Views
8 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Croato

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Croato

[System Settings]

[System Settings] Možete podešavati postavke vezane uz sustav. [[[OSD] Možete odabrati jezik za izbornike sustava, koji se pojavljuju na TV zaslonu. [[[Standby Mode] Možete skratiti vrijeme za uključenje sustava iz pripravnog stanja. [Quick Start]: Skraćuje vrijeme za uključenje uređaja iz pripravnog stanja. Sustavom se može upravljati odmah nakon uključenja. [Normal]: Standardna postavka. [[[Software Update Notification] Možete dobiti obavijesti o dostupnosti novije verzije softvera. Ta obavijest se prikazuje na zaslonu TV-a kad uključite sustav. Za uporabu ove funkcije potrebna je mrežna povezanost i pripadajuća podešenja (str. 87). [On]: Podešava sustav kako bi vas obavijestio o dostupnosti novije verzije softvera (str. 78). [Off]: Isključeno. [[[System Information] Možete prikazati informacije o verziji softvera u sustavu i MAC adresu. Napomena &&Ako je [Standby Mode] podešeno na [Quick Start], potrošnja energije bit će nešto veća nego ako je [Standby Mode] podešeno na [Normal]. [[[Auto Display] Možete prikazati informacije pri promjeni audiomodova ili tijekom reprodukcije. [On]: Automatski prikazuje informacije na zaslonu, prilikom promjene gledanog naslova, moda slikovnih datoteka, audiosignala itd. [Off]: Prikazuje informacije samo kad pritisnete DISPLAY. [[[Screen Saver] Prikaz screen savera se pojavi kad se sustav ne upotrebljava duže od 15 minuta, a na TV zaslonu je prikazan izbornik, primjerice, izbornik uređaja. Prikaz screen savera pomaže u sprječavanju oštećenja zaslona spojenog uređaja (utiskivanje slike). [On]: Uključuje funkciju screeen saver. [Off]: Isključeno. 86

[Network Settings] Možete detaljno podesiti postavke za internet i mrežu. [[[Internet Settings] Ove stavke su nužne kod spajanja na Internet pomoću mrežnog kabela. Unesite odgovarajuće (brojčano-slovne) vrijednosti za vaš širokopojasni router ili bežični LAN router. Broj stavki koje treba podesiti može varirati, ovisno o davatelju internetskih usluga (Internet provider) ili routeru. Za detalje, pogledajte upute za uporabu koje ste dobili od vašeg davatelja internetskih usluga ili koje su isporučene uz router. 1 Pritisnite / za odabir [IP Address Acquisition], zatim pritisnite . 2 Pritisnite / za odabir funkcije i zatim pritisnite . [Use DHCP]: Odaberite ovo kad su DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) postavke servera dostupne od strane vašeg davatelja internetskih usluga. Postavke mreže koje su neophodne za sustav, pripisuju se automatski. Podesite li [DNS Server Auto Acquisition] na [Off], podesite sljedeću stavku: –– [DNS Server (Primary)] –– [DNS Server (Secondary)] 3 Ako vaš davatelj internetskih usluga ima posebna podešenja proxy servera, odberite [Proxy Settings] pomoću /, zatim pritisnite . Pojavi se [Proxy Settings] prozor. Ako proxy server nema posebno podešenje, prijeđite na korak 8. 4 Pritisnite / za odabir [Use of Proxy Server], zatim pritisnite . 5 Pritisnite / za odabir [On], zatim pritisnite . 6 7 Odaberite [Proxy Server] i [Port] i unesite postavke. Za unos proxy servera, pogledajte "Unos znakova" (str. 87). Pritisnite RETURN. 8 Pritisnite / za odabir [Network Diagnostic] i zatim pritisnite . 9 Pritisnite / za odabir [Start] i zatim pritisnite . 10 Provjerite je li se pojavila poruka [Network connections are correct.]. Podešenje je dovršeno. Ako se poruka ne pojavi, slijedite poruke na zaslonu. Unos znakova Polje za unos znakova pojavi se kad odaberete [Proxy Server] u postavkama [Proxy Settings]. Postavke i podešenja [Use Static IP Address]: Omogućuje ručno podešavanje IP adrese u skladu s vašim mrežnim okruženjem. Podesite sljedeće stavke: –– [IP Address] –– [Subnet Mask] –– [Default Gateway] –– [DNS Server (Primary)] –– [DNS Server (Secondary)] Napomena &&Kad ručno podešavate adrese [DNS Server (Primary)]/[DNS Server (Secondary)], unesite adresu [DNS Server (Primary)]. U suprotnom, postavke [Internet Settings] neće biti pravilno podešene. 1 Pritisnite brojčanu tipku više puta za odabir znaka. Primjer: Pritisnite brojčanu tipku 3 jedanput za unos slova [D]. Pritisnite brojčanu tipku 3 tri puta za unos slova [F]. 2 Pritisnite i unesite sljedeći znak. 3 Proxy Server Entry Space 0 Letter Type Symbol Clear Clear All Cancel Finish Pritisnite plavu tipku [Finish] kad ste završili. 87