Views
8 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Croato

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Croato

Reprodukcija pritiskom

Reprodukcija pritiskom na tipku (samo za HDMI povezivanje) Pritisnite ONE-TOUCH PLAY. Sustav i spojeni TV prijemnik se uključe, na TV prijemniku se odabire ulazni kanal sustava, zatim možete uživati u sadržajima diska. Napomene &&Kod uporabe HDMI povezivanja, može doći do vremenskog odmaka prije pojave slike na zaslonu, a početni dio reproducirane slike možda se neće prikazati. &&Za uporabu te funkcije, podesite [Control for HDMI] na [On] u izborniku [HDMI Settings] (str. 85). Dostupne opcije 1 Pritisnite OPTIONS. Pojavi se izbornik s opcijama. 2 Pritisnite / za odabir funkcije i zatim pritisnite . Dostupne stavke variraju ovisno o vrsti diska ili okolnostima sustava. Opcije [Video Settings] [Title List] [Play] [Play from start] [Top Menu] [Menu/Popup Menu] [Stop] [Title Search] [Chapter Search] Detalji Podešavanje postavki slike (str. 44). Prikaz popisa naslova. Nastavljanje reprodukcije naslova od mjesta na kojem ste pritisnuli . Pokretanje reprodukcije od početka naslova. Prikaz izbornika Top Menu (glavni izbornik diska) (str. 41). Prikaz skočnog izbornika BD-ROM diska ili izbornika DVD diska (str. 41). Zaustavljanje reprodukcije. Pretraživanje naslova i pokretanje reprodukcije od početka (str. 42). Pretraživanje poglavlja i pokretanje reprodukcije od početka (str. 42). Promjena kuta kamere ξ ο Kod diskova na kojima je prizor snimljen iz više kutova, možete mijenjati kut kamere, odnosno kut gledanja. Svaki put kad pritisnete tijekom reprodukcije, kut se mijenja. Prikaz titlova ξ ο Ako su na disk snimljeni titlovi, možete ih po želji uključiti ili isključiti za vrijeme reprodukcije. Kod diskova na kojima su snimljeni višejezični titlovi, možete za vrijeme reprodukcije po želji mijenjati jezik, a možete i uključiti ili isključiti titlove. Pritisnite tijekom reprodukcije za odabir željenog jezika titla. 40

Nastavak reprodukcije diska od mjesta na kojem je zaustavljena (Resume Play) ξ ο Kad zaustavite disk, sustav memorira mjesto na kojem ste pritisnuli . Sve dok ne izvadite disk, nastavak reprodukcije je moguć čak i kad je sustav u pripravnom stanju nakon pritiska na tipku /. 1 Tijekom reprodukcije diska pritisnite za zaustavljanje reprodukcije. 2 Pritisnite / za odabir i zatim pritisnite ili . Sustav započinje reprodukciju od mjesta na kojem ste zaustavili disk u koraku 1. Napomene &&Ovisno o mjestu zaustavljanja diska, sustav možda neće nastaviti reprodukciju od točno jednakog mjesta. &&Točka na kojoj ste zaustavili reprodukciju briše se iz memorije kad: ––otvorite uložnicu diska. ––pokrenete reprodukciju drugog naslova. ––promijenite postavke na sustavu. ––odspojite mrežni kabel. ––uklonite vanjsku memoriju (za BD-ROM diskove). &&Ova funkcija možda neće raditi s nekim diskovima. Za reprodukciju od početka naslova Pritisnite OPTIONS za odabir [Play from start] i zatim pritisnite . Reprodukcija počinje od početka naslova. Uporaba BD ili DVD izbornika ξ ο Prikaz Top Menu izbornika BD/DVD je podijeljen na brojne duže slikovne ili glazbene dijelove. Ovi dijelovi se nazivaju "naslovi". Pri reprodukciji BD/DVD diska koji sadrži nekoliko naslova, možete odabrati željeni naslov tipkom Top Menu. U izborniku Top Menu možete također odabrati opcije poput jezika titla i jezika dijaloga. 1 Pritisnite TOP MENU. Na TV zaslonu se pojavi izbornik diska. Sadržaj izbornika se razlikuje, ovisno o disku. 2 Pritisnite /// ili brojčane tipke za odabir stavke koju želite reproducirati ili promijeniti. 3 Pritisnite . Prikaz Pop-up Menu izbornika Neki BD-ROM diskovi sadrže skočne izbornike koji se pojavljuju bez prekidanja reprodukcije. 1 Pritisnite POP UP/MENU tijekom reprodukcije. Pojavi se Pop-up Menu izbornik. 2 Pritisnite ///, tipke u boji ili brojčane tipke za odabir stavke i slijedite upute na zaslonu. Reprodukcija 41