Views
7 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Sloveno

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Sloveno

Težava Funkcija Control

Težava Funkcija Control for HDMI ne deluje. Med uporabo funkcije »System Audio Control« sistem in TV ne oddajata zvoka. Sistem ne prepozna zunanjega pomnilnika. Rešitev • Če oznaka »HDMI« na prikazovalniku sprednje plošče ne zasveti, preverite povezavo HDMI (str. 22). • Nastavite [CONTROL FOR HDMI] pod [HDMI Settings] na [On] (str. 85). • Prepričajte se, da je priključena komponenta združljiva s funkcijo CONTROL FOR HDMI. • Prepričajte se, da je omrežni kabel priključene naprave pravilno priključen. • Preverite nastavitev za funkcijo HDMI CONTROL na priključeni komponenti. Oglejte si navodila za uporabo komponente. • Če spremenite priključitev HDMI, priključite in izključite omrežni kabel ali če pride do izpada elektrike, nastavite [CONTROL FOR HDMI] v [HDMI Settings] na [OFF], nato nastavite [CONTROL FOR HDMI] na [ON] (str. 85). • Podrobnosti si oglejte v poglavju »Uporaba funkcije upravljanja vmesnika HDMI za »BRAVIA« Sync« (stran 66). • Prepričajte se, da je priključen TV združljiv s funkcijo »System Audio Control«. • Podrobnosti si oglejte v poglavju »Uporaba funkcije upravljanja vmesnika HDMI za »BRAVIA« Sync« (stran 66). • Preizkusite naslednje: 1 Izklopite sistem. 2 Naravnajte puščico V na reži EXTERNAL s puščico V na zunanjem pomnilniku ter vstavite zunanji pomnilnik (samo USG1H). 3 Vklopite sistem. (4) Prepričajte se, da indikator EXT na prikazovalniku sprednje plošče sveti. Dodatne vsebine (bonus) in • Preizkusite naslednje: 1 Odstranite disk. 2 Izklopite sistem. drugih podatkov na BD-ROM-u ni 3 Odstranite in ponovno vstavite zunanji pomnilnik (stran 28). mogoče predvajati. 4 Vklopite sistem. 5 Prepričajte se, da indikator EXT na prikazovalniku sprednje plošče sveti. 6 Vstavite BD-ROM s funkcijo ‘Bonus View/BD-Live’. Prikaže se sporočilo, da na • Izbrišite nepotrebne podatke v zunanjem pomnilniku (stran 46). lokalnem shranjevalniku ni dovolj prostora. Ko pritisnete na eno od tipk na enoti, enota ne deluje in na prikazovalniku sprednje plošče se prikaže napis »CHILD LOCK«. Meni sistema ne deluje. • Izklopite funkcijo ‘Child Lock’ (stran 75). • Pritisnite na tipko HOME na daljinskem upravljalniku. 96

Funkcija S-AIR Težava Rešitev Povezava S-AIR (prenos zvoka) ni • Če uporabljate glavno enoto S-AIR, jo postavite najmanj 8 m vzpostavljena; indikator pod-enote stran od enote. S-AIR ne stori naslednjega: • Potrdite ID enote in pod-enote S-AIR (stran 60). • Se ne izklopi, • Izvedli ste združitev enote in druge pod-enote S-AIR. Opravite • Ne utripa, združitev želene pod-enote S-AIR (stran 63). • Ne sveti rdeče. • Enota je združena z drugo S-AIR pod-enoto. Prekličite združitev ter ponastavite ID enote in S-AIR pod-enote (stran 60). • Namestite glavno enoto S-AIR in pod-enoto S-AIR stran od drugih brezžičnih izdelkov. • Prenehajte uporabljati druge brezžične izdelke. • Pod-enota S-AIR je izklopljena. Prepričajte se, da je omrežni kabel priključen in vklopite pod-enoto. Izdelek S-AIR ne oddaja zvoka. • Če uporabljate glavno enoto S-AIR, jo postavite najmanj 8 m stran od enote. • Potrdite ID enote in pod-enote S-AIR (stran 60). • Potrdite nastavitev združitve (stran 63). • Postavite glavno enoto S-AIR in pod-enoto S-AIR bližje skupaj. • Izogibajte se uporabi naprav, ki ustvarjajo elektromagnetno energijo, kot je mikrovalovna pečica. • Namestite glavno enoto S-AIR in pod-enoto S-AIR stran od drugih brezžičnih izdelkov. • Prenehajte uporabljati druge brezžične izdelke. • Spremenite nastavitev [S-AIR RF Change] (stran 64). • Spremenite ID nastavitev za glavno enoto S-AIR in pod-enoto S-AIR. • Izklopite sistem in pod-enoto S-AIR, nato ju ponovno vklopite. Pojavi se šum / zvok prekinja. • Če uporabljate glavno enoto S-AIR, jo postavite najmanj 8 m stran od enote. • Postavite glavno enoto S-AIR in pod-enoto S-AIR bližje skupaj. • Izogibajte se uporabi naprav, ki ustvarjajo elektromagnetno energij , kot je mikrovalovna pečica. • Namestite glavno enoto S-AIR in pod-enoto S-AIR stran od drugih brezžičnih izdelkov. • Prenehajte uporabljati druge brezžične izdelke. • Spremenite nastavitev RF CHANGE (stran 64). • Spremenite ID nastavitev za glavno enoto S-AIR in pod-enoto S-AIR. 97