Langzaam vooruit of beeld-per-beeld-weergave wordt uitgevoerd. Druk op N om terug te keren naar de normale weergavemodus. • De HDMI OUT-aansluiting is gekoppeld aan een DVI-toestel (Digital Visual Interface) (DVI-aansluitingen accepteren geen geluidssignalen). • Probeer het volgende: 1 Schakel het toestel uit en opnieuw in. 2 Schakel de aangesloten component uit en opnieuw in. 3 Koppel de HDMI-kabel los en sluit hem opnieuw aan. • Stel [BD/DVD-audio-uitvoer] in op [HDMI-prioriteit] (pagina 85). • Controleer of de luidsprekers en componenten goed zijn aangesloten. • Controleer de luidsprekeraansluitingen en -instellingen (pagina's 22, 72).

Symptoom Sterke brom of ruis is hoorbaar. Wanneer u een cd afspeelt, wordt het geluid niet langer in stereo uitgevoerd. Het surroundeffect is moeilijk hoorbaar bij weergave van Dolby Digital, DTS of MPEGaudio. Alleen de middenluidspreker werkt. Er komt geen geluid uit de middenluidspreker. De surroundluidsprekers produceren geen of slechts een heel zwak geluid. Het begin van het geluid wordt onderbroken. De geluidseffecten zijn uitgeschakeld. Er treedt geluidsvervorming op bij een aangesloten component Oplossing • Controleer of de luidsprekers en componenten goed zijn aangesloten. • Controleer of de verbindingskabels zich niet in de buurt van een transformator of motor bevinden en minstens 3 meter zijn verwijderd van een tv-toestel of fluorescentieverlichting. • Plaats de tv verder van de audiocomponenten af. • De stekkers en aansluitingen zijn vuil. Maak ze schoon met een doek die lichtjes is bevochtigd met alcohol. • Reinig de disc. • Selecteer stereogeluid door te drukken op (pagina 52). • Controleer of het toestel goed is aangesloten. • Controleer de instelling van de decoderingsmodus (pagina 36). • Controleer de luidsprekeraansluitingen en -instellingen (pagina's 22, 72). • Bij sommige BD/DVD's is het uitgangssignaal niet volledig compatibel met 5.1-kanalen. Het kan mono of stereo zijn, ook al is het geluid opgenomen in Dolby Digital of MPEG-audioformaat. • Bij sommige discs weerklinkt het geluid alleen uit de middenluidspreker. • Controleer de luidsprekeraansluitingen en -instellingen (pagina's 22, 72). • Controleer de instelling van de decoderingsmodus (pagina 36). • Bij sommige geluidsbronnen is het effect van de middenluidspreker minder uitgesproken. • Een 2-kanaalsbron wordt afgespeeld. • Controleer de luidsprekeraansluitingen en -instellingen (pagina's 22, 72). • Controleer de instelling van de decoderingsmodus (pagina 36). • Bij sommige geluidsbronnen is het effect van de surroundluidsprekers minder uitgesproken. • Een 2-kanaalsbron wordt afgespeeld. • Zet de geluidsmodus op "MOVIE" of "MUSIC" (pagina 51). • Selecteer "A.F.D. STD" als decoderingsmodus (pagina 36). • Afhankelijk van het ingangssignaal (pagina 85) is het mogelijk dat de effecten van SOUND MODE, DYNAMIC BASS, NIGHT, "TONE" en "DEC. MODE" uitgeschakeld zijn. • Verlaag het invoerniveau voor de aangesloten component door [Dempen - TV] of [Dempen - AUDIO] in te stellen (pagina 84). Aanvullende informatie Bediening Symptoom Oplossing Er kan niet worden afgestemd op • Controleer of de antenne goed is aangesloten. Regel de antenne en sluit radiozenders. eventueel een buitenantenne aan. • Het zendersignaal is te zwak (bij gebruik van direct afstemmen). Stem handmatig af. • Er werden geen zenders vooraf ingesteld of de vooraf ingestelde zenders werden gewist (bij het scannen naar vooraf ingestelde zenders). Stel de zenders opnieuw in (pagina 55). • Druk op DISPLAY zodat de frequentie verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel. 97 NL