Views
8 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Croato

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Croato

Brzo pretraživanje

Brzo pretraživanje scena (Scene Search) ξ ο Možete pokrenuti brzo izmjenjivanje scena unutar naslova koji se trenutno reproducira. 1 Pritisnite SCENE SEARCH tijekom reprodukcije ili pauze. Reprodukcija se pauzira a na dnu zaslona se pojavi traka s indikatorom scena (oblik kvadrata - pokazuje trenutno mjesto). 2 Pritisnite i zadržite / ili / za pomak indikatora scena na scenu koju tražite. Indikator scena Pretraživanje naslova/poglavlja ξ ο Možete pretraživati poglavlja ako naslov sadrži oznake poglavlja. 1 Pritisnite OPTIONS tijekom reprodukcije ili pauze. Pojavi se izbornik s opcijama. 2 Pritisnite / za odabir načina pretraživanja i zatim pritisnite . &&[Title Search] (za BD-ROM/DVD VIDEO): Traženje željenog naslova. &&[Chapter Search]: Traženje željenog poglavlja. Pojavi se prozor za unos brojeva. Primjer: Chapter Search Chapter : Scene Search 3 Trenutno mjesto Indikator scena na traci se prikazuje oko mjesta reprodukcije. Otpustite tipku na mjestu kojeg želite gledati. Scena kod koje ste otpustili tipku prikazuje se u modu pauze. Za ponovno pretraživanje scena, pomaknite indikator scena tipkama / ili /. 4 Pritisnite SCENE SEARCH, , ili . Pokreće se reprodukcija. 3 Pomoću brojčanih tipaka unesite broj naslova ili poglavlja. Ako pogriješite, pritisnite CLEAR i ponovno unesite drugi broj. 4 Pritisnite . Nakon nekog vremena, sustav pokreće reprodukciju od odabranog broja. Za odustajanje od funkcije [Title Search]/[Chapter Search] Pritisnite RETURN. Poništavanje moda pretraživanja scena Pritisnite SCENE SEARCH, , ili . Reprodukcija započinje od mjesta pritiska na tipku. Napomene &&Funkcija pretraživanja scena dostupna je za naslove koji traju duže od 100 sekundi i kraće od 100 sati. &&Ovisno o disku, ova funkcija možda neće raditi. 42

Prikaz vremena reprodukcije i informacija o reprodukciji ξ ο Možete provjeriti informacije o naslovu, uključujući brzinu prijenosa videosignala i sl. Pritisnite DISPLAY tijekom reprodukcije. Prikazane informacije variraju ovisno o vrsti diska ili statusu sustava. Primjer: Kod reprodukcije BD-ROM diska Za provjeru vremena reprodukcije i preostalog vremena na pokazivaču Pritisnite TIME više puta. Svakim pritiskom tipke TIME tijekom reprodukcije s diska, na pokazivaču se izmjenjuju prikazi: 1 Vrijeme reprodukcije tekućeg naslova 2 Preostalo vrijeme tekućeg naslova Neke prikazane opcije mogu nestati nakon nekoliko sekundi. Reprodukcija Angle English Dolby Digital Plus Mbps A Trenutno odabran kut snimanja B Broj ili naziv naslova C Trenutna postavka zvuka D Dostupne funkcije ( kut snimanja/ jezik dijaloga/ titlovi) E Informacije vezane uz reprodukciju sadrže vrstu diska/način reprodukcije/video codec/ brzinu prijenosa/traku statusa reprodukcije/ vrijeme reprodukcije (preostalo vrijeme*) F Izlazna razlučivost/Videofrekvencija ** Prikazuje se kad pritisnete TIME više puta. Savjeti &&Informacije o reprodukciji također možete provjeriti na pokazivaču uređaja. &&Svaku postavku možete promijeniti pritiskom na , ili . 43