Views
7 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Croato

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Croato

Kako započeti s radom

Kako započeti s radom Napomene &&Kad uređaj i TV ne povežete HDMI kabelom, ne možete odabrati [HDMI]. && Kad istodobno spajate HDMI OUT priključnicu i ostale izlazne videopriključnice, odaberite [Component Video]. &&Za detalje o videorazlučivosti pogledajte "Razlučivost izlaznih videosignala" (str. 102). 8 Pritisnite ili . Pojavi se izbornik za odabir razlučivosti izlaznog videosignala. Za detalje pogledajte [Output Video Format] (str. 80). Kad odaberete [HDMI] u koraku 7 Easy Setup - HDMI Resolution Select the resolution to output to the TV . "Auto" is the standard selection. The new resolution displays for 30 seconds when this setting is changed. Check that there are no problems with the video. Nothing is displayed on the screen if the resolution is incorrect. Napomene &&Ako je slika izobličena ili se ne pojavljuje, pričekajte oko 30 sekundi prije nego pritisnete bilo koju tipku. Prikaže se [Is this resolution OK?]. Odaberite [Cancel]. Prikaz se vraća na prozor za podešavanje razlučivosti. &&Ako je odabrana kriva razlučivost izlaznih videosignala, na zaslonu se ne prikazuje slika. U tom slučaju, pritisnite i zadržite i na uređaju duže od 5 sekundi kako biste resetirali razlučivost izlaznih videosignala na najnižu razlučivost. Za promjenu razlučivosti izlaznih videosignala, podesite [Output Video Format] u izborniku [Video Settings] (str. 80). 9 Pritisnite ili . Na zaslonu se pojavi izbornik za odabir formata slike TV prijemnika. Auto Easy Setup - TV Type Select the screen aspect ratio to match your TV . Odaberite između [Auto], [480i/576i], [480p/576p], [720p], [1080i] ili [1080p]. Kad istodobno spajate HDMI OUT priključnicu i ostale izlazne videopriključnice, videosignali mogu se emitirati samo iz HDMI OUT priključnice kad je odabrano [Auto] ili [1080p]. Kad odaberete [Component Video] u koraku 7 Easy Setup - Component Resolution Select the resolution to output to the TV . The new resolution displays for 30 seconds when this setting is changed. Check that there are no problems with the video. Nothing is displayed on the screen if the resolution is incorrect. Odaberite između [480i/576i], [480p/576p], [720p] ili [1080i]. Kad promijenite razlučivost izlaznih videosignala Na 30-ak sekundi se prikaže slika u odabranoj razlučivosti, a zatim se pojavi prozor za potvrdu. Slijedite upute na zaslonu i prijeđite na sljedeći korak. 10 Pritisnite / za odabir postavke koja odgovara vašem TV prijemniku. &&[16:9]: Ukoliko imate widescreen TV prijemnik ili standardni TV prijemnik (4:3) s mogućnošću prikaza slike u widescreen formatu (str. 79) &&[4:3]: Ukoliko imate standardni 4:3 TV prijemnik. (str. 79) 11 Pritisnite ili . Kod spajanja uređaja i TV-a pomoću HDMI kabela Prikazuje se izbornik za podešavanje funkcije [Control for HDMI]. Prijeđite na korak 12. Kad uređaj i TV ne spajate pomoću HDMI kabela Pojavi se izbornik za funkciju [BD Internet Connection]. Prijeđite na korak 14. 32

12 Pritisnite / za odabir postavke za funkciju Control for HDMI. Easy Setup - Control for HDMI Yo u can operate this unit in conjunction with a TV connected by HDMI. Check your TV settings when using this function. On Odaberite [On] kako biste mogli koristiti funkciju [Control for HDMI] (str. 66) ako je spojena Sony komponenta koja podržava funkciju Control for HDMI. Ako ne koristite funkciju [Control for HDMI], odaberite [Off]. 13 Pritisnite ili . Pojavi se izbornik za funkciju [BD Internet Connection]. 14 Pritisnite / za odabir postavke za funkciju BD Internet Connections. 16 Pritisnite / za odabir načina pripravnog stanja. Uređajem se može upravljati odmah nakon uključenja ove funkcije. Odaberite [Quick Start] želite li skratiti vrijeme pokretanja iz pripravnog stanja. Standardno podešenje je [Normal]. Napomena &&Quick Start mod povećava potrošnju energije u pripravnom stanju. 17 Pritisnite ili . Pojavi se izbornik podešenja za [Auto Calibration]. 18 Spojite kalibracijski mikrofon na priključnicu A.CAL MIC na stražnjoj ploči. Pomoću odgovarajućeg stativa (opcija) ili na sličan način namjestite kalibracijski mikrofon u razinu uha. Prednja strana svakog zvučnika treba biti okrenuta prema kalibracijskom mikrofonu te između zvučnika i mikrofona ne smije biti prepreka. Kako započeti s radom Easy Setup - BD Internet Connection An Internet connection may be required for BD playback. Allow Internet connections based on BD contents? Set the "Internet Settings" to allow internet connection. EZW-RT10 FM ANTENNA COAXIAL 75 Allow Do not allow SAT/CABLE DIGITAL IN TV DIGITAL IN EXT DC5V 500mA MAX S-AIR ID A B C TV AUDIO L R R AUDIO IN AUDIO IN L A. CAL MIC ECM-AC2 Odaberite [Allow] kako biste omogućili pristup internetu. Ne želite li dozvoliti pristup, odaberite [Do not allow]. 15 ili . COAXIAL OPTICAL Pritisnite Pojavi se izbornik podešenja za [Standby Mode]. Kalibracijski mikrofon Pritisnite 19 / za odabir [Start]. Za odustajanje odaberite [Cancel]. 33