Views
7 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Croato

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Croato

U slučaju problema Ako

U slučaju problema Ako iskusite neke od sljedećih poteškoća tijekom uporabe uređaja, prije nego što odnesete sustav na servis, proučite ove upute jer vam one mogu pomoći u rješavanju problema. Ako su problemi i dalje prisutni, obratite se najbližem Sony prodavatelju. Ako serviser zamijeni neke dijelove pri popravku, možete zadržati te dijelove. Ako imate problema s funkcijom S-AIR, ovlašteni Sony servis treba provjeriti cijeli sustav (S-AIR glavnu jedinicu i S-AIR pomoćnu jedinicu). Napajanje Simptom Uređaj se ne uključuje. Na pokazivaču se izmjenjuju prikazi "PROTECTOR" i "PUSH POWER". Rješenje && Provjerite je li kabel napajanja čvrsto spojen. &&Pritisnite / nakon što s pokazivača nestane "STANDBY". Pritisnite / za isključenje sustava i provjerite sljedeće stavke nakon što s pokazivača nestane "STANDBY". &&Jesu li + i – kabeli zvučnika kratko spojeni? &&Koristite li isključivo preporučene zvučnike? &&Jesu li zaklonjeni ventilacijski otvori na sustavu? &&Nakon provjere navedenih stavki i uklanjanja problema, uključite sustav. Ako pomoću ovih provjera provjerama ne možete ustanoviti uzrok problema, obratite se najbližem Sonyjevom servisu. Slika Simptom Nema slike. Slika se ne pojavljuje kad je odabrana netočna razlučivost izlaznih videosignala u izborniku [Output Video Format]. Rješenje && Kabeli za videopovezivanje nisu spojeni čvrsto. &&Kabeli za videopovezivanje su oštećeni. &&Uređaj nije spojen na odgovarajuću ulaznu priključnicu TV-a (str. 22). &&Nije odabran videoulaz TV prijemnika te nije moguć prikaz slike sa sustava. &&Provjerite izlazni signal sustava (str. 22). &&Odspojite i ponovo čvrsto spojite kabel. &&Sustav je spojen s ulaznim uređajem koji nije HDCP (high-definition content protection) kompatibilan (ne uključuje se "HDMI" na prednjoj strani uređaja) (str. 22). &&Kad reproducirate dvoslojni DVD disk, slika i zvuk mogu se trenutno prekinuti na mjestu gdje se slojevi izmijene. &&Pritisnite i zadržite i na uređaju duže od 5 sekundi kako biste resetirali razlučivost izlaznih videosignala na najnižu razlučivost. Kod istovremenog spajanja na &&Podesite [Output Video Format] na [Component Video] (str. 80). HDMI OUT priključnicu i ostale izlazne videopriključnice, videosignali emitiraju se samo kroz HDMI OUT priključnicu, ali ne i kroz ostale priključnice. Tamni dijelovi slike su previše &&Podesite [Picture Quality Mode] na [Standard] (tvornička postavka) (str. 44). tamni/svijetli dijelovi su presvijetli ili neprirodni. 92

Simptom Rješenje Slika se ne emitira pravilno. && Provjerite postavke [Output Video Format] (str. 80). Pojavljuju se smetnje u slici. && Disk je zaprljan ili oštećen. &&Ako izlazni videosignal prolazi do TV-a kroz videorekorder, na kvalitetu slike može utjecati signal zaštite od kopiranja koji se primjenjuje kod nekih BD/ DVD programa. Ako problemi postoje i kad uređaj spojite izravno na TV, pokušajte ga spojiti na druge ulazne priključnice. Iako je u izborniku [Video &&Format slike je podešen na disku. Settings] podešena opcija [TV Type], slika ne ispunjava TV zaslon. Boje na TV ekranu nisu prikazane pravilno. Zvuk &&Ako se zvučnici koriste pored TV prijemnika s katodnom cijevi ili projektora, odmaknite ih najmanje 0,3 m. &&Ako su boje i dalje prikazane nepravilno, odmah isključite TV prijemnik te ga uključite nakon 15 do 30 minuta. &&Počnu li zvučnici zavijati, odmaknite ih od TV prijemnika. &&Ne stavljajte predmete s magnetima (magnetske zatvarače na postolju za TV, medicinske uređaje, igračke itd.) pored zvučnika. Simptom Nema zvuka. Zvuk se ne emitira iz HDMI OUT priključnice. Lijevi i desni zvuk nisu balansirani ili su zamijenjeni. Rješenje && Kabel zvučnika nije spojen čvrsto. &&Ako se na pokazivaču pojavi "MUTING ON", pritisnite na daljinskom upravljaču. &&Sustav je u stanju pauze. Pritisnite za povratak na normalnu reprodukciju. &&U tijeku je pretraživanje diska. Pritisnite za povratak na normalnu reprodukciju. &&Provjerite postavke zvučnika (str. 70). && Izvodi se usporena reprodukcija ili prikaz sliku po sliku. Pritisnite za povratak na normalnu reprodukciju. &&HDMI OUT priključnica je spojena na DVI uređaj (Digital Visual Interface) priključnice ne podržavaju audio signale. &&Pokušajte sljedeće: Isključite i ponovno uključite sustav. Isključite i ponovno uključite spojenu opremu. Odspojite i ponovno spojite HDMI kabel. &&Podesite [BD/DVD Audio Output] na [HDMI priority] (str. 82). &&Provjerite jesu li zvučnici i komponente ispravno i čvrsto spojeni. Nema zvuka iz subwoofera. && Provjerite spojeve i podešenja zvučnika (str. 21, 70). Čuju se jake smetnje u zvuku ili brujanje. Zvuk gubi stereo efekt kad reproducirate CD. &&Provjerite jesu li zvučnici i komponente spojeni čvrsto. &&Provjerite jesu li spojni kabeli odmaknuti od transformatora, motora i bar 3 metra udaljeni od TV prijemnika ili fluorescentne svjetiljke. &&Odmaknite TV prijemnik od audiokomponenata. &&Priključci i priključnice su zaprljani. Obrišite ih krpom navlaženom alkoholom. &&Očistite disk. &Odaberite stereo zvuk pritiskom na tipku & (str. 51). &&Provjerite je li sustav spojen na odgovarajući način. Dodatne informacije 93