Views
9 months ago

Sony SVF1521Z1E - SVF1521Z1E Documenti garanzia Bulgaro

Sony SVF1521Z1E - SVF1521Z1E Documenti garanzia Bulgaro

Sony,

Sony, VAIO и емблемата на VAIO са търговски марки или регистрирани търговски марки на Sony Corporation. Всички останали търговски марки са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им собственици.

Съдържание Ръководство за безопасност/разпоредби................... 5 Инструкции за работа с Wireless LAN .......................... 13 Инструкции за работа с Wireless WAN......................... 15 Инструкции за работа с BLUETOOTH............................ 16 Гаранция ......................................................................... 17 Служби за техническа поддръжка на Sony................ 23 3