Views
7 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Croato

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Croato

Funkcija Sleep Timer

Funkcija Sleep Timer Moguće je programirati sustav za isključenje u određeno vrijeme kako biste mogli zaspati uz glazbu. Vrijeme do isključenja možete podesiti u koracima od po 10 minuta. Pritisnite SLEEP. Svakim pritiskom na tipku SLEEP, prikaz minuta (vrijeme do isključenja) izmjenjuje se u koracima po 10 minuta. Dok je podešen timer, na pokazivaču trepće "SLEEP". Provjera preostalog vremena Jednom pritisnite SLEEP. Promjena preostalog vremena Višestrukim pritiskom tipke SLEEP odaberite željeno vrijeme. Podešavanje sleep timera pomoću izbornika sustava 1 Pritisnite SYSTEM MENU. 2 Pritisnite / više puta dok se na pokazivaču ne prikaže "SLEEP MENU" i zatim pritisnite ili . 3 Pritisnite / za odabir podešenja. Prikaz minuta (vrijeme do isključenja) izmjenjuje se u koracima po 10 minuta. Promjena svjetline pokazivača Svjetlina pokazivača može se podesiti na jednu od 2 razine. 1 Pritisnite SYSTEM MENU. 2 Pritisnite / više puta dok se na pokazivaču ne prikaže "DISP MENU" i zatim pritisnite ili . 3 Pritisnite / više puta dok se na pokazivaču ne prikaže "DIMMER", zatim pritisnite ili . 4 Pritisnite / za odabir svjetline pokazivača. &&"DIMMER OFF" : Svijetlo. &&"DIMMER ON": Tamno. 5 Pritisnite . Podešavanje je dovršeno. 6 Pritisnite SYSTEM MENU. Isključi se izbornik sustava. Savjet &&Preostalo vrijeme možete odabrati pritiskom na brojčane tipke. U tom slučaju možete vrijeme do isključenja podesiti u koracima od 1 minute. 4 Pritisnite . Podešavanje je izvedeno i na pokazivaču trepće "SLEEP". 5 Pritisnite SYSTEM MENU. Isključi se izbornik sustava. 74

Isključenje tipaka na uređaju (Child Lock) Možete isključiti tipke na uređaju (osim tipke /) kako bi se spriječila njihova pogrešna uporaba, primjerice kad djeca diraju uređaj (funkcija Child Lock). Pritisnite na uređaju duže od 5 sekundi. Na pokazivaču se pojavi "CHILD LOCK" i "ON". Funkcija Child Lock je uključena i tipke na uređaju su blokirane. (Sustavom možete upravljati pomoću daljinskog upravljača.) Za isključenje funkcije Child Lock držite pritisnutom tipku duže od 5 sekundi, sve dok se na pokazivaču ne pojavi "CHILD LOCK" i "OFF". Napomena &&Pokušavate li koristiti tipke na uređaju dok je funkcija Child Lock uključena, na pokazivaču se prikazuje "CHILD LOCK". O demo modu Demo mod, koji se prikazuje na pokazivaču dok je sustav u pripravnom stanju, možete uključiti ili isključiti 1 Pritisnite SYSTEM MENU. 2 Pritisnite / više puta dok se na pokazivaču ne prikaže "DISP MENU" i zatim pritisnite ili . 3 Pritisnite / više puta dok se na pokazivaču ne prikaže "DEMO" i zatim pritisnite ili . 4 Pritisnite / za odabir podešenja. &&"DEMO ON": Uključeno. &&"DEMO OFF": Isključeno. Standardno podešenje se razlikuje, ovisno o modelu. 5 Pritisnite . Podešavanje je dovršeno. 6 Pritisnite SYSTEM MENU. Isključi se izbornik sustava. Dodatne funkcije Savjet &&Kod novog uređaja, ili dok je sustav na tvorničkim podešenjima (str. 89), demo mod možete isključiti jednostavnim pritiskom tipke / na daljinskom upravljaču. 75