Views
9 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Croato

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Croato

Prednja strana uređaja

Prednja strana uređaja FUNCTION VOLUME A / (uključeno/pripravno stanje) (str. 38) Uključenje uređaja, ili isključenje u pripravno stanje. B Tipke za funkcije reprodukcije (str. 38) (reprodukcija) Pokretanje ili ponovno pokretanje reprodukcije. Pokretanje slideshow reprodukcije kad je uložen disk koji sadrži JPEG slikovne datoteke. (zaustavljanje) Zaustavljanje reprodukcije i pohrana mjesta zaustavljanja (mjesto nastavljanja). Mjesto nastavljanja za naslov/zapis je posljednje reproducirano mjesto na disku ili posljednja fotografija za mapu s fotografijama. FUNCTION Odabir izvora reprodukcije. VOLUME +/– Podešavanje glasnoće sustava. (otvaranje/zatvaranje) Otvaranje ili zatvaranje uložnice diska. C S-AIR indikator Svijetli kad je u uređaj umetnut S-AIR primopredajnik i sustav prenosi zvuk. D Indikator VIRTUAL 7.1CH (str. 35) Svijetli dok je aktiviran virtualni 7.1-kanalni dekoder. E Indikator napajanja Svijetli dok je sustav uključen. F Pokazivač G Uložnica diska (str. 38) H (senzor daljinskog upravljača) 12

Pokazivač Indikacije na pokazivaču na prednjoj ploči PL SLEEP x NEO:6 TUNED ST NTSC EXT HDMI HD 24P NIGHT BASS A Svijetli kod prijema radijske postaje. (Samo za radijski prijemnik) (str. 54) B Svijetli kod prijema stereo radijske postaje. (Samo za radijski prijemnik) (str. 54) C Svijetli kod emitiranja videosignala u NTSC sustavu boja. D Svijetli kad je registrirana vanjska memorija. (str. 28) E Svijetli kad je HDMI OUT priključnica ispravno spojena na HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection) uređaj s HDMI ili DVI (Digital Visual Interface) ulazom. F Svijetli prilikom emitiranja 720p/1080i/ 1080p videosignala iz HDMI OUT priključnice ili 720p/1080i videosignala iz COMPONENT VIDEO OUT priključnica. G Svijetli pri izlazu 1920 1080p/24 Hz videosignala. H Svijetli kad je uključen noćni mod. (str. 52) I Svijetli kad je uključena funkcija DYNAMIC BASS. (str. 52) J Prikazuje status sustava, primjerice broj naslova, poglavlja ili zapisa, informacije o vremenu, radijska frekvencija, status reprodukcije, način dekodiranja itd. K Svijetli kad sustav pristupa mreži. L Prikazuje status reprodukcije na sustavu. M Trepće kad je podešen timer za automatsko isključenje (sleep timer). (str. 74) 13