Views
6 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Croato

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Croato

Za unos znakova možete

Za unos znakova možete koristiti sljedeće tipke. Tipke Crvena tipka [Letter Type] Zelena tipka [A/a] Žuta tipka [Symbol] Plava tipka [Finish] Detalji Mijenja funkciju tipkovnice, između unosa slova i unosa brojeva. Mijenja funkciju tipkovnice, između unosa velikih i malih slova. Prikaz tipkovnice za simbole. Stavke su unesene i sustav se vraća na prethodan prikaz. CLEAR Brisanje znaka desno od kursora. [Clear]/[Clear All] Za brisanje svih prikazanih znakova, pritisnite i zadržite tipku CLEAR na 2 sekunde ili više. RETURN [Cancel] ///, Povratak na prethodan prikaz, uz poništavanje unosa. && Odaberite funkciju unosa pomoću /// i zatim pritisnite . && Unesite znakove na sljedeći način: Odaberite izbornik za odabir znakova pomoću /// i zatim pritisnite . Odaberite znak pomoću / i pritisnite . [Easy Setup] Možete ponovno pokrenuti Easy Setup za osnovna podešavanja. 1 Pritisnite / za odabir [Start] i zatim pritisnite . 2 Slijedite upute za "Korak 3: Jednostavno podešavanje (Easy Setup)" (str. 31) od koraka 4. 88

[Resetting] Resetiranje postavki sustava koje nisu povezane sa zaporkom Postavke sustava možete podesiti na tvorničke vrijednosti. Postavke se mogu resetirati po grupama funkcija. Sve postavke unutar grupe će se resetirati. 1 Pritisnite za odabir [Reset to Factory Default Settings] i zatim pritisnite . 2 Pritisnite / za odabir podešenja koja želite resetirati na tvorničke vrijednosti, a zatim pritisnite . Možete resetirati sljedeće postavke: –– [Video Settings] –– [Audio Settings] –– [BD/DVD Viewing Settings] (osim postavki [BD Parental Control], [DVD Parental Control], [Parental Control Region Code], [Password]) –– [Photo Settings] –– [HDMI Settings] –– [System Settings] –– [Network Settings] –– [All Settings] (osim postavki [BD Parental Control], [DVD Parental Control], [Parental Control Region Code], [Password]) Pojavi se poruka za potvrdu. Resetiranje svih postavki sustava na standardne vrijednosti Postavke sustava možete podesiti na standardne vrijednosti. 1 Pritisnite za odabir [Reset to Factory Default Settings] i zatim pritisnite . 2 Pritisnite / za odabir [All Settings] i zatim pritisnite . Pojavi se poruka za potvrdu. 3 Istovremeno pritisnite i VOLUME – na uređaju dulje od 5 sekundi. Sve postavke sustava se resetiraju na standardne vrijednosti i sustav se isključuje. Napomena &&Postavke za "Podešavanje slike za videosadržaje" (str. 44) se ne resetiraju. Postavke i podešenja Napomene &&Kad se odabere [All Settings], resetiraju se sve postavke sustava osim onih vezanih uz zaporku i sustav se isključuje. &&Postavke za "Podešavanje slike za videosadržaje" (str. 44) se ne resetiraju. 3 Pritisnite / za odabir [Start] i zatim pritisnite . Za odustajanje odaberite [Cancel]. 89