Views
2 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Croato

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Croato

Štednja energije u

Štednja energije u pripravnom stanju Provjerite sljedeće postavke: –– [Control for HDMI] treba biti podešen na [Off] (str. 66). –– "S-AIR STBY" treba biti podešen na "STBY OFF" (str. 62). –– "DEMO" treba biti podešen na "DEMO OFF" (str. 75). [Standby Mode] treba biti podešen na [Nor­ –– mal] (str. 86). 76

Postavke i podešenja Korištenje izbornika za podešavanje Možete izvesti različita podešavanja funkcija slike i zvuka. Odaberite (Setup) u izborniku uređaja kad želite promijeniti postavke sustava. Napomena &&Postavke reprodukcije pohranjene na disku imaju prioritet pred postavkama izbornika Setup tako da sve opisane opcije možda neće funkcionirati. 1 Pritisnite HOME. Na zaslonu TV-a se početni izbornik. 2 Pritisnite / za odabir [Setup]. Setup Network Update Video Settings Audio Settings BD/DVD Viewing Settings Photo Settings 3 Tipkama / odaberite ikonu kategorije postavki koje želite promijeniti i zatim pritisnite . Primjer: [Video Settings] Možete podesiti sljedeće opcije. Ikona Objašnjenje [Network Update] (str. 78) Nadogradnja softvera sustava. [Video Settings] (str. 79) Podešenje postavki slike ovisno o vrsti spojenih priključnica. [Audio Settings] (str. 81) Podešenje postavki zvuka ovisno o vrsti spojenih priključnica. [BD/DVD Viewing Settings] (str. 83) Podešenje preciznih postavki za reprodukciju BD/DVD diska. [Photo Settings] (str. 85) Podešenje postavki vezanih uz fotografije. [HDMI Settings] (str. 85) Podešenje postavki vezanih uz HDMI. [System Settings] (str. 86) Podešenje postavki vezanih uz sustav. [Network Settings] (str. 87) Podešenje preciznih postavki za Internet i mrežu. [Easy Setup] (str. 88) Ponovno pokretanje Easy Setup postavki za unos osnovnih podešenja. [Resetting] (str. 89) Resetira postavke sustava na tvorničke vrijednosti. Postavke i podešenja Setup TV Type Set the screen aspect ratio of your TV. Screen Format Original DVD Aspect Ratio Letter Box 4 Pritisnite / za odabir funkcije i zatim pritisnite . Prikazuju se opcije za odabranu funkciju. Primjer: [TV Type] Cinema Conversion Mode Auto Setup TV Type 16:9 Screen Format 4:3 DVD Aspect Ratio Cinema Conversion Mode Opcije 77