Views
6 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Croato

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Croato

4 Pritisnite / više

4 Pritisnite / više puta dok se na pokazivaču ne prikaže željeni surround efekt. Za opise surround zvučnih efekata pogledajte sljedeću tablicu. Kako započeti s radom 5 Pritisnite . Podešavanje je dovršeno. 6 Pritisnite SYSTEM MENU. Isključi se izbornik sustava. O izlazu zvučnika U tablici dolje opisane su opcije kod spajanja svih zvučnika na uređaj. Standardno podešenje je "A.F.D. STD". Zvuk iz Surround efekt Efekt Ovisno o izvoru. "A.F.D. STD" Sustav izdvaja format zvuka izvora i reproducira zvuk kako (AUTO FORMAT je snimljen/kodiran. DIRECT STANDARD) "A.F.D. 7.1CH (AUTO FORMAT DIRECT 7.1CH) "PRO LOGIC" "PLII MOVIE" "PLII MUSIC" "A.F.D. 7.1CH" (AUTO FORMAT DIRECT 7.1CH) "PLIIx MOVIE" "PLIIx MUSIC" &&2-kanalni izvor: Sustav simulira surround zvuk iz 2-kanalnih izvora i reproducira ga iz 5.1-kanalnih zvučnika. ––"A.F.D. 7.1CH" emitira zvuk preko 5,1-kanalnih zvučnika udvostručavanjem dvokanalnog izvora na svaki zvučnik. ––"PRO LOGIC" izvodi Dolby Pro Logic dekodiranje. ––"PRO MOVIE" izvodi Dolby Pro Logic II filmsko dekodiranje. ––"PLII MUSIC" izvodi Dolby Pro Logic II glazbeno dekodiranje. &&Višekanalni izvor: Sustav reproducira zvuk iz zvučnika ovisno o broju kanala u izvoru. "A.F.D. 7.1CH" kreira stražnji surround zvuk na virtualan način i omogućuje kreiranje 7.1-kanalnog surround zvuka. Ovi modovi dekodiranja prikazuju se samo kod uporabe kompleta bežičnih surround zvučnika (WAHT-SBP1, opcija) kao stražnjih surround zvučnika (str. 16). &&2-kanalni izvor: Sustav simulira surround zvuk iz 2-kanalnih izvora i reproducira ga iz svih zvučnika, uključujući stražnje surround zvučnike. ––"A.F.D. 7.1CH" emitira zvuk preko 7.1-kanalnih zvučnika udvostručavanjem dvokanalnog izvora na svaki zvučnik. ––"PLIIx MOVIE" izvodi Dolby Pro Logic IIx filmsko dekodiranje. ––"PLIIx MUSIC" izvodi Dolby Pro Logic IIx glazbeno dekodiranje. &&Višekanalni izvor: Sustav reproducira zvuk iz zvučnika ovisno o broju kanala u izvoru. 36

Zvuk iz Surround efekt Efekt "2CH STEREO" "HP 2CH" 2) (HEADPHONE 2 CHANNEL STEREO) Sustav reproducira zvuk iz prednjih zvučnika i subwoofera neovisno o formatu zvuka ili broju kanala. Višekanalni surround formati se preusmjeravaju u 2 kanala. Ovaj način dekodiranja prikazuje se samo kad spojite slušalice na surround pojačalo. Sustav reproducira zvuk iz slušalica neovisno o formatu zvuka ili broju kanala. Višekanalni surround formati se preusmjeravaju u 2 kanala. Kako započeti s radom Isključenje zvučnog efekta Odaberite "A.F.D. STD" za "DEC. MODE." Napomene &&Kad odaberete "A.F.D. 7.1CH", može ovisno o disku ili izvoru izostati početak zvuka budući da se automatski odabire optimalan ugođaj. Kako biste izbjegli prekid zvuka, odaberite "A.F.D. STD". &&Pri ulazu signala višekanalnog izvora, "PRO LOGIC", "PLII MOVIE" i "PLII MUSIC" se ponište i višekanalni izvor se reproducira izravno. &&Kod ulaza zvuka dvojezičnog emitiranja, "PRO LOGIC", "PLII MOVIE" i "PLII MUSIC" nisu primjenjivi. &&"A.F.D. 7.1CH", "PRO LOGIC", "PLII MOVIE", "PLII MUSIC", "PLIIx MOVIE" i "PLIIx MUSIC" se poništavaju kod podešavanja moda zvuka (str. 50) na neku od sljedećih postavki. ––"SPORTS" ––"OMNI-DIR" ––"MOVIE-D.C.S.-" &&Ovisno o ulaznim signalima, način dekodiranja možda neće biti primjenjiv. &&Kad mijenjate način dekodiranja tijekom uporabe S-AIR prijemnika, zvuk sa S-AIR prijemnika može preskakati. Savjet &&Sustav memorira zadnji odabrani način dekodiranja za svaku funkciju. Uvijek kad odaberete funkciju poput "BD/DVD" ili "TUNER FM", zadnji način dekodiranja primijenjen na tu funkciju će se automatski primjenjivati ponovno kad se vratite na nju. Primjerice, odaberete li "BD/DVD" s načinom dekodiranja "PRO LOGIC" i zatim prijeđete na drugu funkciju te se potom vratite na "BD/DVD", opet će se primijeniti "PRO LOGIC". 37