Views
3 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Croato

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Croato

Dijelovi i kontrole Za

Dijelovi i kontrole Za više informacija pogledajte stranice navedene u zagradama. Daljinski upravljač !a THEATRE SLEEP 1 4 7 CLEAR DIGITAL RETURN FUNCTION PRESET TUNING ONE-TOUCH PLAY TV BRAVIA Sync TOP MENU SCENE SEARCH NIGHT DYNAMIC BASS ANALOG D.TUNING Brojčana tipka 5 i tipke /DIGITAL, PROG + i imaju ispupčenje. Ova ispupčenja služe kao referentne točke tijekom uporabe daljinskog upravljača. &&μ: Za upravljanje sustavom &&ν: Za upravljanje TV-om (Za detalje, pogledajte "Upravljanje TV-om pomoću daljinskog upravljača" (str. 72).) 2 5 8 0 DISPLAY HOME REPLAY ADVANCE PROG 3 6 9 TV TIME SYSTEM MENU POP UP/MENU OPTIONS SOUND MODE PRESET TUNING TOOLS DISPLAY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A THEATRE (str. 67) μ Automatski odabire optimalni videomod za gledanje filmova. ONE-TOUCH PLAY (str. 38, 67) ν Pritiskom samo na tu tipku, TV se uključuje i podesi se za BD/DVD ulaz, a sustav automatski počinje reprodukciju diska. TV / (uključeno/pripravno stanje) (str. 72) μ Uključenje TV prijemnika ili isključenje u pripravno stanje. / (uključeno/pripravno stanje) (str. 30, 31, 38, 54) ν Uključenje sustava ili isključenje u pripravno stanje. B SLEEP (str. 74) ν Podešavanje sleep timera. NIGHT (str. 52) ν Aktivacija noćnog moda. DYNAMIC BASS (str. 52) ν Naglašavanje basova. TV (str. 72) μ Promjena načina rada daljinskog upravljača na TV. C Brojčane tipke (str. 38, 55, 72) ν μ Unos brojeva naslova/poglavlja, radijskih frekvencija i sl. CLEAR (str. 42, 56) ν Brisanje znakova u polju za unos. (teletekst) (str. 72) μ Pristup teletekstu. TIME (str. 43) ν Prikaz proteklog/preostalog vremena reprodukcije na pokazivaču uređaja. -/-- (str. 72) μ -/-- je za odabir broja kanala većeg od 10. D (audio) (str. 51, 52) ν Odabir audioformata/zapisa. (titl) (str. 40) ν Odabir jezika titla kad su na BD-ROM/DVD VIDEO disk snimljeni titlovi na više jezika. D.TUNING (str. 55) ν Odabir radiofrekvencija. 10

(kut kamere) (str. 40) ν Odabir drugog kuta gledanja kad su na BD-ROM/DVD VIDEO disk snimljene scene iz različitih kutova. SYSTEM MENU (str. 35, 45, 52, 56, 59, 74) ν Uporaba izbornika System menu. DIGITAL (str. 72) μ Prijelaz na digitalni mod. ANALOG (str. 72) μ Prijelaz na analogni mod. (wide) (str. 72) μ Promjena formata slike spojenog TV prijemnika. E Tipke u boji (crvena/zelena/žuta/plava) (str. 72, 87) ν μ Ove tipke služe kao prečice za odabir stavki na izbornicima nekih BD diskova (mogu se koristiti i za Java interaktivne postupke BD diskova). F TOP MENU (str. 41) ν Pokretanje ili zatvaranje glavnog izbornika BD ili DVD diska. DISPLAY (str. 43) ν Prikaz informacija o reprodukciji na TV zaslonu. POP UP/MENU (str. 41) ν Pokretanje ili zatvaranje skočnog izbornika BD-ROM diska ili izbornika DVD diska. OPTIONS (str. 38, 46, 48, 54) ν Prikaz izbornika opcija na TV zaslonu. HOME (str. 31, 38, 46, 48, 54, 69, 77) ν μ Pokretanje izbornika sustava ili izlazak iz njega. RETURN (str. 72, 87) ν μ Povratak na prethodni prikaz. /// ν μ Pomicanje kursora na prikazane stavke. (ENTER) ν μ Ulaz u odabranu stavku. ü (vodič) (str. 72) μ Prikaz digitalnog elektronskog programskog vodiča (EPG). TOOLS (str. 72) μ Prikaz izbornika za rukovanje trenutnom funkcijom. G FUNCTION (str. 34, 38, 46, 48, 54, 59) ν Odabir izvora reprodukcije. SOUND MODE (str. 50) ν Odabir zvučnog ugođaja. H Tipke za upravljanje reprodukcijom ν Pogledajte "Reprodukcija" (str. 38). / (prethodno/sljedeće) / REPLAY/ADVANCE / (pretraživanje prema natrag/ naprijed) (reprodukcija) (pauza) (zaustavljanje) Tipke za upravljanje radijem ν Pogledajte "Radijski prijemnik" (str. 54). PRESET +/– TUNING +/– I (isključenje zvuka) (str. 38, 46, 72) ν μ Privremeno isključenje zvuka. (glasnoća) +/– (str. 38, 72) ν μ Podešavanje glasnoće. PROG +/– (str. 72) μ Odabir kanala prema gore i dolje. / (str. 72) μ Nakon pritiska tipke možete odabrati sljedeću () ili prethodnu () stranicu teleteksta. / (TV ulaz) (str. 72) μ Promjena TV ulaza, između TV prijemnika i drugih izvora. DISPLAY (str. 54) ν Promjena informacija (radijska frekvencija i naziv postaje) o radijskom prijemu na pokazivaču. / (Info/Otkrivanje teksta) (str. 72) μ Prikaz informacija. J SCENE SEARCH (str. 42) ν Odabir moda pretraživanja scena koji omogućuje bržu izmjenu scena unutar naslova koji se trenutno reproducira. 11