Views
7 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Croato

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Croato

Simptom Funkcija Control

Simptom Funkcija Control for HDMI ne radi. Iz sustava i TV prijemnika se ne čuje zvuk kod uporabe System Audio Control funkcije. Vanjska memorija se ne registrira. Rješenje &&Ako na pokazivaču ne svijetli "HDMI", provjerite HDMI vezu (str. 22). &&Podesite [Control for HDMI] u [HDMI Settings] na [On] (str. 85). &&Uvjerite se da je spojena komponenta kompatibilna s funkcijom [Control for HDMI]. &&Provjerite je li mrežni kabel spojene komponente čvrsto spojen. &&Provjerite podešenje funkcije Control for HDMI na spojenoj komponenti. Pogledajte upute za uporabu isporučene uz komponentu. &&Ako promijenite HDMI spoj, spojite i odspojite kabel napajanja ili ako se prekine napajanje, u izborniku [HDMI Settings] podesite [Control for HDMI] na [Off], zatim u izborniku [HDMI Settings] podesite [Control for HDMI] na [On] (str. 85). &&Za detalje, pogledajte "Uporaba funkcije Control for HDMI za "BRAVIA" Sync" (str. 66). &&Provjerite je li priključeni TV prijemnik kompatibilan sa System Audio Control funkcijom. &&Za detalje, pogledajte "Uporaba funkcije Control for HDMI za "BRAVIA" Sync" (str. 66). &&Pokušajte sljedeće: Isključite sustav. Poravnajte oznaku na utoru EXT s oznakom na vanjskoj memoriji, zatim umetnite vanjsku memoriju (samo USG1H). Uključite sustav. Provjerite da li indikator EXT svijetli na pokazivaču uređaja. Bonus sadržaji ili drugi podaci &&Pokušajte sljedeće: Izvadite disk. Isključite sustav. Uklonite i ponovno koji se nalaze na BD-ROM disku umetnite vanjsku memoriju (str. 28). Uključite sustav. Provjerite da ne mogu se reproducirati. li indikator EXT svijetli na pokazivaču uređaja. Uložite BD-ROM disk s BonusView/BD-Live sadržajem. Na zaslonu se pojavljuje poruka &&Obrišite nepotrebne podatke iz vanjske memorije (str. 46). na kojoj je naznačeno da na mjestu za pohranu nema dovoljno prostora. Kad pritisnete bilo koju tipku &&Isključite funkciju Child Lock (str. 75). na uređaju, uređaj ne radi i na pokazivaču se prikazuje "CHILD LOCK". Izbornik sustava ne radi. && Pritisnite HOME na daljinskom upravljaču. 96

Funkcija S-AIR Simptom S-AIR veza nije uspostavljena (zvuk se ne prenosi), odnosno indikator S-AIR pomoćne jedinice: &&Isključuje se. &&Trepće. &&Mijenja boju u crvenu. Ne čuje se zvuk iz S-AIR pomoćne jedinice. Čuje se šum ili zvuk preskače. Rješenje && Koristite li drugu S-AIR glavnu jedinicu, postavite je više od 8 m od ovog uređaja. &&Potvrdite ID sustava i S-AIR pomoćne jedinice (str. 60). && Uparili ste ovaj uređaj s drugom S-AIR pomoćnom jedinicom. Izvedite uparivanje željene S-AIR pomoćne jedinice (str. 63). && Uređaj je uparen s drugom S-AIR pomoćnom jedinicom. Za poništenje uparivanja, resetirajte ID sustava i S-AIR pomoćne jedinice (str. 60). &&Postavite S-AIR glavnu jedinicu i S-AIR pomoćnu jedinicu podalje od drugih bežičnih proizvoda. &&Prekinite uporabu drugog bežičnog proizvoda. &&S-AIR glavna jedinica je isključena. Spojite kabel napajanja i uključite S-AIR pomoćnu jedinicu. && Koristite li drugu S-AIR glavnu jedinicu, postavite je više od 8 m od ovog uređaja. &&Potvrdite ID sustava i S-AIR pomoćne jedinice (str. 60). &&Provjerite podešenje uparivanja (str. 63). &&Približite međusobno S-AIR glavnu jedinicu i S-AIR pomoćnu jedinicu. &&Izbjegavajte uporabu opreme koja stvara elektromagnetsku energiju, primjerice mikrovalnu pećnicu. &&Postavite S-AIR glavnu jedinicu i S-AIR pomoćnu jedinicu podalje od drugih bežičnih proizvoda. &&Prekinite uporabu drugog bežičnog proizvoda. &&Promijenite postavku "RF CHANGE" (str. 64). &&Promijenite ID S-AIR glavne jedinice i S-AIR pomoćne jedinice. &&Isključite sustav i S-AIR pomoćnu jedinicu i zatim ih ponovno uključite. Koristite li drugu S-AIR glavnu jedinicu, postavite je više od 8 m od ovog && uređaja. &&Približite međusobno S-AIR glavnu jedinicu i S-AIR pomoćnu jedinicu. &&Izbjegavajte uporabu opreme koja stvara elektromagnetsku energiju, primjerice mikrovalnu pećnicu. &&Postavite S-AIR glavnu jedinicu i S-AIR pomoćnu jedinicu podalje od drugih bežičnih proizvoda. &&Prekinite uporabu drugog bežičnog proizvoda. &&Promijenite postavku "RF CHANGE" (str. 64). &&Promijenite ID S-AIR glavne jedinice i S-AIR pomoćne jedinice. Dodatne informacije 97