Views
8 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Sloveno

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Sloveno

Priključitev

Priključitev televizorja (avdio povezava) Ta povezava omogoča pošiljanje avdio signala iz televizorja v enoto. Če želite zvok televizorja poslušati prek sistema, uporabite naslednjo povezavo. Hrbtna stran enote ANTENNA COAXIAL 75 EZW-T100 FM COMPONENT VIDEO OUT VIDEO OUT Y PB / CB PR / CR LAN(100) SPEAKER HDMI OUT DC5V DMPORT 700mA MAX SAT/CABLE DIGITAL IN TV DIGITAL IN COAXIAL OPTICAL EXT DC5V 500mA MAX TV AUDIO L R R AUDIO IN AUDIO IN L A. CAL MIC ECM-AC2 D Avdio kabel (ni priložen) SPEAKER CENTER SUBWOOFER FRONT R FRONT L SUR R SUR L E Digitalni optični kabel (ni priložen) V digitalni optični izhod na televizorju. V avdio izhode na teleivzorju. Način 1: Priključitev avdio kabla (D) To je osnovna povezava, ki omogoča pošiljanje analognega zvočnega signala. Način 2: Priključitev digitalnega optičnega kabla (E) Če ima televizor digitalni optični izhodni priključek, lahko kakovost zvoka izboljšate tako, da poleg avdio kabla priključite digitalni optični kabel. Z digitalno avdio povezavo sistem sprejema signale ‘Dolby Digital multiplex broadcast’ in lahko boste uživali v zvoku ‘multiplex broadcast’. Opomba • Sistem lahko sprejema digitalne in analogne signale. Digitalni signali imajo prednost pred analognimi. Če digitalni signal izgine, se bo čez 2 sekundi procesiral analogni signal. 24

Priključitev drugih komponent Priključene komponente lahko poslušate prek zvočnikov sistema. • DIGITAL MEDIA PORT adapter: F (TDM-iP20 je priložen modelom v Združeni Kraljevini. Uporabljate lahko tudi druge adapterje DIGITAL MEDIA PORT). • Videorekorder, digitalni satelitski sprejemnik, PlayStation ali prenosni avdio izvor, itd. (ni priložen): G • Videorekorder ali digitalni satelitski sprejemnik (ni priložen), ki ima digitalni koaksialni izhod: H Reža za EZW-T100 (glej “Možnosti brezžičnega sistema”) F DIGITAL MEDIA PORT adapter (stran 58) SPEAKER H Digitalni koaksialni kabel (ni priložen) COMPONENT VIDEO OUT VIDEO OUT Y PB / CB PR / CR LAN(100) SPEAKER FRONT R FRONT L SUR R SUR L HDMI OUT DC5V DMPORT 700mA MAX SAT/CABLE DIGITAL IN TV DIGITAL IN COAXIAL OPTICAL EZW-T100 EXT DC5V 500mA MAX L R TV AUDIO AUDIO IN AUDIO IN L R FM ANTENNA COAXIAL 75 A. CAL MIC ECM-AC2 G Avdio kabel (ni priložen) CENTER SUBWOOFER V digitalni koaksialni izhod na videorekorderju ali digitalnem satelitskem sprejemniku, itd. V avdio izhodna priključka na videorekorderju, digtialnem satelitskem sprejemniku, enoti PlayStation ali prenosnem avdio izvoru, itd. Opomba • Priključite DIGITAL MEDIA PORT adapter tako, da bosta puščici V poravnani. Pri izključitvi ga med pritiskanjem na izvlecite. Možnosti za brezžični sistem Če uporabljate S-AIR izdelek (ni priložen), lahko uživate v brezžičnem prenosu iz sistema. Podrobnosti si oglejte v poglavju “Uporaba S-AIR izdelka” (stran 59) ali si oglejte navodila za uporabo S-AIR izdelka. 25