Views
9 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Croato

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Croato

Uživanje u TV zvuku

Uživanje u TV zvuku preko zvučnika ovog sustava (System Audio Control) Na jednostavan način možete uživati u TV zvuku preko zvučnika ovog sustava. Za uporabu ove značajke, spojite sustav i TV prijemnik pomoću audiokabela i HDMI kabela (str. 22). Promjena jezika izbornika TV-a (Language Follow) Kad promijenite jezik izbornika na zaslonu vašeg TV prijemnika, jezik izbornika uređaja također se mijenja nakon isključenja i uključenja sustava. System Audio Control možete koristiti na sljedeći način: &&Možete slušati zvuk s TV prijemnika kroz zvučnike sustava pomoću jednostavnog postupka. Za detalje pogledajte upute za uporabu TV prijemnika. &&Kad je sustav uključen, TV zvuk se reproducira preko zvučnika sustava. &&Kad se TV zvuk reproducira kroz zvučnike sustava, možete podesiti glasnoću i isključiti zvuk sustava pomoću daljinskog upravljača TV-a. Napomena &&Dok je TV u PAP modu (slika i slika), funkcija System Audio Control neće raditi. Kad TV izađe iz PAP moda, način izlaza na TV-u se vrati na onaj prije PAP moda. Podešavanje maksimalne razine glasnoće sustava (Volume Limit) Promijenite li u izborniku TV-a ili pritiskom tipke THEATRE način izlaza signala iz TV-a prema zvučnicima sustava, može se čuti glasan zvuk, ovisno o razini glasnoće sustava. To možete spriječiti ograničavanjem maksimalne razine glasnoće. Za detalje, pogledajte [Volume Limit] (str. 85). 68

Automatsko kalibriranje odgovarajućih parametara [Auto Calibration] D. C. A. C. (Digital Cinema Auto Calibration) može automatski podesiti odgovarajući surround zvuk. SAT/CABLE DIGITAL IN TV DIGITAL IN COAXIAL OPTICAL EZW-T100 EXT TV DC5V 500mA MAX AUDIO L L R R AUDIO IN AUDIO IN ANTENNA COAXIAL 75 FM A. CAL MIC ECM-AC2 Napomena &&Kad počne [Auto Calibration], čuje se glasan probni ton. Ne možete smanjiti glasnoću. Budite obzirni prema djeci i susjedima. 1 Pritisnite HOME. Na zaslonu TV-a se početni izbornik. 2 Pritisnite / za odabir [Setup]. 3 Pritisnite / za odabir [Audio Settings] i zatim pritisnite . 4 Pritisnite / za odabir [Auto Calibration] i zatim pritisnite . Pojavi se potvrdni izbornik za [Auto Calibration]. 5 Spojite kalibracijski mikrofon na priključnicu A.CAL MIC na stražnjoj ploči. Pomoću odgovarajućeg stativa (opcija) ili na sličan način namjestite kalibracijski mikrofon u razinu uha. Prednja strana svakog zvučnika treba biti okrenuta prema kalibracijskom mikrofonu te između zvučnika i mikrofona ne smije biti prepreka. Kalibracijski mikrofon 6 Pritisnite / za odabir [Start]. Za odustajanje odaberite [Cancel]. 7 Pritisnite . Počinje [Auto Calibration]. Sustav automatski podešava postavke zvučnika. Tijekom mjerenja budite tihi. Napomene &&Prije postupka [Auto Calibration] provjerite je li surround pojačalo uključeno te jeste li ga postavili na odgovarajuće mjesto. Postavite li ga na neodgovarajuće mjesto, npr. u drugu sobu, pravilno mjerenje neće biti moguće. &&Kod uporabe kompleta bežičnih surround zvučnika (WAHT-SBP1, opcija) kao stražnjih surround zvučnika (str. 16), postavite zvučnike na odgovarajuća mjesta i uključite surround pojačalo. &&Pri početku postupka [Auto Calibration] čuje se glasan probni ton. Ne možete smanjiti glasnoću. Budite obzirni prema djeci i susjedima. Dodatne funkcije 69