Views
8 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Croato

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Croato

U slučaju smetnji FM

U slučaju smetnji FM programa Ako se tijekom slušanja FM programa čuju smetnje, možete odabrati mono prijem. Gubi se stereo efekt ali će prijem biti bolji. 1 Pritisnite OPTIONS. Pojavi se izbornik s opcijama. 2 Pritisnite / za odabir [FM Mode], zatim pritisnite . 3 Pritisnite / za odabir [Monaural]. &&[Stereo]: Stereo prijem. &&[Monaural]: Mono prijem. 4 Pritisnite . Podešavanje je dovršeno. Upravljanje funkcijom tunera uporabom izbornika sustava Funkcijom tunera možete upravljati uporabom izbornika sustava na pokazivaču uređaja. Za pohranu radiopostaja 1 2 3 Pritisnite FUNCTION više puta dok se na pokazivaču ne prikaže "TUNER FM". Pritisnite i zadržite tipku TUNING +/– dok ne započne pretraživanje. Pretraživanje se zaustavlja kad sustav ugodi postaju. Na pokazivaču svijetle indikatori "TUNED" i "ST" (za stereo program). Pritisnite SYSTEM MENU. 4 Pritisnite / više puta dok se na pokazivaču ne prikaže "TUNER MENU" i zatim pritisnite ili . 5 Pritisnite / više puta dok se na pokazivaču ne prikaže "MEMORY" i zatim pritisnite ili . Na pokazivaču se prikazuje programski broj. TUNED ST 6 Pritisnite / za odabir željenog programskog broja. Savjet &&Programski broj možete odabrati izravno pritiskom na brojčane tipke. 7 Pritisnite . Na pokazivaču se prikazuje "COMPLETE" i postaja se pohranjuje. 8 9 Za pohranjivanje ostalih postaja ponovite korake 2 – 7. Pritisnite SYSTEM MENU. Isključi se izbornik sustava. Promjena programskog broja Odaberite željeni programski broj pritiskom na PRESET +/– i zatim ponovite postupak od koraka 3. U slučaju smetnji FM programa Ako se tijekom slušanja FM programa čuju smetnje, možete odabrati mono prijem. Gubi se stereo efekt ali će prijem biti bolji. 1 Pritisnite SYSTEM MENU. 2 Pritisnite / više puta dok se na pokazivaču ne prikaže "TUNER MENU" i zatim pritisnite ili . 3 Pritisnite / više puta dok se na pokazivaču ne prikaže "FM MODE". 4 Pritisnite ili . 5 Pritisnite / za odabir "MONO". &&"STEREO": Stereo prijem. &&"MONO": Mono prijem. 6 Pritisnite . Podešavanje je dovršeno. 7 TUNED ST TUNED ST Pritisnite SYSTEM MENU. Isključi se izbornik sustava. 56

Za imenovanje pohranjenih postaja Možete upisati nazive za pohranjene postaje. Ovi nazivi (primjerice, "ABC") se pojavljuju na pokazivaču kad odaberete postaju. Za svaku postaju može se upisati samo jedan naziv. 1 2 3 Pritisnite FUNCTION više puta dok se na pokazivaču ne prikaže "TUNER FM". Ugađa se zadnja slušana postaja. Više puta pritisnite PRESET +/– za odabir pohranjene postaje kojoj želite pridijeliti naziv. Pritisnite SYSTEM MENU. 4 Pritisnite / više puta dok se na pokazivaču ne prikaže "TUNER MENU" i zatim pritisnite ili . 5 Pritisnite / više puta dok se na pokazivaču ne prikaže "NAME IN". 8 Pritisnite . Na pokazivaču se prikazuje "COMPLETE" i naziv postaje se pohranjuje. 9 Pritisnite SYSTEM MENU. Isključi se izbornik sustava. Funkcije tunera TUNED ST 6 Pritisnite ili . 7 Upišite naziv pomoću ///. Tipkama / odaberite znak, zatim pritisnite za pomak kursora na sljedeće mjesto. TUNED ST Za unos naziva je moguće koristiti slova, brojeve i druge simbole. Ako pogriješite Više puta pritisnite / dok znak koji želite promijeniti ne počne treperiti, zatim pritisnite / za odabir željenog znaka. Za brisanje znaka, više puta pritisnite / dok znak kojeg želite izbrisati ne počne treperiti, zatim pritisnite CLEAR. 57